Bij speciale gelegenheden kan een plaatselijke groep gevraagd worden om deze momenten te markeren door het houden van een bijzondere Stille Samenkomst, bijvoorbeeld bij huwelijk, overlijden of jubilea.
Zo kunnen partners een huwelijk of andere duurzame relatie willen bevestigen in een Stille Samenkomst. Maandvergaderingen zullen op verzoek een bijzondere Stille Samenkomst houden om te vieren dat twee mensen besloten hebben samen door het leven te gaan. Zij dienen hiertoe een schriftelijk verzoek bij de Schrijver van de Maandvergadering (plaatselijke groep) in. Ten minste één van de twee partners dient lid te zijn van het Genootschap, dan wel regelmatig de samenkomsten te bezoeken. De Maandvergadering overweegt het verzoek en wijst twee Bezoekende Vrienden aan, die met de partners in een gesprek nagaan wat hun verwachtingen zijn. De Maandvergadering kan vervolgens besluiten tot het houden van een bijzondere Stille Samenkomst om die duurzame relatie te bevestigen.

In die samenkomst staan beide partners op en beloven elkaar trouw in zelfgekozen bewoordingen. Het is gebruikelijk dat na afloop alle aanwezigen met hun handtekening op het trouwdocument bevestigen dat zij getuigen zijn geweest van het uitspreken van de beloften.

Evenzo kan een Maandvergadering gevraagd worden om een bijzondere Stille Samenkomst te houden om een overleden Vriend of trouwe bezoeker van de samenkomsten te herdenken. Tijdens een sobere bijeenkomst kunnen de Vrienden dan in stilte samen, in dankbaarheid voor het leven van de overledene, Gods aanwezigheid ervaren.

Omdat bijzondere samenkomsten vaak worden bijgewoond door bezoekers die niet vertrouwd zijn met Quakersamenkomsten is het aan te bevelen dat de Schrijver of een andere Vriend een korte inleiding houdt over de wijze waarop onze samenkomsten gehouden worden.

Geen dominee of ambtenaar heeft hun huwelijk ingezegend of bevestigd. Het huwelijk is hun geschenk van God aan elkaar, en een geschenk van de Samenkomst aan hen beiden. En nadat ze dat geschenk gegeven hebben, zullen ze, vanaf die dag, verenigd en onderling afhankelijk zijn. Hun huwelijksceremonie, gebaseerd als ze is op zelfvertrouwen, eenvoud en gelijkwaardigheid, wordt zo een metafoor voor het hele Quaker leven.

Robert Lawrence Smith: A Quaker Book of Wisdom. London 1998.

Quakerhuwelijken zijn vaak bijzonder mooie gebeurtenissen en Stille Samenkomsten tegelijk. De gasten worden verwelkomd door een Vriend die uitlegt hoe het bij Quakers toegaat
– voor velen zal dit hun eerste ervaring zijn – en de ruimte vult zich langzaam met die diepe, bekende stilte. Als ze voelen dat het moment daar is, staan de mensen die gaan trouwen op, en spreken hun verklaring uit. De Samenkomst valt terug in de stilte. Tijdens die stilte kunnen gasten spreken om hun liefdevolle steun te uiten.
Geoffrey Durham, Being a Quaker, a Guide for Newcomers. Oxford 2011

Terug naar inhoudsopgave

<== Vorige: 3.1 Stille samenkomst
Volgende: 3.3 Inkeer en gebed ==>