COlombia details

Het voedselhulp project
Nederlandse vrienden steunen een voedselhulpproject in de sloppenwijken van Medellin, Colombia. Toen in 2020 de Corona pandemie uitbrak, werden wereldwijd lockdowns ingesteld om verspreiding van het virus in te perken. Dit had als gevolg dat met name de arme populatie die afhankelijk is van daglonerswerk niet in staat was om aan eten te komen. Om deze gevolgen op te vangen heeft Willem van der Laan, die zelf in Medellin woont, in juni 2020 samen met een locale vrijwilligersorganisatie (Corporation San Luis) een stichting in het leven geroepen: Corporation Sembromos Futuro. De stichting heeft beschikking over opslagruimte en een keuken met industrieel fornuis en bijbehorende pannen. Dagelijks worden hier door een 20-tal vrijwilligers maaltijden verzorgt voor met name kinderen, maar ook zwakken en ouderen in de wijken Nuevo Jerusalem, Paris en El Pinar. De gezinnen in deze wijken bestaan uit 8 a 10 personen met een of twee volwassenen en verder kinderen. Met een persoonlijk pasjes systeem kunnen de kinderen hun maaltijd ophalen en worden zo ook dagelijks gezien. Een bijkomstig voordeel is dat in deze wijken geweldsdelicten afnemen evenals huiselijk geweld en kindermisbruik.
In een streven de mensen meer zelfvoorzienend te maken, beschikt de stichting over een moestuin, waar locale boeren de kinderen de basis van zelf groente en fruit verbouwen aanleren. Dankzij donaties van met name onze Nederlandse vrienden en familie hebben we 700 maaltijden per dag kunnen verzorgen. Mede tengevolge van de pandemie echter heeft de economie een ernstige terugval en stijgen de voedselprijzen, waardoor voorlopig extra hulp nog steeds onmisbaar is.