Zendbrief van de Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden, bijeen van 12 tot 14 mei 2023

Lieve Vrienden Wereldwijd

Wij zijn weer bijeen geweest in het Natuurvriendenhuis de Bosbeek te Bennekom met 54 Vrienden, onder wie een aantal kinderen en gasten van andere jaarvergaderingen. (Belgische en Luxemburgse Jaarvergadering, Ierse Jaarvergadering en de Duitse Jaarvergadering). Het is de eerste keer in vier jaar, nu de dreiging van corona voorbij is.

Het was fijn om weer bij elkaar aan tafel te kunnen zi\en en soep en broodjes met hagelslag te delen. Wat een geweldig voorrecht om op deze bosrijke plek met ontluikende bomen en vogelgeluiden bij elkaar te zijn. Op onze wandelingen hebben we genoten van de warmte van de zon en het licht op de bladeren en het spel van de schaduwen.

Ons thema was “Ubuntu en Duurzaamheid”, als voorbereiding op het thema van de WereldconferenRe 2024 in Zuid Afrika.

Tijdens de Zakenvergadering hebben we ons gebogen over onze financiën en over de vraag of we eventueel professionele hulp in moeten schakelen om onze taken te verlichten. We willen in de nabije toekomst een visie ontwikkelen over wat we met onze bezixngen doen. Ook hebben we nagedacht over een vereenvoudiging van onze organisaRe structuur. Ook hierin hopen we de komende Rjd stappen te ze\en. Hierbij voelen we ons geïnspireerd door de ervaringen van de Vrienden in Zwitserland en België.

We keken naar een gesprek tussen Lynn Finnegan (uit Ierland) en Kees Nieuwerth. Het onderwerp was: Hoe verhouden we ons tot de dreigingen van de klimaatveranderingen en de invloed daarvan op de schepping.

Lynn haalde een citaat van Rumi aan: Er zijn duizenden manieren om te knielen en de aarde te kussen. Dat betekent dat ieder met hun eigen talenten een bijdrage kan leveren.

Lynn deed een onderzoek naar de hoop en wanhoop binnen de milieu beweging. Haar laatste vraag aan Kees was, waar hij de kracht uit haalt en waar hij dankbaar voor is. Dat is een vraag aan ons allemaal.

Na dit gesprek werden we meegenomen in de presentaRe van Mieke van Opheusden, waarin ze vertelde over haar ervaringen met acRes voor behoud van de schepping. Ze heek benadrukt hoe groot het belang is om in verzet te komen. Het tegenhouden van een kolentrein door op de rails te gaan zi\en en dan gearresteerd te worden. Ze vertelde ook over de acRes bij de bruinkool mijnen in Lützerath, Duitsland. Als een mes gezet in moeder aarde.

Mieke liet ons haar angst, boosheid en verdriet voelen, over hoe wij als mensheid de schepping vernieRgen. Daarin is rouwen een belangrijk proces, als we niet rouwen stompen we af. Dit rouwen is te groot voor een mens alleen, daar heb je de gemeenschap voor nodig. Ze eindigde met haar bronnen van kracht, zoals dankbaarheid voor wat we nog hebben, het zijn in de natuur, het vieren van het leven. Ze nodigde ons uit om sRl te zijn en ons af te vragen: “Wat wordt er van mij gevraagd?”

De kinderen hebben heerlijk genoten van het zijn en spelen in het bos. Zondag hebben de kinderen geoefend in hoe het is om te leven als een natuurvolk in het bos, onder begeleiding van Wietske, die speciaal uitgenodigd was om de kinderen te begeleiden in deze ervaring.

We sloten het weekend af met onze Wijdingssamenkomst, die ook via zoom werd uitgezonden.

Een lied dat ons inspireerde was:

I’ve got peace like a river,
I’ve got peace like a river,
I ‘ve got peace like a river in my soul (2x)

I’ve got strength like a mountain,
I’ve got strength like a mountain,
I’ve got strength like a mountain in my soul (2x)

I’ve got love like a fountain,
I’ve got love like a fountain,
I’ve got love like a fountain in my soul (2x)

Met warme Vriendengroeten,
Peter Spreij
Schrijver van de Nederlandse Jaarvergadering