Maatschappelijke betrokkenheid

samenwerking

 

 

logo’s met korte teksten

Inlia, sfw, qcea, careB&B, vluchtelingenopvang,

Hulpfonds apart om op te klikken

Het Quaker Hulpfonds

Het Quaker Hulpfonds ondersteunt projecten in de samenleving. Deze projecten steunen we liefst in samenwerking met anderen en vaak opvallend. Sommige projecten dragen bij aan conflictresolutie, vermindering van ongelijkheid en traumabehandeling. Bij traumabehandeling bieden zij perspectief aan slachtoffers en daders van misdaden, zoals door verbetering van het gevangeniswezen. Sociaal-Maatschappelijke zorg en mensenrechten staan bij onze steun steeds centraal. Ook ondersteunt het Quaker Hulpfonds het vredesbevorderende werk van Quakerorganisaties bij de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten die wij steunen

Andere projecten die wij in de afgelopen jaren hebben gesteund

Je kunt hier het Jaarverslag 2020 van het Quaker Hulpfonds lezen.

Het Quaker Hulpfonds is een erkende ANBI organisatie, alle giften aan het Quakerhulpfonds mogen worden afgetrokken van de belasting. Bankrek: NL94 TRIO 0338 4113 64. t.n.v. Quaker Hulpfonds, Quakers, te Amsterdam.
Voor alle vragen en opmerkingen: e-mail: secretariaat@dequakers.nl.

meer lezen?

Hier verwijzingen en links naar ‘persoonlijke leefstijl’, ‘geloven en werken’?