veel gestelde vragen

De vragen en Antwoorden hieronder  zijn voornamelijk ontleend aan andere Quaker sites

Klik op een vraag om het antwoord te zien

Overtuigingen

Wat geloven Quakers?

Quakers geloven dat in iedereen ‘dat van God’ is.
Quakers gebruiken veel woorden om het goddelijke te beschrijven, zoals: God, het Licht van binnen, Christus, Geest en Innerlijke Leraar.

De nadruk van het leven van een Quaker ligt op het nu. Op het ervaren en volgen van de leiding van het Licht in ons leven van vandaag. Individuele Quakers hebben verschillende opvattingen over wat er op ons leven op aarde volgt.

De Bijbel is een boek dat veel Vrienden na aan het hart ligt.
De meeste Quakers beschouwen de Bijbel niet als de enige bron van heilige wijsheid.
We lezen ook andere religieuze geschriften en bronnen van wijsheid, met inbegrip van het Licht van binnen. Sommige Quakers hebben weinig interesse in de Bijbel.

Zijn Quakers christelijk?

Sommige wel, andere niet. Vroeger was het quakerisme diep geworteld in het christendom. Tegenwoordig zijn er Quakers van alle grote en kleine religies, en er zijn ook Vrienden die helemaal geen religieus geloof hebben.
Humanistische of atheïstische Vrienden vinden in de getuigenissen van integriteit, eenvoud, gelijkheid, vrede en duurzaamheid het morele kader voor het leven van de quaker.
Lees hier meer over bij ‘quaker overtuigingen’ elders op de website.

Vanuit de traditie erkennen Quakers geen enkele dag van de kalender als belangrijker dan alle andere – we geloven eerder dat elke dag een ‘heilige dag’ is. Tegenwoordig vieren veel Quakers een rustige Kerst, en soms Pasen, als onderdeel van de bredere cultuur waarin we leven.

Quakers hebben geen geloofsbelijdenis. In elk land hebben Quakers hun eigen boek over Geloven en Werken. Zie Leesvoer voor meer informatie.

Het klinkt alsof Quakers alles kunnen geloven wat ze willen? Is dat zo?

We hebben geen geloofsbelijdenis. Quakers hoeven niet te ’tekenen’ voor een geloofsverklaring. We zijn vrij om ons spirituele begrip te ontwikkelen volgens onze eigen ervaring. Er zijn lang bestaande Quaker-overtuigingen, die vrienden vrij kunnen accepteren of niet.

Over het algemeen geloven we in de voortdurende openbaring van spirituele waarheid, in plaats van vaste overtuigingen die voor altijd als waar worden beschouwd.
In de stilte van de bijeenkomsten luisteren we naar de innerlijke leiding van Geest of geweten, en naar de bijdragen van vrienden. Vaak ontvangen we daar wijsheid en inzichten die groter zijn dan we zelf bezitten. We waarderen de spirituele ervaringen van generaties Quakers die in hun dagboeken, pamfletten en boeken hebben geschreven. We staan open om te leren van de ervaring van mensen van alle religies en van mensen zonder religie, en van elkaar.

Moet ik een pacifist zijn om een Quaker te zijn?

Er zijn geen rigide eisen. Hoewel inzet voor vrede fundamenteel is voor het geloof van een Quaker, wordt de beslissing om een ​​pacifist te worden overgelaten aan het individu.
Velen weigeren om op welke manier dan ook deel te nemen aan oorlog, terwijl er ook Quakers zijn geweest die hebben gediend als bijvoorbeeld ambulancechauffeurs om degenen die door oorlog zijn getroffen te helpen.
Quakers geloven in het werken aan geweldloze oplossingen voor conflicten, waar die ook zijn.

Quaker Meetings hebben over het algemeen een pacifistisch standpunt. Vrede is sinds 1660 een zeer belangrijk principe voor Quakers. Quakers staan ​​bekend als vredestichters door hun internationale bemiddeling en als vredesactivisten die oorlog, oorlogsvoorbereidingen en militarisme uitdagen.

Zijn Quakers hetzelfde als de Amish? Wat vinden jullie van technologie en moderne wetenschap?

Quaker en Amish zijn beide ‘vredeskerken’, en ze zijn ongeveer tegelijkertijd ontstaan, maar verder zijn ze verschillend. Quakers hebben hun wortels in Engeland, Amish in Zwitserland.
Quakers hebben geen probleem met de vooruitgang in kennis en technologie, zolang ze worden gebruikt voor de vreedzame verbetering van al het leven. Door onze geschiedenis heen zijn Quakers actief geweest op het gebied van wetenschappelijke verkenning en ontdekking. Er zijn er die de Nobelprijs hebben gewonnen op verschillende gebieden.
De meeste Quakers zien geen conflict tussen het erkennen en ontwikkelen van spiritueel bewustzijn en een verlangen om de werking van de natuurlijke wereld te begrijpen. Veel Quakers zijn actief betrokken bij het helpen beschermen en genezen van de wereld die we bewonen.

Praktisch

Hoeveel Quakers zijn er in Nederland?

In Nederland zijn ongeveer 80 Quakers, en flink wat mensen als regelmatige bezoeker. Er worden bijeenkomsten gehouden in Amsterdam, Bennekom, Den Haag, Deventer, Driebergen en Groningen.

Zijn mensen met diverse genderidentificatie en seksualiteit welkom in een Quaker-bijeenkomst?

Ja. Quakers hebben een lange traditie van inclusiviteit en hebben jarenlang gevochten voor de rechten van de LHBTQI-gemeenschappen, zowel in burgerlijke als in religieuze gemeenschappen over de hele wereld. Quakers geloven in de gelijkheid van alle mensen en behoorden tot de eersten van de erkende religieuze groeperingen die het homohuwelijk in hun gemeenschappen erkenden en ondersteunden. In sommige delen van de wereld, met name in Afrika, en in zeer conservatieve gemeenschappen waar er minder openheid is, werken Quakers nog steeds om ervoor te zorgen dat inclusiviteit overal een onderdeel wordt van de Quaker-praktijk.

Hoe worden mensen Quaker?

Quakers moedigen nieuwkomers aan om wat tijd te besteden aan het vertrouwd raken met de Quaker-manier en met de gemeenschap voordat ze de beslissing nemen om lid te worden. Je kunt een paar maanden tot vele jaren als ‘bezoeker’ aan samenkomsten deelnemen voordat je besluit die stap te zetten. Veel vrienden kiezen ervoor om geen lid te zijn, maar een leven lang actief aanwezig te zijn.
Quakers zijn vaak terughoudend om iemand onder druk te zetten om lid te worden, maar wanneer je denkt dat de tijd rijp is, is de eerste stap het schrijven van een brief aan de ‘schrijver’ van de Vergadering waarin je kenbaar maakt om lid te worden.
Overigens, er wordt wel eens gezegd ‘je bent nooit een Quaker, je bent altijd bezig er een te worden’.

Wat gebeurt er in de Quaker-bijeenkomst in Nederland?

We zitten in stilte, meestal een uur. In deze stilte luisteren we naar de stille, zachte stem.
In dit uur is iedereen vrij om op te staan en iets te zeggen (‘ministry’ in goed Engels).
Deze gesproken bijdrage komt vanuit hun hart, de Geest en de eigen ervaring.
Nadat de persoon de boodschap heeft uitgesproken, is het weer stil.
Er kan na een tijdje weer iemand opstaan en iets zeggen, en soms nog iemand, maar soms zijn we ook het hele uur stil.
Aan het eind staat de persoon op, die daarvoor die dag is aangewezen, en geven we elkaar een hand. Vaak hebben we dan nog goede gesprekken, enkele mededelingen en is er koffie en thee.
Kinderen zijn welkom. Maar het is handig dat van te voren te laten weten, omdat er dan opvang geregeld kan worden en de ouders aan de stille bijeenkomst mee kunnen doen. Bij oudere kinderen is het een goed idee als je dingen meeneemt die ze rustig kunnen doen.

Kan ik zo maar een bijeenkomst bijwonen?

Ja natuurlijk. Je bent van harte welkom.
Er zijn Quakers van alle leeftijden, religieuze achtergronden, etniciteiten, seksuele geaardheden, genderidentiteiten, vaardigheden en klassen.

Zie Kom Langs voor meer informatie

Achtergrond

Hebben jullie een hiërarchie of 'goeroe'? Zo niet, hoe organiseren Quakers zich zonder leider?

Er is geen hiërarchie bij de Quakers en er zijn geen betaalde leiders of predikers.
Iedereen kan een rol spelen in de inrichting van de organisatie.
Op praktisch niveau functioneren we door plaatselijk en landelijk Vrienden aan te stellen voor praktische en spirituele zaken.
Groepen Vrienden hebben een ‘schrijver’ die zakelijke vergaderingen voorzit en de communicatie afhandelt. Wanneer de termijn van 3 jaar afloopt, wordt een nieuwe aangesteld. Zo zijn er ook op landelijk niveau functies, allemaal met een termijn van 3 jaar.

Lees meer over onze organisatie

Waarom adverteren Quakers niet voor zichzelf? Want veel mensen geloven toch in gelijkheid, vrede, eenvoud en integriteit, en zijn op zoek naar iets?

Quakers verwelkomen iedereen die meer wil weten over de Quaker-manier. We zijn trots op onze geschiedenis en op het eenvoudige, radicale en hedendaagse spirituele pad dat we volgen. We zijn er echter niet zo van om onszelf in de schijnwerpers te zetten, behalve wanneer we opkomen tegen onderdrukking en uitbuiting – en zelfs dan wordt veel van ons werk stilletjes en achter de schermen gedaan. We hebben nooit ‘branding’ of openlijke reclame aangemoedigd of toegepast, in de overtuiging dat ons leven zal spreken en anderen zal aanmoedigen om meer te willen weten.

Waarom worden jullie ‘Quakers’ genoemd?

In 1650, toen George Fox terechtstond wegens godslastering, bespotte een rechter hem. Fox antwoordde dat de rechter moest ‘beven’ (to quake) voor het woord van de Heer.
De term ‘Quaker’ werd een bijnaam om deze nieuwe religieuze groep belachelijk te maken.
Omdat de term zo algemeen werd erkend, begonnen leden het zelf ook informeel te gebruiken.
Formeel noemen we onszelf het Religieus Genootschap van Vrienden. Tegenwoordig gebruiken we ‘Vriend’ en ‘Quaker’ door elkaar.

Bezitten Quakers Quaker Havermout?

Nee – en dat hebben ze ook nooit gedaan. De Quaker Oats Company werd in 1901 in Pennsylvania opgericht in een gebied waar veel Quakers woonden. De Quaker-reputatie voor eerlijkheid gaf zo’n positief beeld dat het bedrijf het zag als een kans die ze konden benutten. De waarheid is dat Quaker Oats – anders dan de ‘man met de Quaker-hoed’ en de naam, helemaal niets met Quakers te maken had en het bedrijf was niet gebaseerd op de zakelijke praktijken of principes van Quaker.

Anderzijds zijn er een veel succesvolle bedrijven die wel door Quakers begonnen zijn, waaronder Cadbury’s chocolade en Sony.

Zit jouw vraag er niet bij? Neem contact met ons op