Selecteer een pagina

Quaker Hulpfonds

Het QHF heeft kort geleden het ASRDC met een (eenmalige?) gift gesteund.

ASRDC is een afkorting van Action de Solidarité pour la Reconstruction et le Développement Communautaire ( solidariteitsaktie voor de opbouw en de ontwikkeling van de gemeenschap).
Het is een groep van jonge Quakers in Congo, geleid door Pastor Innocent NUNDA WA NUNDA, hij is directeur van de Stichting. Wij hebben regelmatig mailcontact met hem. Zij werken aan vreedzaam samenleven van de diverse dorpen in de gebieden Fizi en Uriva.
Ze hebben 18 en 19 april een conferentie gehouden over Vrede en sociale rechtvaardigheid. Deze vond plaats in Uvira. Daar namen jongeren en vrouwen van diverse religies aan deel.
Een van de sprekers zei: “Wij geloven allemaal in een God, die van ons houdt en die ons leerde ieder lief te hebben. Werk daar dus aan, op welke plek je ook bent. Dan kan er wat veranderen.”
Pastor Innocent sprak ook. Hij riep de jongeren op om de conflicten die al decennia in de gebieden heersen, op te lossen vanuit liefde en niet toe te geven aan de haat

Het Quaker Hulpfonds

 

Het Quaker Hulpfonds ondersteunt projecten in de samenleving. Sommige projecten dragen bij aan conflictoplossing en het verminderen van ongelijkheid. Andere helpen bij traumabegeleiding.

Sociaal-maatschappelijke zorg en mensenrechten staan bij onze steun centraal. Ook ondersteunt het Quaker Hulpfonds het werk van Quakerorganisaties bij de Europese Unie en de Verenigde Naties.

 

 

Test niet zichtbaar

test

Welke projecten komen in aanmerking?

Sommige projecten worden aangedragen en ook financieel gesteund door individuele Quakers, andere projecten worden door het Quaker Hulpfonds gekozen. 

Welke criteria hanteren wij?
Het te ondersteunen project moet aansluiten bij het Quaker getuigenis. We kijken of er gelet wordt op mensenrechten, vrede en gerechtigheid, participatie, duurzaamheid, vrouwenrechten, rechten van minderheden, enz. We geven langdurige steun aan een aantal projecten en organisaties, waarbij we al langer betrokken zijn en die we representatief vinden voor het internationale Quakerhulpwerk en waarbij de Nederlandse Jaarvergadering via het Quaker Hulpfonds haar betrokkenheid wil tonen. We houden ook ruimte voor steun aan korter lopende projecten en acuut ontstane problemen. We hanteren een beslissingsmatrix waar deze criteria in detail in zijn verwerkt.

Andere projecten die wij in de afgelopen jaren hebben gesteund

Hier kun je het Jaarverslag 2022 van het Quaker Hulpfonds lezen.
Bankrekeningnummer: NL94 TRIO 0338 4113 64. t.n.v. Quaker Hulpfonds, Quakers, te Amsterdam.
Voor alle vragen en opmerkingen: e-mail: info@quakers.nu

Doneren?
Donaties zijn van harte welkom.

IBAN: NL94 TRIO 0338 4113 64. t.n.v. Quaker Hulpfonds, Quakers, te Amsterdam