Selecteer een pagina

Stille bijeenkomsten

Wat gebeurt er in een stille bijeenkomst (wijdingssamenkomst) van de Quakers?

 

 

Wat gebeurt er in een stille bijeenkomst?

(Overgenomen uit het boek ‘De Quakers van Marianne IJspeert)
Ogenschijnlijk gebeurt er niet veel.
Een groepje mensen zit zwijgend een uur lang bij elkaar. Aan het begin van het uur zie je nog wel eens wat mensen zitten lezen, maar na een tijdje worden die boeken weggelegd.

De een sluit de ogen, de ander zit wat voor zich uit te staren. Soms staat er iemand op en zegt wat. Zo’n gesproken bijdrage is meestal kort, waarbij soms een bijbeltekst gelezen wordt of een stukje uit de Quakerliteratuur. Soms spreekt iemand een gebed uit en bij hoge uitzondering wordt er wel eens wat gezongen. De spreker zoekt geen oogcontact met de andere deelnemers. Soms volgt een vertaling en dan is het weer een tijdje stil.

Als een eventuele volgende spreker zich geroepen voelt iets over hetzelfde thema te zeggen, vult die hooguit aan vanuit zijn/haar eigen gezichtspunt. Het is niet de bedoeling dat er een discussie ontstaat. Men richt zich daarom niet tot iemand in het bijzonder (behalve eventueel tot God). Het kan ook een uur lang stil zijn en dat betekent dan niet dat de meeting mislukt is.