Selecteer een pagina

Quaker Hulpfonds

Het Quaker Hulpfonds

 

Het Quaker Hulpfonds ondersteunt projecten in de samenleving. Sommige projecten dragen bij aan conflictoplossing en het verminderen van ongelijkheid. Andere helpen bij traumabegeleiding.

Sociaal-maatschappelijke zorg en mensenrechten staan bij onze steun centraal. Ook ondersteunt het Quaker Hulpfonds het werk van Quakerorganisaties bij de Europese Unie en de Verenigde Naties.

 

 

Test niet zichtbaar

test

Welke projecten komen in aanmerking?

Sommige projecten worden aangedragen en ook financieel gesteund door individuele Quakers, andere projecten worden door het Quaker Hulpfonds gekozen. 

Welke criteria hanteren wij?
Het te ondersteunen project moet aansluiten bij het Quaker getuigenis. We kijken of er gelet wordt op mensenrechten, vrede en gerechtigheid, participatie, duurzaamheid, vrouwenrechten, rechten van minderheden, enz. We geven langdurige steun aan een aantal projecten en organisaties, waarbij we al langer betrokken zijn en die we representatief vinden voor het internationale Quakerhulpwerk en waarbij de Nederlandse Jaarvergadering via het Quaker Hulpfonds haar betrokkenheid wil tonen. We houden ook ruimte voor steun aan korter lopende projecten en acuut ontstane problemen. We hanteren een beslissingsmatrix waar deze criteria in detail in zijn verwerkt.

Andere projecten die wij in de afgelopen jaren hebben gesteund

Binnenkort kun je hier het Jaarverslag 2021 van het Quaker Hulpfonds lezen.
Bankrekeningnummer: NL94 TRIO 0338 4113 64. t.n.v. Quaker Hulpfonds, Quakers, te Amsterdam.
Voor alle vragen en opmerkingen: e-mail: info@quakers.nu 

Doneren?
Donaties zijn van harte welkom.

IBAN: NL94 TRIO 0338 4113 64. t.n.v. Quaker Hulpfonds, Quakers, te Amsterdam