Quaker Hulpfonds

Het QHF heeft kort geleden 'De Vrolijkheid' met een (eenmalige?) gift gesteund.

Stichting de Vrolijkheid is een netwerk van kunstenaars en regelaars, actief ineen kleine dertig asielzoekerscentra. Ze organiseren hierin al 20 jaar kunstprojecten voor kinderen, tieners en jongeren en hun families.
Zie hun website: https://vrolijkheid.nl 
Door samen met de kinderen dans, theater, muziek en beeldende kunst te maken, streeft De Vrolijkheid naar het scheppen van veilige omstandigheden waarin kinderen en ouders hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Want het leven in asielcentra kan de gezondheid van AZC-bewoners in gevaar brengen. Hun lichamelijke gezondheid, bijvoorbeeld in het geval van slechte noodopvanglocaties en hun psychosociale gezondheid, door de onvoorspelbare asielprocedure en de bijbehorende onzekerheid en door de vele verhuizingen.

In Nederland verbleven vorig jaar ruim 40.000 vluchtelingen in asielcentra, waaronder 12.000 kinderen jonger dan 18 jaar.

Mocht je een donatie willen geven aan De Vrolijkheid, dan kan dat via het Quaker Hulpfonds. Bijdragen van meer dan €50,- kun je oormerken als bestemd voor Stichting de Vrolijkheid. Bijdragen graag naar: IBAN NL94TRIO03384113 64 t.n.v. Quaker Hulp Fonds. Quaker Hulp Fonds.

Het Quaker Hulpfonds

 

Het Quaker Hulpfonds ondersteunt projecten in de samenleving. Sommige projecten dragen bij aan conflictoplossing en het verminderen van ongelijkheid. Andere helpen bij traumabegeleiding.

Sociaal-maatschappelijke zorg en mensenrechten staan bij onze steun centraal. Ook ondersteunt het Quaker Hulpfonds het werk van Quakerorganisaties bij de Europese Unie en de Verenigde Naties.

 

 

Test niet zichtbaar

test

Welke projecten komen in aanmerking?

Sommige projecten worden aangedragen en ook financieel gesteund door individuele Quakers, andere projecten worden door het Quaker Hulpfonds gekozen. 

Welke criteria hanteren wij?
Het te ondersteunen project moet aansluiten bij het Quaker getuigenis. We kijken of er gelet wordt op mensenrechten, vrede en gerechtigheid, participatie, duurzaamheid, vrouwenrechten, rechten van minderheden, enz. We geven langdurige steun aan een aantal projecten en organisaties, waarbij we al langer betrokken zijn en die we representatief vinden voor het internationale Quakerhulpwerk en waarbij de Nederlandse Jaarvergadering via het Quaker Hulpfonds haar betrokkenheid wil tonen. We houden ook ruimte voor steun aan korter lopende projecten en acuut ontstane problemen. We hanteren een beslissingsmatrix waar deze criteria in detail in zijn verwerkt.

Andere projecten die wij in de afgelopen jaren hebben gesteund

Hier kun je het Jaarverslag 2022 van het Quaker Hulpfonds lezen.
Bankrekeningnummer: NL94 TRIO 0338 4113 64. t.n.v. Quaker Hulpfonds, Quakers, te Amsterdam.
Voor alle vragen en opmerkingen: e-mail: info@quakers.nu

Doneren?
Donaties zijn van harte welkom.

IBAN: NL94 TRIO 0338 4113 64. t.n.v. Quaker Hulpfonds, Quakers, te Amsterdam