actueel

Een overzicht van actuele zaken bij Vrienden en bevriende organisaties

Aankomende evenementen

Een andere toekomst is mogelijk:

Quaker-organisaties delen visie op vrede in Palestina en Israël
Door QCEA, AFSC, QUNO, FWCC, UK Quakers, QPSW en FCNL

Klik hier voor de Nederlandse versie

Klik hier voor de oorspronkelijke Engelse versie 

Inclusieve veiligheid

Zoals aangekondigd zal op zaterdag 14 September het projectdocument/boek Veiligheid Opnieuw Doordenken gepresenteerd en toegelicht worden aan de achterban uit de vredesbeweging in de Johanneskerk Westsingel 30, Amersfoort

Inmiddels zijn Ineke Bakker (ex-algemeen secretaris RvK, Jan Juffermans (de Kleine Aarde en Ecologische Voetafdruk) en Martijntje Smits (Vierde Golf) bereid gevonden om als panelleden inhoudelijk te reageren op het document.

Ook een vertegenwoordiger van Sicherheit Neu Denken – van de Duitse beweging, zal een bijdrage leveren.

In de afgelopen maanden hoorden we vaak: waar blijft de vredesbeweging, waar blijft een alternatieve visie, waar blijft een tegengeluid bij al die oorlogsretoriek?

Welnu, daarover gaat het die dag!

Daarom hopen we op een grote opkomst 14 September.
Komt allen!

Aanmelden: info@samenveilig.earth

Vredesmeditatie*

*meditatie betekent hier: met eigen gedachten en vanuit je persoonlijke levensvisie je richten op Vrede en Vrijheid

iedere eerste en derde woensdag van de maand, aanvang 19:00 uur
deur open vanaf circa 18:45 uur
Na een korte inleiding volgt een gezamenlijke vredes meditatie van ca. 30 minuten
Stadhouderslaan 8, 2517HW ’s Gravenhage

informatie: doorzachtekracht@live.nl

STOP DE MILITARISERING VAN EUROPA!

19 februari 2024

 

Twee jaar na de Russische inval in Oekraïne slaat een golf van militarisering door Nederland en Europa. De meeste voorstellen tot verhoging van defensiebudgetten zijn toegekend en in de politiek willen sommige partijen nog meer. We hebben te maken met een uitstekend georkestreerde propagandacampagne van admiraals, generaals en energieke kolonels, die -net als vele militaire deskundigen – niet uit de media zijn weg te slaan. Ondertussen waarschuwt presidentskandidaat Trump dat Rusland wat hem betreft z’n gang kan gaan als de NAVO niet verder bewapent.

Meer wapens

Het Westers beleid lijkt vooral gebaseerd op de hoop dat Rusland eerder in elkaar zal storten dan Oekraïne, wat gezien de enorme omvang van Rusland en zijn te mobiliseren bevolking – vooral uit etnische minderheden – niet heel waarschijnlijk is. De wapenindustrie profiteert volop van de ‘angst voor de Russen’ die weer tot koude oorlogsniveau is opgeklopt. Terwijl de NAVO 52% van alle militaire uitgaven in de wereld voor zijn rekening neemt en de Nederlandse militaire uitgaven in 2024 met 40% zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar, wordt nog steeds gedaan alsof we weerloos staan tegenover dreigende oprukkende horden uit het oosten, een bijna archetypisch angstbeeld.

Geen de-escalatie

Nederland doet ondertussen geen enkele poging om door middel van een effectief diplomatiek pad de voortdurende geweldsescalaties in Oekraïne en het Midden-Oosten te doorbreken. We volgen Amerika in alles en schuiven met hen mee met oorlogsschepen en logistieke bijstand. Het ontbreekt geheel aan enig serieus initiatief om aan de vreselijke oorlogen een einde te maken.

Geen oplossing

Intussen is de oorlog in Oekraïne ondanks de massale westerse steun vrijwel vastgelopen. Het front beweegt niet of nauwelijks, de verwoestingen zijn enorm, het verlies aan mensenlevens tart elke beschrijving. Oekraïne is een totaal ontredderd land, de bevolking is getraumatiseerd, en er is geen zicht op verandering.

Deze oorlog moet onmiddellijk stoppen. De Westerse landen hebben daarbij de sleutel in handen. Oekraïne gaat daar maar ten dele zelf over, want door de Westerse wapenleveranties zijn wij mede verantwoordelijk geworden.

Stop de oorlog

De enige optie is om nu het geweld te stoppen en compromissen te sluiten hoe pijnlijk dat ook zal zijn. Rusland heeft twee jaar geleden met een brute invasie Oekraïne in het ongeluk gestort. De realiteit is dat beide partijen niet kunnen winnen. De meeste oorlogen eindigen vroeg of laat met onderhandelingen.

Wij vinden dat daar niet langer mee gewacht kan worden. Verdere militaire escalatie brengt een derde wereldoorlog steeds dichterbij. Een klein incident bijvoorbeeld met een afgezwaaide raket kan al genoeg zijn om heel Europa in brand steken. Willen we dat?

 

Regeringen hebben de plicht om hun bevolking tegen oorlogen te beschermen. Dat doe je niet verder te bewapenen, maar door je politiek en diplomatiek maximaal in te spannen voor de-escalatie en vrede. Alleen daarmee voorkom je een mogelijk totale verwoesting van alles wat ons lief is.

Westerse landen hebben na de val van de muur in 1989 een historische kans laten lopen om een duurzame vrede te bereiken. Daar zijn alle historici het inmiddels over eens. Des te meer reden om niet opnieuw fouten te maken en de oorlog in Oekraïne verder uit de hand te laten lopen. Oorlogen win je niet door oorlog te voeren, oorlogen win je door aan vrede te werken

Henk Baars, Kerk en Vrede
Willem de Haan, Vredesmagazine
Wendela de Vries, Stop Wapenhandel