Werken in de samenleving

Voorbeelden van activiteiten waar Vrienden zich bij betrokken voelen 

KLIMAAT

Veel Vrienden voelen zich betrokken bij het klimaat. Wij zien klimaat graag in de bredere context van rentmeesterschap – het dienen van Gods Schepping – , en van rechtvaardigheid en vrede.
In die geest kwamen Quakers wereldwijd in 2012 bijeen in Kenya wat resulteerde in de

Kabarak Oproep voor Vrede en Duurzame Rechtvaardigheid’. Deze is in diverse talen beschikbaar op de site van het Quaker wereld committee FWCC

Drie klimaat bewegingen waar Nederlandse Vrienden warm voor lopen zijn:

‘Grootouders voor het klimaat’
Zij gunnen kleinkinderen een leefbare wereld. Daarom roepen zij overheid, bedrijfsleven en burgers op om het klimaatprobleem voortvarend aan te pakken.
lees meer op hun website

De ‘klimaatwakers’
Zij lopen wekelijks met zeven koppels zeven rondes rond het verantwoordelijke Ministerie, tot de overheidsbescherming van onze op fossiele energie gestoelde economie afbrokkelt. De keuzes die komende jaren gemaakt worden over het klimaat zijn cruciaal.
 lees mee op hun website

‘Extinction Rebellion’
XR organiseert creatieve, vreedzame en soms disruptieve acties om druk te zetten op de regering en ze te dwingen om de nodige maatregelen te nemen. Waarom? We bevinden ons midden in een ongekende crisis. Wij bestaan omdat onze overheid weigert om het noodzakelijke beleid in te voeren om haar burgers te beschermen.
lees meer op hun website

Kappen met kolen

Kappen met kolen vraagt aandacht voor het klimaat door het vervoer van kolen te verstoren.
Uitleg kun je hier vinden op instagram
Uitleg kun je hier vinden op youtube

Klik op het plaatje voor de website KappenMetKolen.nl

Hier kun je je ook aanmelden om mee te doen!

Colombia Voedselhulp Project

De Haagse Vrienden steunen een een voedselhulp project in de sloppenwijken van Medellin, Colombia. Via een speciale stichting, sembramos futuro (“we zaaien toekomst”) worden kinderen en zwakkeren in de gemeenschap van voedsel voorzien. Twintig vrijwilligers koken dagelijks 700 maaltijden. In een moestuin wordt aan jongeren geleerd eigen groenten te verbouwen. Lees meer

Quaker Hulpfonds

 Het Quaker Hulpfonds ondersteunt projecten in de samenleving. Sociaal-maatschappelijke zorg en mensenrechten staan bij onze steun centraal. 

Lees meer . . .

STOP FUELLING WAR

SFW is een vereniging die campagne voert tegen de wereldwijde wapenhandel en mensen bewust maakt van de negatieve gevolgen ervan. SWF doet dit middels studies, publicaties, podcasts, en door actie te voeren. Een zo’n actie is het engageren en beïnvloeden van bezoekers aan ‘Eurosatorie’ in Parijs, een van de grootste wapenbeurzen ter wereld.

In 2018 had Eurosatorie 57.056 bezoekers, 1.802 exposanten en officiële delegaties van militairen en regeringen uit ongeveer 120 landen; waaronder dictaturen, repressive regimes, en landen waarvan bekend is dat ze mensenrechten schenden. Zo’n beurs maakt ons niet veiliger, integendeel. Zie meer op de SWF website.

Ongekende vermogens i.p.v. geweld

Sinds 2009 geven we cursussen en workshops in de Westbank (Ramallah en Bethlehem) en in Gaza. De basis van dit werk bestaat uit NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), gecombineerd met Geweldloos Communiceren en elementen van Alternatieven voor Geweld: Liefdevol met jezelf en anderen communiceren, meer vertrouwen en respect creëren voor jezelf en anderen. Onze Quaker achtergrond geeft ons de basis om dit te doen.
Hekmat Bessiso (voormalig assistente van de Quakers in Ramallah) is daarbij tolk en organisator.
Tegenwoordig doen we ons werk online. Ook geven we workshops voor het Sumud House van het Arab Educational Institute in Bethlehem.
Meer lezen?
Dat kan op de internationale site, of op de Nederlandse site.

 

Slachtoffers in voormalig Joegoslavië (CWWPP)

COALITIE VOOR WERKEN MET PSYCHO-TRAUMA & VREDE (CWWPP)

Charles Tauber leidt een team dat werkt met de psychologische problemen van oorlogsslachtoffers, asielzoekers en anderen met trauma, zowel ter plaatse in Kroatië, Servië en Bosnië-Herzegovina; als online op andere plaatsen.

Nu, meer dan 25 jaar na het werken met vluchtelingen en civiele en militaire oorlogsslachtoffers, breidt het werk zich uit naar andere landen.

“Wij geloven dat het werken met psychologisch trauma een voorwaarde is voor het creëren van vrede, (re-)integratie en het voorkomen van geweld in de toekomst.”

Voor informatie over al dit werk, ga naar de CWWPP website

INLIA, hulp aan asielzoekers

INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoeker) adviseert en ondersteunt zowel kerken als (burger)gemeenten die asielzoekers en vluchtelingen in nood willen helpen. De Vrienden ondersteunen INLIA financieel en spreken mee op hun regionale bijeenkomsten. Een belangrijk project was “Bed, Bad, Brood+”opvang, dat begon als pilot in samenwerking met de gemeente Groningen. Inmiddels is BBB+ algemeen aanvaard en door de regering overgenomen onder de naam “Landelijke Vreemdelingen Voorziening” (LVV). Andere projecten zijn: TussenVoorziening (statushouders uit de overvolle AZC’s een opvangplek in de maatschappij bieden) en Transithuis (kansloze asielzoekers helpen zich veilig te hervestigen in hun land van herkomst).

Lees meer over INLIA:

Lees meer over Ter Apel:

Gastgezin voor vluchteling

Enkele Vrienden zijn betrokken bij ‘takecarebnb’ en bieden logies voor een vluchteling in hun huis voor maximaal 3 maanden. Takecarebnb gaat hierbij heel zorgvuldig te werk, zodat een goede match wordt gevonden en de juiste voorbereidingen getroffen worden. Lees meer op de Deltalicht blog’ site