Het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) noemt zich zo naar de woorden van Jezus, die tegen zijn volgelingen zegt: “Jullie zijn mijn Vrienden, als je doet wat ik je geleerd heb” (Joh. 15). Geloof uit zich in getuigenissen én handelingen. Aan de vruchten kent men de boom.

In de loop der jaren hebben Quakers getuigenissen, uitspraken en citaten over hun geloofsovertuiging verzameld in een bloemlezing en die voor het eerst gepubliceerd in 1783.
In de loop der tijd werden steeds weer nieuwe versies ontwikkeld.
De meeste Quakergroepen herzien zo’n verzameling uitspraken eenmaal in een generatie – eens in de dertig jaar- om deze te actualiseren.
De meest recente vertaling van de Nederlandse versie dateert van 1952.

Dat boek is jarenlang een bron van inspiratie geweest, totdat de Algemene Vergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden in 2006 besloot dat dit boekwerk aan herziening toe was.
Als titel voor het nieuwe boek werd gekozen: Quaker Geloven en Werken.
Het is niet een integrale bewerking geworden van de oorspronkelijke uitgave; er is ruim plaats ingeruimd voor verwoording van de houding van hedendaagse Quakers tegenover tal van theologische en maatschappelijke thema’s. Daarbij zijn telkens citaten van met name Nederlandse Quakers gevoegd ter illustratie. Ook bevat het nieuwe boekwerk een korte geschiedenis van het kerkgenootschap en een aantal levensbeschrijvingen van bekende Vrienden in de geschiedenis van de Quakers.

Kees Nieuwerth en Thea Droog.

Inhoud

 1. Voorwoord

  2.1  Korte geschiedenis van het Genootschap
  2.2  Levensbeschrijvingen van enkele bekende Vrienden
  George Fox (1624-1691)
  Margaret Fell (1614-1702)
  William Caton (1636-1665)
  Benjamin Furly (1636-1714)
  William Penn (1644-1718)
  Robert Barclay (1648-1690)
  Isaac (1616-1679 en Mary Penington (1623-1682)
  James Nayler (1616-1660)
  William Ames (ca. 1615-1662)
  Thomas Ellwood (1639-1713)
  Willem Sewel (1653 of 1654 -1720)
  John Woolman (1720-1772)
  Jean Etienne Mollet (1768-1851)
  Elizabeth Fry (1780-1845)
  Lucretia Mott (1793-1880)
  John Greenleaf Whittier (1807 – 1892)
  John Bright (1811- 1889)
  Caroline Emelia Stephen (1834 -1909)
  Rufus Matthew Jones (1863-1948)
  Pierre Ceresole (1879-1945)
  Kees (1884-1966) en Betty Boeke (1884-1976)
  Jan de Hartog (1914-2002)

3. Geloven

3.1  Stille samenkomst
3.2  Bijzondere Stille Samenkomsten
3.3  Inkeer en gebed
3.4  Getuigenissen
3.5 Wat Quakers verstaan onder een roeping (‘concern’)
3.6  Quakers en hun visie op de Bijbel
3.7  Quakers en Jezus
3.8  Houding ten aanzien van geloofsbelijdenissen
3.9  Houding ten aanzien van sacramenten
3.10  Oecumenische samenwerking
3.11  Quakers en andere godsdiensten

4. Werken

4.1  Bouwers met God
4.2  Vredesgetuigenis in de praktijk
4.3  Getuigenissen tegen maatschappelijke misstanden
4.4  Maatschappelijke verantwoordelijkheid
4.5  Een rechtvaardige samenleving
4.6  Internationale inzet

5. Leven

5.1 Duurzame relaties
5.2  Alleenstaanden
5.3  Seksualiteit
5.4  Ouders en kinderen
5.5  Vredesopvoeding
5.6  Natuur, milieu en duurzaamheid
5.7  Quakers en de kunsten
5.8  Ouderdom als opgave
5.9  Ethische vragen rond leven en dood
5.10  Dood, begrafenis en rouwbetoon

6. Organisatie

6.1  Samenkomst voor Zaken
6.2  Samenkomst ter Verheldering
6.3  Gesprek vanuit de stilte
6.4  Quaker organisatie
6.5  Lidmaatschap

7. Overwegingen en Vragen

7.1  Historische achtergrond
7.2  Inleiding en verantwoording bij de Overwegingen en Vragen
7.3  Overwegingen en Vragen
7.4  Overwegingen en Vragen voor kinderen

8. Verantwoording werkwijze Commissie Herziening.
9. Nabeschouwing
10.Register