boeken, bibliotheek, recensies

boeken, bibliotheek, recensies

 In het Quakercentrum in Amsterdam is een bibliotheek die een rijke verzameling boeken bevat over de Quakers vanaf de 17e eeuw tot op heden. In Den Haag hebben we ook een uitgebreide bibliotheek – kijk hier voor de register van boeken die er zijn. De meeste boeken zijn beschikbaar voor uitlening. Daarnaast is er ook literatuur over religie, filosofie, zingeving en levensbeschouwelijke onderwerpen.