Selecteer een pagina

“Four Doors to Meeting for Worship”   

Van William Tabor

Pendle Hill pamphlet nr 306

Vertaald door Frieda Oudakker

Inleiding.

“Sommige mensen ’vinden het’ bijna meteen als ze hun eerste ‘Samenkomst met God’ van de Vrienden bijwonen. Zodra zij in stilte gaan zitten voelen zij zich bijeen in een Levende Tegenwoordigheid. Zij weten dat zij tenslotte Thuis zijn gekomen. Anderen kunnen die eerste Quaker eredienst ervaren als moeilijk en vreemd, maar iéts blijft hen aantrekken, totdat ze geleidelijk komen tot een rijkere en rijkere ervaring van dit samenzijn. En sommige mensen – óók gebóren Quakers – lijken het helemaal nooit te vinden. Soms gaan ze over tot andere vormen van eredienst of soms houden ze het plichtsgetrouw en hoopvol bij deze traditionele Quaker vorm.

Het woord ‘worship’ zoals we het kennen vanuit het Angel-Saksisch, is een samenvoeging van de twee woorden worth (waarde) en ship (schip – als vorm van transport /zending). Het betekent waarde geven aan dát wat het verdient. Een synoniem ervoor is aanbidding – een intense en liefdevolle focus op dat wat het meest geliefd en belangrijk voor ons is.

In schijnbare tegenstelling tot de gebruikelijke stilte in een Quaker samenkomst is ‘worship’ een actief werkwoord. In de loop van bijna tweeduizend jaar heeft de eredienst van de meeste Christelijke kerken veel actieve vormen omvat:

-een uitgesproken gebed,

– gelegenheid

– preken,

– het zingen van liederen, de communie,

– zowel als knielen, opstaan, buigen en andere fysieke activiteiten.

Een sleutel om de Quaker bijeenkomst het best te begrijpen is je te realiseren dat de uiteindelijke focus van de Christelijke eredienst bijna altijd het gebruik van de communie / het avondmaal is geweest.

De geschriften van George Fox en veel andere Vrienden wijzen op communie als centraal in ‘Quaker eredienst’. Hoewel er veel gepreekt werd in de vroege Quaker bijeenkomsten, was het allemaal met één doel: “de toehoorders naar Christus brengen en ze daar láten”.

Als we eenmaal die ervaring van gemeenschap zijn binnen gegaan, realiseren we ons dat we het niet creëerden door onze eigen actie van aanbidding. Alles wat we deden was binnengaan in een werkelijkheid die er altijd geweest is, vanaf het begin der tijden, wachtend op ons om ons daarbij te voegen , want: “In den beginne  was het Woord”. Devote zielen hebben door de geschiedenis heen deze realiteit ervaren, deze Logos. Het is er altijd, binnenin ons en om ons heen, voor ons beschikbaar als een onzichtbare stroom waar we iedere moment in kunnen stappen.

Het hart van de stille samenkomst is gemeenschap met deze onzichtbare maar eeuwige stroom van werkelijkheid, waarin de levende en eeuwige Christus is. Die gemeenschap kan ieder moment van de dag of nacht betreden worden als we klaar zijn om in die stroom te stappen, óf door de genade van God, óf door ons eigen grote verlangen (waarin ook sprake is van de genade van God).

Eén manier om die stroom in te gaan is je voor te stellen dat je door een serie van 4 stadia of deuren gaat, die leiden naar die ontmoeting.

In de volgende hoofdstukken worden de vier ingangen besproken: de deur ervóór, de deur naar binnen, de innerlijke deur en de deur erna.

Vier deuren naar de Stille Samenkomst

Door William Taber, Pendle Hill Pamphlet 306; Vertaling Frieda Oudakker

De eerste deur

De eerste van de vier deuren is ‘de deur ervoor’, oftewel die momenten gedurende de week dat we onszelf in een staat van Stilte en contact met het Hogere bevinden, of dat nou overdag is of ’s nachts. Als we onze spirituele reis, het zoeken naar God, serieus nemen, ontdekken we vroeger of later dat het één-keer-per-week Stille Uur op zondag niet genoeg is om ons te voeden. Dat is bijna een vaststaand gegeven. We ontdekken dus het belang van ‘de deur ervoor’.

Het is geen toeval dat het door de traditionele Quakers belangrijk wordt gevonden om ook midden in de week een keer samen te komen. Zo is het ook geen toeval dat in de Quaker geschiedenis werd aanbevolen om dagelijks tijd te nemen voor persoonlijk gebed, bijbel lezen, geïnspireerd schrijven of reflectie, dus tijd voor God.

Quakergeschriften vertellen ons dat vroegere Vrienden vaak verschillende keren per week door ‘de deur ervoor’ gingen. Als ze hun plaats innamen voor de zondagse of doordeweekse bijeenkomsten, waren ze al voorbereid om de bekende en levende stroom binnen te gaan.

We denken vaak dat het moderne leven veel meer gefragmenteerd is en stressvoller is dan het leven van de vroegere Vrienden. Dan is het des te belangrijker dat wij, net als zij, wegen vinden om gedurende de week vaker door ‘de deur ervoor’ te gaan. Zo kunnen ook wij met hoofd, hart en geest voorbereid de ruimte van onze zondagse bijeenkomst binnen gaan, om de diepe gemeenschap te

ervaren die daar mogelijk is.

Er zijn hele praktische redenen om door die deur te gaan:

Iemand die gedurende de week tijd voor spirituele voeding neemt, heeft minder tijd nodig om afstand nemen van dagelijkse beslommeringen en gewoontes. We leren makkelijker en sneller in diepe aandacht te gaan voor de levende Tegenwoordigheid, die Stroom die altijd aanwezig is.

Als de zondagse Stille Bijeenkomst onze enige haven van vrede en rust is gedurende de week, dan kan de luxe van die stille privéruimte zo kostbaar worden, dat we zelfs weerstand hebben tegen gesproken Leiding – vooral als de woorden ons ongeschikt lijken – zodat we onvervuld en gefrustreerd uit de bijeenkomst komen. Mensen die week na week door ‘de deur ervoor’ zijn gegaan vinden het makkelijker om zelfs midden in grote onrust in contact te blijven met de levende Bron, die hen kan vernieuwen en leiden.

En tenslotte, zelfs een paar deelnemers in een bijeenkomst die regelmatig door de week de Stilte hebben gezocht maken dat de hele groep zich makkelijker lijkt te voegen in de diepe levende Stilte, die Vrienden de ‘Verenigde Bijeenkomst’ noemen.

Laten we nog even terugkeren naar het concept van samen zijn met God als een stroom. De Stilte binnen gaan kun je ervaren als in een stroom stappen. Voor mij voelt het, hoewel onzichtbaar, als echt in een waterstroom stappen. Voor iedereen die het ervaren heeft is een bad nemen in puur stromend water onmiskenbaar geweldig door de vitaliteit die het geeft. Net zo onmiskenbaar is voor iedereen die het ervaren heeft de heling, de vrede, de vernieuwing, het gevoel van eenwording waarvan deze veranderde staat van bewustzijn vergezeld gaat.

Vroeger dacht ik dat die stroom ingaan iets is dat ik doe. Het is steeds meer gaan voelen alsof de Stilte een bewustzijnsstaat is die ik binnenga. Ik word opgenomen in een levende onzichtbare stroom van werkelijkheid, die door de hele geschiedenis heen aanwezig is geweest. Op een mysterieuze manier verenigt die stroom mij met de gemeenschap der heiligen door de eeuwen heen.

Hij brengt me in de tegenwoordigheid van de Levende Christus, het Woord, de Logos, beschreven in het Evangelie van Johannes.

Binnengaan door ‘de deur ervoor’ kunnen we zien als je steeds weer onderdompelen in die levende stroom. Zo kunnen we op zondag in de Stille Wijdingssamenkomst terugkeren in een vertrouwde werkelijkheid.

Zo kan de stilte ons de hele week voeden en vernieuwen. Iedere dag biedt hier talloze mogelijkheden voor.

Een dagelijks moment van je terugtrekken kan een waardevolle gewoonte worden. Daaraan beginnen én het doorzetten, in welke vorm van discipline dan ook, lijkt één van de waardevolste stappen te zijn naar echte spirituele groei en het ervaren van een meer gedegen en betekenisvolle Stille Samenkomst.

Natuurlijk, zoals de uiterlijke omstandigheden in ons leven altijd weer veranderen, zo zal de bijzondere vorm en inhoud van de dagelijkse inkeer van mens tot mens enorm verschillen en veranderen naarmate we zelf verder groeien.

Het moment van gaan slapen, of wakker worden kan een waardevol moment zijn om ons te herinneren wie we zijn en hoe we door het stromende Levende Centrum van ons leven geraakt worden en hoe wij eraan kunnen raken. Voor anderen kan wakker worden in de nacht een moment zijn om te rusten in de eeuwige armen voor een stil gebed. Of ’s nachts wakker wordend kan de Stroom ons verbinden met andere Vrienden van onze groep, met de hele schepping.

Ook tijdens het reizen naar je werk in de trein, auto of op de fiets zijn er mogelijkheden om geraakt te worden en tenminste voor enkele momenten die veranderde staat van bewustzijn – die altijd op ons ligt te wachten – te ervaren.

Voor iedereen die bewust de schoonheid van de talloze aardse vormen ervaart is het een kleine stap om door ‘de deur ervoor’ te gaan. Omdat “beauty is in the eye of the beholder” kan dat zelfs in een ‘lelijke’ omgeving. Zo kunnen we ‘kijken’ gebruiken om onze gevoeligheid te verhogen. Op die manier kunnen we honderden keren per dag schoonheid zien. Zoals je in de biofeedback kan leren te midden van spanning je fysieke staat van zijn veranderen, kunnen we zelfs pijn en frustratie omzetten in een kort gebed of om zegen vragen op een probleem.

Ik hoor je zeggen: “Wacht even, je laat het zo makkelijk klinken, maar dat is het voor mij niet. Ik heb van alles geprobeerd, maar ik voel geen verschil.”

Ja, het vraagt tijd en geduld!

Ik wil vier suggesties doen uit mijn eigen ervaring, die mij geholpen hebben:

Voor veel Vrienden is het genoeg om te ontspannen en je het Goddelijke Mysterie te herinneren, om door ‘de deur ervoor’ te gaan.

De tweede deur – de deur naar binnen

Misschien ben je wel eens als eerste in de ruimte van de bijeenkomst gekomen. En heb je, hoewel het nog geen tijd was, ervaren dat er al een Tegenwoordigheid in de kamer was.

Wanneer begint de Wijdingssamenkomst feitelijk?

Een hint in die richting kreeg ik toen ik in een Trappisten klooster met een monnik naar de kapel liep.

Terwijl we gezellig liepen te praten zag ik ineens in zijn ogen dat een deel van hem al in de kapel was, bezig met de eredienst die nog niet eens begonnen was.

Hierna beschrijft William Taber dat de meeting feitelijk begint als we door ‘de deur ervoor‘ gaan, waarover we in de vorige Vriendenkring konden lezen. Bijvoorbeeld: als we de bijeenkomst voor ons zien, als we in de Stroom stappen, als we Vrienden in gedachten nemen, of in welke vorm dan ook. Geëigende momenten daarvoor kunnen de avond ervoor zijn, of bij het wakker worden op zondagochtend.

Door de hele Quaker geschiedenis heen werd vaak aan Vrienden gevraagd tijd te nemen om hier van tevoren bewust aandacht aan te besteden.

Het letterlijk door de deur naar binnen stappen voor de wijdingssamenkomst kan een fysiek gebed worden als lichaam, geest en spirituele zintuigen afstemming zoeken op de Stroom terwijl we naar onze plaats lopen. We installeren ons op onze stoel, ontspannen maar niet onderuitgezakt. We zijn klaar om naar binnen te gaan – inkeren en centreren.

Op dit punt hebben vrijwel alle religieuze tradities openingsrituelen ontwikkeld. Zij helpen deelnemers de overgang te maken van de gewone bewustzijnstoestand naar het ruimere bewustzijn van de eredienst. De eerste minuten van onze wijdingssamenkomst kunnen erg gewoontjes en kleurloos lijken. Totdat we ons realiseren dat wij de inzet van iedere deelnemer nodig hebben om te komen tot een gezamenlijke liefdevolle gerichte aandacht. Die ons van het ene bewustzijns niveau naar het andere leidt. Er is geen dominee of priester die het werk voor ons doet.

Er zijn veel verschillen in hoe ieder van ons dat pleegt te doen.

Er zijn 3 duidelijke kwaliteiten voor nodig:

 • Een diep verlangen naar het ervaren van Gods Tegenwoordigheid
 • Focus. Met welke techniek dan ook – of het ontbreken daarvan. De opening van de bijeenkomst vraagt een alert gerichte aandacht op die Tegenwoordigheid.
 • Vertrouwen, een synoniem voor geloof. Het vertrouwen om alles los te laten en ons moedig over te geven aan de diepe Stroom van het Levende Water.

Hier volgen enkele benaderingen van dit moment van naar binnengaan en centreren. Niemand gebruikt ze allemaal en misschien zijn er nog wel meer dan deze:

 • Herinner je dat je altijd al in die Tegenwoordigheid bént. Nu zoek je een manier om met je hele zijn te komen tot bewustzijn ván en harmonie mét die eeuwige, liefdevolle en transformerende Tegenwoordigheid.
 • Veel mensen beginnen met hun lichaam in een rustgevende positie te brengen. In een houding die langere tijd volgehouden kan worden en waarin een goede ademhaling mogelijk is. Voor de meeste mensen betekent dit voeten plat op de grond, handen in de schoot, een rechte rug en de ogen gesloten of ontspannen open. Sommigen bereiken dit door als-in-gebed ieder deel van hun lichaam beurtelings te ontspannen. Van beneden naar boven, of andersom.
 • Sommigen herhalen langzaam het onze vader een aantal keer. Iedere zin ervarend en doorvorsend, als een manier om dieper in contact met de Tegenwoordigheid te komen.

Je kunt ook andere inspirerende teksten herhalen, zoals psalm 23 ‘De Heer is mijn Herder’.

 • Een mantra zeggen , d.w.z. één of meer betekenisvolle woorden voor je zelf herhalen. Op iedere ademhaling in gedachten een paar woorden zeggen die je herinneren aan de Tegenwoordigheid.
 • Een spontaan vrij gebed kan helpen.
 • Bidden voor de personen die aanwezig zijn
 • Het gebruik van mentale beelden zoals

 • jezelf zien in de Stroom die al vanaf het begin van de schepping aanwezig is en ons allemaal omvat.
 • jezelf doordrenkt zien van de transformerende liefde van God.
 • visualiseer hoe de liefde stroomt naar iedereen in de kring. Daarna verbind je alle deelnemers met elkaar en met God.
 • Jezus Christus of een ander aspect van het Goddelijke zien, misschien als een licht dat de hele ruimte vult, of dat zich richt op iemand met een speciale behoefte.
 • zie jezelf als de centrale figuur in een bijbel verhaal. Doorleef het hele verhaal. Welke nieuwe blik krijg je hierdoor op de boodschap van Jezus voor jouw leven?
 •  
 • Andere Vrienden worden zich eenvoudig bewust van de Stille Aanwezigheid in de ruimte en gaan daar woordeloos in op.

Samenvattend: voor sommigen zijn focus en concentratie de ingang en voor anderen een ontspannen toelaten van contact met de Geest. Toch lijkt het de combinatie van ontspannen én gefocust zijn, die de weg wijst naar het veranderde bewustzijn van ‘de deur naar binnen’.

NB. 1   Al deze suggesties laten het klinken alsof we iets moeten dóen. Alsof het allemaal van óns af hangt. Maar de meeste mensen merken dat het verlangen volledig aanwezig te zijn én de les om te ontspannen in plaats van krampachtig het juiste te willen doen, veel belangrijker zijn dan al deze technieken.

Voor sommige ervaren Vrienden wordt het passeren van de deur naar binnen relatief simpel. Ze gaan eenvoudig zitten, staan lichaam en geest toe om tegelijk ontspannen én alert te zijn en sluiten of ontspannen hun ogen. Dan zijn ze al gauw daar, gewoon omdat ze er al zo vaak geweest zijn. En omdat hun verlangen daar wéér te zijn zo groot is.

NB.2    Soms hebben we een aantal moeilijke samenkomsten, omdat het hoofd zo vol afleiding is geweest dat we de Levende Aanwezigheid totaal niet op de gebruikelijke manier gevoeld hebben. Dan kunnen we ons afvragen of we ooit nog wel daar zullen komen. Spirituele leraren vertellen dat dit momenten kunnen zijn dat God heel dichtbij is. Als we, iedere keer dat we merken dat we afgeleid zijn, weer zachtmoedig terugkeren naar God, kunnen we juist een grote spirituele groei doormaken. Na in vertrouwen door veel van zulke bijeenkomsten heen gegaan te zijn, realiseren we ons geleidelijk dat de werkelijkheid van Gods doorgaande transformerende werk binnen in ons steeds duidelijker wordt. We kunnen ons bewust worden van een nieuwe stevigheid, kalmte en gecenterd zijn, als een soort grondtoon in ons dagelijks leven.

De derde deur: De deur van binnen

Voor sommige Vrienden vraagt het tijd om in de wijdingssamenkomst ‘de deur van binnen’ te passeren. Anderen kunnen bij de overgang naar binnen heel snel de drempel overgaan. Gewoonlijk kan een ervaren Vriend het verschil voelen als de Vrienden zijn ‘gesetteld’, of ‘gathered’, of zelfs ‘covered’. *

Toch is er geen uiterlijk signaal of plotselinge uitbarsting van licht die deze verdieping van kwaliteit van de Stilte vergezeld. Als we er al aan denken realiseren we ons soms in rustige verwondering dat we er al een paar minuten zijn.

Deze ervaring, van verenigd te zijn met een groep, die wacht op de Geest, kan op veel manieren beschreven worden. Niet één daarvan is op zichzelf allesomvattend en geen enkel persoon zal ze allemaal ervaren, tenminste niet in één bijeenkomst. Het voelt voor veel mensen als opgetild worden of uitdijen naar een staat van bewustzijn met een vreugdevolle, innerlijke en moeiteloze rust.

Tegelijkertijd komt de geest in een toestand als bij dromen. Het lijkt op het zitten bij de zee of een bergbeekje, als de tijd wegvalt of onbelangrijk wordt.

Sommigen ervaren een moeiteloze stroom van beelden die door de geest gaan, met nu en dan een pauze. Soms rijst een beeld helderder op, schijnbaar met een speciale betekenis. Anderen ervaren een ontspannen stroom van logische gedachten rond een probleem dat in hun geest oprijst. Misschien komt er een terugblik op de afgelopen week, met mogelijk een pauze voor een episode waar we moeite mee hebben of waarover God ons iets te zeggen heeft. Of we worden in een vanzelfsprekende stoom van gebed getrokken.

Het is alsof we in een levende stroom vol vernieuwende helende energie staan. Een stroom die vooruit en terug reikt in de tijd. We hebben een mysterieuze ontmoeting met de transformerende Tegenwoordigheid van de Levende God en de eeuwige Christus.

In die stroom voelen we, zoals George Fox zei, onze potentie om in een levende eenheid te zijn met dezelfde kracht die er in de profeten en apostelen was, waaruit de geschriften ontstonden. (Maar de meesten van ons zijn nog niet zoals de apostelen en profeten. de Stroom heeft nog veel werk te doen met ons reinigen en transformeren!)


Deze ervaring is vergelijkbaar met in stromend water staan. Net zoals in het water, hebben we nooit enige twijfel of we erin zijn. Een ervaren Vriend leert gewoonlijk te herkennen hoe het voelt in de Levende Stroom. Net als een aardse rivier lijkt deze speciale realiteit geen begin en geen einde te hebben, zelfs al weten we dat dit water stroomt van zijn Bron naar de eeuwige Oceaan. Zoals een aardse rivier is het altijd dezelfde rivier, terwijl hij altijd leeft en stroomt en verandert. En zoals een aardse rivier stroomt hij tussen herkenbare grenzen die, hoewel ze soms wat veranderen, door de jaren heen steeds fundamenteel dezelfde zijn. Daardoor kunnen de tradities en de geschriften ons helpen om te weten hoe we die Stroom kunnen vinden. In deze Levende Tegenwoordigheid wordt het veilig voor het ego om te ontspannen. De scherpe grenzen van het zelf vervagen. Er kan iets nieuws binnen komen als we onszelf meer en meer verenigd voelen met de andere Vrienden en met de Geest van God.

Dit gevoel van een gezamenlijke realiteit kan zo sterk worden dat we het bijna kunnen aanraken. Het herinnert ons aan de verwijzing naar de samenkomst als ‘het lichaam’ in de geschiedenis de Vrienden. Zo krijgt de taal van het Nieuwe Testament over verbinding door de wijn bij het avondmaal een nieuwe betekenis. We worden ons gewaar van de diepere waarheid achter deze metafoor bij de herinnering aan het oudchristelijke concept van een geloofsgemeenschap als het lichaam van Christus.

In deze staat van bewustzijn realiseren we ons ook de waarheid van een andere metafoor: ‘in de Geest van Christus’. We gaan ervaren dat onze rationele geest eerder een gereedschap is dan een meester. Onze geest is ingebed in een grotere Geest met toegang tot andere wegen van weten. We voelen ons hierbij geroerd. Dan kunnen we deze fase van de bijeenkomst beschrijven als een tijd van verbazingwekkende genade en nieuwe waarnemingen in het Licht. Hoewel die beschrijving op zich accuraat is moeten we er aan toevoegen dat het ook pijnlijk kan zijn. De vroege Vrienden spraken van ‘Het innerlijk werk van Christus’. Dat brengt ons een getransformeerd leven. Een leven dat vraagt om trouwe aandacht voor de Goddelijke Tegenwoordigheid en ook trouwe gehoorzaamheid aan de Goddelijke wil, zoals we die kennen door de geschriften en de Heilige Geest. Dus we hoeven niet verbaasd te zijn als te midden van de vrede van een bijeenkomst in een eenheid van deelnemers en God, wij onszelf geconfronteerd zien met onplezierige situaties in ons leven, of we zien ineens iets van onszelf dat ons zorgen baart of pijn doet. Dat kan ontmoedigend zijn in de context van de vrede die we net beginnen te voelen. Totdat we ons George Fox ’s indringende boodschap herinneren dat een belangrijk deel van het werk van het Licht is het bloot leggen van hoe verward en van het pad geraakt– of zondig – onze levens werkelijk zijn. 

Op dat punt zegt Fox, en veel andere spirituele Quaker gidsen, kunnen we ons verheugen in de zekere wetenschap dat hetzelfde Licht ons de weg toont om het te veranderen. Dus als zo’n onprettig bewustzijn van iets dat in ons leven niet goed loopt in ons blijft opkomen, in de vrede van de stille bijeenkomst, kan het een teken zijn dat we hier aandacht aan moeten gaan besteden. Op dat moment vraagt het een paar minuten van ons in de stille expanderende aandacht die zo karakteristiek is voor de verzamelde bijeenkomst. We kunnen ons ervan losmaken en het langzaam rond laten gaan in onze geest, ongeveer zoals een kind het licht op een glimmende kiezelsteen kan laten weerkaatsen. In deze minder veroordelende staat van bewustzijn kunnen geleidelijk nieuwe mogelijkheden, of oorzaken, of uitkomsten van het probleem opkomen, als we doorgaan het in het Licht te houden. Soms is er geen onmiddellijke oplossing, hoewel we voelen dat er een proces begonnen is. In andere tijden kunnen we een helder beeld krijgen van de veranderingen in ons leven die gevraagd worden. Het helende Licht helpt op de een of andere manier om op een diep niveau onze wilskracht te ondersteunen bij deze veranderingen. Het is het beste om ons niet te lang te bekommeren om zo’n probleem tijdens een bijeenkomst. We kunnen het de ritmes van de gemeenschappelijke stilte toevertrouwen ons verder te dragen op de Levende Stroom.

Voor sommigen kan het innerlijke werk van Christus een sterk gevoel van innerlijke genezing geven, vergezeld van vreugde, vrede, dankbaarheid voor de wonderen van de schepping. Ook kan er een geruststellend gevoel van grote innerlijke ruimte en leegte voor God zijn.

Vrienden hebben woorden gebruikt als eenheid, gemeenschap of doop, om zulke momenten te beschrijven waarin een hele groep verzameld lijkt te zijn in een woordeloze eenheid met God.

Als ‘verzamelde’ groep – als we ons als groep één voelen in de Geest – krijgen sommigen van ons nieuwe waarnemingen. We kunnen ons bijvoorbeeld geleidelijk gaan realiseren dat we een bekende Vriend in onze bijeenkomst op een nieuwe manier zien. We zouden over die persoon gedacht kunnen hebben als een ‘agressieve beer’, maar nu zien we ineens het angstige of eenzame kind achter die façade. Bij iemand anders, die we ervoeren als trots en eigenwijs, zien we nu het lijden en de pijn onder de oppervlakte. Als we ons bewust worden van een gebogen hoofd aan de andere kant van de kamer, kunnen we ons geroepen voelen om te bidden voor die persoon. Of het komt ineens bij ons op dat we nodig een bezoek of een gesprek moeten organiseren met die persoon. Gevoelige Vrienden kunnen een signaal krijgen dat iemand een gesproken boodschap nodig heeft in deze bijeenkomst.  Ze kunnen geleid worden om in stilte te bidden voor zulke mensen, als een soort spirituele vroedvrouw.

Op een radicaal nieuwe manier naar oude herinneringen kijken, is een ander soort nieuwe waarneming in het Licht. In wat eerst een onsamenhangende keten van omstandigheden, teleurstellingen, rampen, relaties en kleine successen leek te zijn, kan de beschermende en leidende hand van God herkend worden. Zo kan deze speciale staat van zijn soms een nieuw begrip van oorzaak en gevolg doen opkomen. Het ontwikkelt en bekrachtigt een nieuw spiritueel ‘gezond verstand’ zou je kunnen zeggen.

Het opeenstapelende effect van de nieuwe waarnemingen, voortgebracht door het innerlijke Werk van Christus, brengt subtiele en diepgaande veranderingen in de manier waarop we ons verhouden tot onszelf, andere mensen, dieren en de hele schepping.

De ultieme test van ons antwoord op het innerlijk Werk van Christus ligt niet in wat we vóelen tijdens de Stille Samenkomst, maar in hoe we ons daarna verhouden tot onze medemens en alles in Gods Schepping. Deze nieuwe logica van spiritueel oorzaak en gevolg kan uiteindelijk het zaad van een ‘roeping’ doen ontkiemen. Terwijl de bijeenkomst gewoon doorgaat, voelen we ons geleid om betekenisvol verschil te gaan maken in persoonlijk gedrag, of we voelen een roeping om tijd en energie te steken in de gemeenschap, het land, of in de wereld.

Als de bijeenkomst doorgaat in deze gezamenlijke ontvankelijke staat, kan iemand opstaan en een paar woorden spreken, of een gebed aanbieden. Als we de magie van de verenigde bijeenkomst toestaan zijn werk in ons te doen, kan zelfs ons luisteren een kwaliteit aannemen alsof we de woorden meer absorberen, dan dat we er alleen maar naar luisteren en erop reageren. Ook is het niet ongebruikelijk dat de boodschap parallel loopt aan onze eigen stroom van gedachten, of dat die direct betrekking heeft op een probleem of vraag in onszelf. Misschien kan de boodschap helpen onszelf bij elkaar te rapen en ons te focussen, zodat we dieper worden opgenomen in de ons omringende transformerende krachten.

Soms is de boodschap moeilijk om aan te horen. Misschien zegt de spreker iets waar we ons liever niet in willen verdiepen. Toch, als we de woorden eerder absorberen dan wegen, kunnen we ontdekken dat God deze woorden gebruikt om ons te openen voor een blinde vlek, een vooroordeel of gebrek aan vertrouwen – en dat kan pijnlijk zijn. Zelfs als de boodschap lang en vervelend is, of in onze ogen zelfs ongepast, kunnen we nóg in die speciale toestand van bewustzijn blijven, die het mogelijk maakt om op God gericht te blijven en tegelijkertijd de spreker en de rest van de aanwezigen te omringen met licht en liefde.

‘Ministry’ – ‘evangeliebediening’ – getuigenis – geroepen zijn.

Hoe kan een Vriend die zich uitspreekt, de bijeenkomst in de weg zitten of helpen?

Omdat het Quaker systeem van geroepen worden om te getuigen zo uniek is, is het belangrijk om iets te zeggen over de historische ontwikkeling. Gedurende de geschiedenis werd het grootste deel van de gesproken getuigenissen gedaan door de weinige vrouwen of mannen die zich speciaal door God geroepen voelden. Meer dan 200 jaar werden door groepen Quakers dergelijke uitspraken ‘erkend’ of beschreven. Het waren uitspraken waarin zij zowel een oproep als een gift aan de gemeenschap onderscheidden. De getuigende Vrienden spraken zich alleen uit als zij een onmiddellijke inspiratie of innerlijke aandrang voelden van de Heilige Geest. Als ze zich geroepen voelden op reis te gaan met hun boodschap, wachtten ze normaal gesproken totdat hun Quakergroep zich boog over dat dringende verlangen. De groep ondersteunde hen dan door een ‘reisbrief’ mee te geven als referentie. Zo werd de weg voor hen geopend, waarheen ze ook reisden onder de Vrienden. Deze ‘beschreven getuigenden’ waren verantwoording verschuldigd aan elkaar, de Ouderen, en uiteindelijk aan hun eigen Quakergroep. Quakerdiensten en gebeden waren in die tijd vaak veel langer dan nu. Ze neigden ernaar onderwijzend en vermanend te zijn. De Vrienden van nu, met hun ongeprogrammeerde bijeenkomsten, zouden zich er niet prettig bij voelen.

De gewoonte van het beschrijven, of verantwoording afleggen is er niet meer. Hoe weten we of we niet te veel vanuit onze eigen ideeën spreken? Hoe kan het kleine aantal getuigende Vrienden in de Wijdingsbijeenkomsten in deze tijd, of iedereen die zich geleid voelt om iets te zeggen, er zeker van zijn dat ze niet te vaak spreken, te lang, of te veel vanuit persoonlijke ideeën?  Het meest zeker zijn we, als we alleen spreken vanuit de speciale bewustzijnsstaat van eenheid met de mede Vrienden en met het Goddelijke: we zijn de deur naar binnen gepasseerd. Als we meer ervaren worden met die staat van zijn wordt het geleidelijk makkelijker. We leren de vele subtiele, persoonlijke impulsen om te spreken te onderscheiden van de authentieke Goddelijke aandrang om het kanaal voor een boodschap te zijn.

De traditionele tekenen, die de impuls vaak vergezelden, waren een snelle ademhaling en heftig kloppen van het hart, soms zelfs trillen en beven – we zijn niet voor niets Quakers genoemd. Maar de innerlijke aandrang en de vrede die volgt op het door de Geest geleid zijn, zijn meer accurate tekenen dan die fysieke signalen. Evenals het feit dat die innerlijke drang niet alleen tot spreken kan leiden, maar ook tot vele andere door God ingegeven activiteiten. Slechts weinig mensen kunnen verwachten geleid te worden tot spreken in een wijdingssamenkomst. Maar iedere trouwe Vriend kan verwachten mettertijd het verschil te leren kennen tussen de ware aandrang om te spreken vanuit contact met de Geest, of andere motivaties om in actie te komen. We leren onderscheiden wat voor ons eigen persoonlijke dagelijks leven bedoeld is en wat voor de groep.

Soms kunnen mensen die tamelijk vaak spreken in de groep het nodig hebben om dat een tijdje niet te doen. De Geest zal wel wegen vinden om ons dat te laten weten, als we erop letten. Iemand waarschuwt ons bijvoorbeeld, of er komt commentaar van groepsleden. Als we gevoelig zijn kunnen we een onzichtbare weerst
and voelen in de groep.

Nadat mij jarenlang door Vrienden was verteld, soms met tranen in de ogen, dat wat ik had gezegd hen direct en intens aansprak, overkwam mij dat. Ik was verbaasd toen ik andere signalen kreeg en onthield mij een tijdje van spreken in de wijdingssamenkomsten. Dat was eerst frustrerend, want ik wist vaak wat de aanwezige groep moest horen. Maar de ervaring leerde mij dat, als ik sprak zonder dat heldere, innerlijk bewogen-worden om te spreken, mijn woorden weinig effect hadden, maar feitelijk de voortgang van de groep verstoorden.Geleidelijk aan leerde ik en ervoer ik andere manieren van getuigen, die belangrijker waren dan gesproken getuigenissen. De gesproken leiding is altijd beperkt tot een paar mensen in de stille samenkomst. De meer belangrijke, stille getuigenis is open voor iedereen. Ik ontdekte, in mijn vernieuwde leerperiode, dat de onopvallende, onzichtbare boodschap van mensen die nooit spraken in de bijeenkomst, vaak belangrijker was dan de uitgesproken woorden! Deze onzichtbare leiding helpt de groep dié staat van bewustzijn te bereiken waarin hoofd, hart en wil open en verenigd zijn, zodat het werk van God onder ons kan gebeuren. Het helpt de groep ontvankelijk te zijn voor de levens veranderende Leiding als die komt. Daarnaast inspireert en voedt het de Vrienden met het vermogen om een  gesproken getuigenis af te leggen.

Stil gebed rijst op, voor anderen, de groep, de gemeenschap, landen en wereldleiders. We leren onze woorden te gebruiken voor in stilte uitgesproken gebed. Deze stille woorden kunnen rechtsreeks werkelijkheid worden in de harten en levens van Vrienden, en zichtbaar in echte vriendschap in de groep. We ontdekken het woordeloos ophouden van de hele groep in het Licht. Soms vergeten we wie, wie ophoudt, zodat we woordeloos rusten in de Tegenwoordigheid.

Veel meer dan ik me gerealiseerd had, berust het effect van mijn getuigenissen op de onzichtbare, verborgen betrouwbaarheid van mensen die zelden spreken in een bijeenkomst. Deze stille, onopvallende mensen zijn geoefend en bekwaam  (hoewel ze waarschijnlijk een tegenzin zouden hebben in deze ‘overdreven’ termen) in totaal tegenwoordig zijn voor God, bezig met het woordeloze gebed van liefdevol de hele groep opdragen aan God.

*Gesetteld – je plaats ingenomen hebben in de kring van Vrienden, letterlijk en figuurlijk.

Gathered – verzameld, we zijn geen losse individuen meer. De groep heeft een gezamenlijke gerichtheid op de Geest / God – er kan een gevoel ontstaan één lichaam te zijn.

Covered – de deelnemers voelen dat de Goddelijke Geest krachtig aan het werk is onder hen, door gesproken getuigenis en gebed, of door het onzichtbare energie-gevende, transformerende en verbindende werk van de Heilige Geest,

De derde deur: De deur van binnen

Deel 2

Vervolg van hoofdstuk drie, de deur van binnen.

Als ‘verzamelde’ groep – als we ons als groep één voelen in de Geest – krijgen sommigen van ons nieuwe waarnemingen. We kunnen ons bijvoorbeeld geleidelijk gaan realiseren dat we een bekende Vriend in onze bijeenkomst op een nieuwe manier zien. We zouden over die persoon gedacht kunnen hebben als een ‘agressieve beer’, maar nu zien we ineens het angstige of eenzame kind achter die façade. Bij iemand anders, die we ervoeren als trots en eigenwijs, zien we nu het lijden en de pijn onder de oppervlakte. Als we ons bewust worden van een gebogen hoofd aan de andere kant van de kamer, kunnen we ons geroepen voelen om te bidden voor die persoon. Of het komt ineens bij ons op dat we nodig een bezoek of een gesprek moeten organiseren met die persoon. Gevoelige Vrienden kunnen een signaal krijgen dat iemand een gesproken boodschap nodig heeft in deze bijeenkomst.  Ze kunnen geleid worden om in stilte te bidden voor zulke mensen, als een soort spirituele vroedvrouw.

Op een radicaal nieuwe manier naar oude herinneringen kijken, is een ander soort nieuwe waarneming in het Licht. In wat eerst een onsamenhangende keten van omstandigheden, teleurstellingen, rampen, relaties en kleine successen leek te zijn, kan de beschermende en leidende hand van God herkend worden. Zo kan deze speciale staat van zijn soms een nieuw begrip van oorzaak en gevolg doen opkomen. Het ontwikkelt en bekrachtigt een nieuw spiritueel ‘gezond verstand’ zou je kunnen zeggen.

Het opeenstapelende effect van de nieuwe waarnemingen, voortgebracht door het innerlijke Werk van Christus, brengt subtiele en diepgaande veranderingen in de manier waarop we ons verhouden tot onszelf, andere mensen, dieren en de hele schepping.

De ultieme test van ons antwoord op het innerlijk Werk van Christus ligt niet in wat we vóelen tijdens de Stille Samenkomst, maar in hoe we ons daarna verhouden tot onze medemens en alles in Gods Schepping. Deze nieuwe logica van spiritueel oorzaak en gevolg kan uiteindelijk het zaad van een ‘roeping’ doen ontkiemen. Terwijl de bijeenkomst gewoon doorgaat, voelen we ons geleid om betekenisvol verschil te gaan maken in persoonlijk gedrag, of we voelen een roeping om tijd en energie te steken in de gemeenschap, het land, of in de wereld.

Als de bijeenkomst doorgaat in deze gezamenlijke ontvankelijke staat, kan iemand opstaan en een paar woorden spreken, of een gebed aanbieden. Als we de magie van de verenigde bijeenkomst toestaan zijn werk in ons te doen, kan zelfs ons luisteren een kwaliteit aannemen alsof we de woorden meer absorberen, dan dat we er alleen maar naar luisteren en erop reageren. Ook is het niet ongebruikelijk dat de boodschap parallel loopt aan onze eigen stroom van gedachten, of dat die direct betrekking heeft op een probleem of vraag in onszelf. Misschien kan de boodschap helpen onszelf bij elkaar te rapen en ons te focussen, zodat we dieper worden opgenomen in de ons omringende transformerende krachten.

Soms is de boodschap moeilijk om aan te horen. Misschien zegt de spreker iets waar we ons liever niet in willen verdiepen. Toch, als we de woorden eerder absorberen dan wegen, kunnen we ontdekken dat God deze woorden gebruikt om ons te openen voor een blinde vlek, een vooroordeel of gebrek aan vertrouwen – en dat kan pijnlijk zijn. Zelfs als de boodschap lang en vervelend is, of in onze ogen zelfs ongepast, kunnen we nóg in die speciale toestand van bewustzijn blijven, die het mogelijk maakt om op God gericht te blijven en tegelijkertijd de spreker en de rest van de aanwezigen te omringen met licht en liefde.

‘Ministry’ – ‘evangeliebediening’ – getuigenis – geroepen zijn.

Hoe kan een Vriend die zich uitspreekt, de bijeenkomst in de weg zitten of helpen?

Omdat het Quaker systeem van geroepen worden om te getuigen zo uniek is, is het belangrijk om iets te zeggen over de historische ontwikkeling. Gedurende de geschiedenis werd het grootste deel van de gesproken getuigenissen gedaan door de weinige vrouwen of mannen die zich speciaal door God geroepen voelden. Meer dan 200 jaar werden door groepen Quakers dergelijke uitspraken ‘erkend’ of beschreven. Het waren uitspraken waarin zij zowel een oproep als een gift aan de gemeenschap onderscheidden. De getuigende Vrienden spraken zich alleen uit als zij een onmiddellijke inspiratie of innerlijke aandrang voelden van de Heilige Geest. Als ze zich geroepen voelden op reis te gaan met hun boodschap, wachtten ze normaal gesproken totdat hun Quakergroep zich boog over dat dringende verlangen. De groep ondersteunde hen dan door een ‘reisbrief’ mee te geven als referentie. Zo werd de weg voor hen geopend, waarheen ze ook reisden onder de Vrienden. Deze ‘beschreven getuigenden’ waren verantwoording verschuldigd aan elkaar, de Ouderen, en uiteindelijk aan hun eigen Quakergroep. Quakerdiensten en gebeden waren in die tijd vaak veel langer dan nu. Ze neigden ernaar onderwijzend en vermanend te zijn. De Vrienden van nu, met hun ongeprogrammeerde bijeenkomsten, zouden zich er niet prettig bij voelen.


De gewoonte van het beschrijven, of verantwoording afleggen is er niet meer. Hoe weten we of we niet te veel vanuit onze eigen ideeën spreken? Hoe kan het kleine aantal getuigende Vrienden in de Wijdingsbijeenkomsten in deze tijd, of iedereen die zich geleid voelt om iets te zeggen, er zeker van zijn dat ze niet te vaak spreken, te lang, of te veel vanuit persoonlijke ideeën?  Het meest zeker zijn we, als we alleen spreken vanuit de speciale bewustzijnsstaat van eenheid met de mede Vrienden en met het Goddelijke: we zijn de deur naar binnen gepasseerd. Als we meer ervaren worden met die staat van zijn wordt het geleidelijk makkelijker. We leren de vele subtiele, persoonlijke impulsen om te spreken te onderscheiden van de authentieke Goddelijke aandrang om het kanaal voor een boodschap te zijn.

De traditionele tekenen, die de impuls vaak vergezelden, waren een snelle ademhaling en heftig kloppen van het hart, soms zelfs trillen en beven – we zijn niet voor niets Quakers genoemd. Maar de innerlijke aandrang en de vrede die volgt op het door de Geest geleid zijn, zijn meer accurate tekenen dan die fysieke signalen. Evenals het feit dat die innerlijke drang niet alleen tot spreken kan leiden, maar ook tot vele andere door God ingegeven activiteiten. Slechts weinig mensen kunnen verwachten geleid te worden tot spreken in een wijdingssamenkomst. Maar iedere trouwe Vriend kan verwachten mettertijd het verschil te leren kennen tussen de ware aandrang om te spreken vanuit contact met de Geest, of andere motivaties om in actie te komen. We leren onderscheiden wat voor ons eigen persoonlijke dagelijks leven bedoeld is en wat voor de groep.

Soms kunnen mensen die tamelijk vaak spreken in de groep het nodig hebben om dat een tijdje niet te doen. De Geest zal wel wegen vinden om ons dat te laten weten, als we erop letten. Iemand waarschuwt ons bijvoorbeeld, of er komt commentaar van groepsleden. Als we gevoelig zijn kunnen we een onzichtbare weerstand voelen in de groep.

Nadat mij jarenlang door Vrienden was verteld, soms met tranen in de ogen, dat wat ik had gezegd hen direct en intens aansprak, overkwam mij dat. Ik was verbaasd toen ik andere signalen kreeg en onthield mij een tijdje van spreken in de wijdingssamenkomsten. Dat was eerst frustrerend, want ik wist vaak wat de aanwezige groep moest horen. Maar de ervaring leerde mij dat, als ik sprak zonder dat heldere, innerlijk bewogen-worden om te spreken, mijn woorden weinig effect hadden, maar feitelijk de voortgang van de groep verstoorden.

Geleidelijk aan leerde ik en ervoer ik andere manieren van getuigen, die belangrijker waren dan gesproken getuigenissen. De gesproken leiding is altijd beperkt tot een paar mensen in de stille samenkomst. De meer belangrijke, stille getuigenis is open voor iedereen. Ik ontdekte, in mijn vernieuwde leerperiode, dat de onopvallende, onzichtbare boodschap van mensen die nooit spraken in de bijeenkomst, vaak belangrijker was dan de uitgesproken woorden! Deze onzichtbare leiding helpt de groep dié staat van bewustzijn te bereiken waarin hoofd, hart en wil open en verenigd zijn, zodat het werk van God onder ons kan gebeuren. Het helpt de groep ontvankelijk te zijn voor de levens veranderende Leiding als die komt. Daarnaast inspireert en voedt het de Vrienden met het vermogen om een  gesproken getuigenis af te leggen.

Stil gebed rijst op, voor anderen, de groep, de gemeenschap, landen en wereldleiders. We leren onze woorden te gebruiken voor in stilte uitgesproken gebed. Deze stille woorden kunnen rechtsreeks werkelijkheid worden in de harten en levens van Vrienden, en zichtbaar in echte vriendschap in de groep. We ontdekken het woordeloos ophouden van de hele groep in het Licht. Soms vergeten we wie, wie ophoudt, zodat we woordeloos rusten in de Tegenwoordigheid.

Veel meer dan ik me gerealiseerd had, berust het effect van mijn getuigenissen op de onzichtbare, verborgen betrouwbaarheid van mensen die zelden spreken in een bijeenkomst. Deze stille, onopvallende mensen zijn geoefend en bekwaam  (hoewel ze waarschijnlijk een tegenzin zouden hebben in deze ‘overdreven’ termen) in totaal tegenwoordig zijn voor God, bezig met het woordeloze gebed van liefdevol de hele groep opdragen aan God.

De vierde deur: De Deur Erna

Als een wijdingssamenkomst een diepe verbinding brengt met de levende Eenheid willen we niet dat het eindigt. De Ouderen die het overzicht houden wachten soms tot ver na het gebruikelijke uur. Pas dan schudden zij handen en breken het samenzijn op. Toch moet die voedende ervaring van die eenheid een keer eindigen. We moeten verder door de deur erná. We keren terug naar de gewone staat van ons dagelijkse bewustzijn.

Zelfs als de niveaus van bewustzijn aan het veranderen zijn, weten we al dat het consequenties heeft dat we ‘daar’ geweest zijn. Misschien merken we dat we flexibeler zijn als we na de wijdingssamenkomst terugkeren in de buitenwereld. Die gewone wereld kan mooier lijken. Ze lijkt voller van nieuwe keuzemogelijkheden. We hebben een meer heldere en alerte focus. We zijn preciezer in het waarnemen van wat daar echt is.

Het is niet toevallig dat veel Quakers toenemende capaciteiten in wetenschap, zaken en dienstverlening ontwikkelen. Zij gaan beter zien wat er werkelijk aan de hand is. Hun ervaringen in de stille samenkomsten heeft hen geholpen zich de spirituele wetten van oorzaak en gevolg dieper eigen te maken.

Die wetten waarover Jezus zo krachtig sprak.

We verlaten de stilte van de bijeenkomst met een grotere gevoeligheid voor onrecht, geweld en de pijn om ons heen. De Quaker geschiedenis lijkt uit te wijzen dat dezelfde Kracht die ons gevoeliger maakt voor sociaal kwaad, ons ook de kracht geeft om creatieve oplossingen te vinden voor genezing in levens en situaties om ons heen. We ontwikkelen het vermogen om te werken aan sociale veranderingen.

Dezelfde Kracht die onze gevoeligheid voor kwaad en onrecht vergroot opent ons bewustzijn gelukkig ook voor toenemende schoonheid en spirituele hulpbronnen. Zo wordt het ons mogelijk gemaakt toegewijde volgelingen te zijn van de Weg waarover Jezus sprak.

Zoals de meeste religieuze tradities zorgvuldig de opening van de spirituele bijeenkomst samenstellen, zo hebben ze ook veel aandacht voor de afsluiting. Ze ondersteunen de gemeenschap niet alleen op weg naar de veranderende fases van bewustzijn. Ze bereiden de deelnemers er ook op voor om, met vernieuwde energie en visie, de overgang terug naar het dagelijkse leven te maken.

Die korte momenten, waarop we wisselen van staat van bewustzijn aan het einde van de bijeenkomst, zijn even belangrijk als alle daaraan voorafgaande stadia. De bijeenkomst zou van weinig waarde zijn, als we die ervaring van Eenheid, die ruimere waarneming, niet met ons meenemen de wereld in. Hoe uitzonderlijk onze ervaring in de bijeenkomst ook is geweest, het is nooit bedoeld als een ‘trip’. Het is de bedoeling dat het gevolgen heeft voor ons dagelijks leven, nu.

Nadat de handen geschut zijn, hebben die paar momenten van passeren door de deur erna een grote potentie. De glans van de verbinding in de bijeenkomst kunnen we omzetten in de rijkdom van een getransformeerd leven. Het zijn maar een paar minuten, maar zowel Einstein als de mystici hebben ons laten zien hoe betrekkelijk tijd in werkelijkheid is. Het wonder van het goddelijke bewustzijn geeft ons alle ruimte en tijd die we nodig hebben voor een krachtige bewuste keus tijdens deze overgang. Een Episcopaalse priester leert zijn mensen stille meditatie te gebruiken. Hij doet de suggestie om een ‘beeld’ (een nieuwe kijk) uit de stilte mee te nemen naar het leven in de wereld. Met andere woorden: welk nieuw inzicht, welk nieuw begrip heeft de tijd met God mij gegeven om mee te nemen in mijn dagelijks leven? Als onze ademhaling en hartslag weer normaal worden, als onze ogen de schoonheid indrinken van de mensen en dingen om ons heen, dan weten we dat we nooit meer dezelfde zullen zijn. Als het niveau van bewustzijn verandert, besluiten we tot een nieuwe belofte aan God in ons dagelijks leven. Misschien de belofte om de roeping die in de bijeenkomst tot ons kwam werkelijk op te volgen. Het kan zo simpel zijn als het bellen of schrijven van een bekende, of een bezoek  aan een overheidsambtenaar of een gevangene. Of misschien is de belofte, het beeld dat ons voor onze nieuw geopende ogen staat, eenvoudig om God vaker een plaats te geven in ons dagelijks leven.

Als we de handen pakken van de mensen om ons heen, weten we dat iedere hand een teken, een belofte, een ‘symbool en zegel’ is van ons vernieuwd open staan voor God. Van onze inzet om de wereld in te gaan met nieuwe ogen en een grotere trouw in alles wat we doen.

Catalogus bibliotheek Den Haag

Bibliotheek van de Haagse Maandvergadering

De bibliotheek van de Haagse Maandvergadering bevindt zich in het Quaker centrum op de Stadhouderslaan 8. Bezoekers van de stille bijeenkomst nemen daar na afloop graag een kijkje en lenen soms een boek.


AuthorTitleSubject  
Allen D.Pacifism in the modern worldQuaker Testimonies
AugustinusBelijdenissenGrote denkers
Alcantara P. vanOnderwijzing om wel te bidden en te mediterenMystiek
Allen R.Silence and speechQuakers Introduction
Ambler R.The Quaker WayQuakers Introduction
Alexander H.India since CrippsGreat thinkers
AugustinusConfessions Deel 1Mysticism
AugustinusConfessions Deel 2Mysticism
Anet D.Pierre Ceresole, Passionate PeacemakerQuaker Testimonies
Anderson J.D.C.Stille tijdOecumene
Ashrawi H.Deze kant van de vredeIn en over niet-westerse landen
Armstrong K.De wenteltrapOecumene
Alley E.A Light to walk byQuakers Introduction
Allen R.Ours of friendshipQuakers in general and children
Apostolic FathersEarly christian writingsChristian thought
Arnold E.The Inner LifeChristian thought
Arnold E.The struggle of the conscienceChristian thought
Andrews C.F.Christ in the SilenceChristian thought
Alexander H.The Indian FermentQuakers over the world
Arnold E.Why we live in communityChristian thought
Ambler R.The end of wordsQuakers in general and children
Allen R.Yours in FriendshipQuakers Introduction
Alexander S.Quaker testimony against slavery and racial discriminationQuaker Testimonies
Ambler R.Truth of the heart - an anthology of George FoxFox, Fell e.a.
Allen B.Ground and Spring, Foundations of Quaker discipleshipQuakers Introduction
Abbott M.P.To be broken and tenderQuakers Introduction
Arriens J.Journeys in the Light - quaker storiesNovels and Poetry
Arriens J.Seeking the SourceNovels and Poetry
Andrew B.Battle For AfricaSociety at large
Allen, B.Quaker identity and the heart of our faithQuakers Introduction
Abbott M.P.Historical Dictionary Of The Friends (Quakers)Quakers in general and children
Alton C.Changing Ourselves, Changing the WorldSociety at large
Achterhuis H.Filosofen van de derde wereldFilosofie
Beard R.Everyman's SearchChristian thought
Beard R.Everyman's MissionChristian thought
Beard R.Everyman's GoalChristian thought
Brock P.Pioneers Of The Peaceable KingdomQuaker Testimonies
Bownas S.Life and travels of Samuel BonasFox, Fell e.a.
Brockbank E.Richard HuberthornFox, Fell e.a.
Budge F.A.Isaac Sharp (apostel of the nineteenth century)Fox, Fell e.a.
Budge F.A.Annals of the Early FriendsQuaker History
Brayshaw A.N.Memoir and selected WritingsFox, Fell e.a.
Brinton H.H.Ethical Mysticism in the Society of FriendsPendle Hill Pamphlet 156
Barrett C. Apsel J.Museums For PeaceSociety at large
Burnham K.The Courage Of CowardsQuaker Testimonies
Bolam W.Unbroken CommunityQuaker History
Barnes K.C.The Creative ImaginationQuakers in general and children
Bowden J.The History of Friends in America ( Vol. I)Quaker History
Bowden J.The History of Friends in America ( Vol. II)Quaker History
Bailey R. Krayer S.A Speaking SilenceNovels and Poetry
Braithwaite C.The Beginnings of QuakerismQuaker History
Braithwaite C.The Second Period of QuakerismQuaker History
Bossert J.IndiaNiet christelijk
Barratt B.A.Democratic LeadershipQuaker organisation
Bronner E.B.American Quakers TodayQuakers over the world
Brittain V.The Rebel PassionQuaker Testimonies
Birtles D.Letters from PrisonQuaker Testimonies
Buber M.Eclipse of GodGreat thinkers
Barton W.E.The Moral Challenge of CommunismSociety at large
Buber M.De Weg van den mensGrote denkers
Bergh-van Dantzig J. v.d.Het Eeuwige OgenblikMystiek
Boeke-Cadbury B.Het leven van Kees BoekeQuakers Algemeen
Blamires D.Homosexuality from the insideSociety at large
Boulding K.E.The Prospering of TruthQuaker Testimonies
Brayshaw N.The QuakersQuaker History
Berkvens-Stevelinck C. Alblas A. Almeida B.Catechismus Van De CompassieDivers christelijk
Brinton H.Het Quakerisme en de andere godsdienstenQuakers Algemeen
Boeke K.Redelijke ordening van de MensengemeenschapQuakers Algemeen
Boeke K.LevensberichtQuakers Algemeen
Boom C. tenThe Hiding PlaceNovels and Poetry
Brinton H., Hope Bacon M. Friends For 350 Years: The History And Beliefs Of The Society Of Friends Since George Fox Started The Quaker MovementQuaker History
Bloom A.Spiritualiteit, de weg naar binnenMystiek
Buscombe, RA Little lower than the angelsQuakers diverse opvattingen
Blackham H.J. Loukes H.Humanists and Quakers: an exchange of lettersQuakers in general and children
Bosgra, Drs. S.Cabora BassaIn en over niet-westerse landen
Bird L.A.Costa Rica: a country without an armyQuakers over the world
Barclay R.An Apology for the true Christian DivinityFox, Fell e.a.
Boerwinkel F.Meer dan het gewone – over Jezus en zijn BergredeBijbel
Barlow R.Woodbrooke 1953-1978Quaker History
Baker N. F.The arms raceQuaker Testimonies
Barnes E.W.The rise of christianityChristian thought
Böhme J. The incarnation of Jesus ChristGreat thinkers
Böhme J. On the election of graceGreat thinkers
Bunyan J.The Pilgrim's ProgressGreat thinkers
Barnaby F.VredesverwachtingenVredeswerk
Bouhuijs N. Deurloo K.Vechten voor VredeVredeswerk
Benson L.Catholic QuakerismQuakers in general and children
Bossert N.The future of mankindSociety at large
Baas A.G.Werken met BonhoefferGrote denkers
Brett B.A passing travellerQuakers in general and children
Barnes T.The wounded citySociety at large
Woodbrookers-BarchemBarchembladen (1908-1983)Quakers Algemeen
Boomen v.d. G.Honderd jaar VredesbewegingVredeswerk
Brown G.M.Today was the futureQuakers in general and children
Barclay C.An introduction of the life and works of George FoxFox, Fell e.a.
Bailey S.Peace is a processQuaker Testimonies
Blok H. en Smelik K.Het verhaal van de bijbel (ontstaan/vertaling/verspreiding)Bijbel
Beukers-Arts I.Kees Boeke - onderwijsvernieuwerQuakers Algemeen
Bradley I.God is greenQuaker Testimonies
Brockway F.Next step to peaceQuaker Testimonies
Blamires D. e a.This we can sayQuakers in general and children
Browne G.Let us then try...Quaker Testimonies
Beard R.Everyman's adventureEveryman's adventure
Brinton H.Divine-Human SocietySociety at large
Barnes K.C.Religion - Insight or Mania?Society at large
BYMRules of Discipline and AdvicesAntiquariaat
Boer P. deReligieuze aspecten v.h. Palestijnse vraagstukIn en over niet-westerse landen
NBG (Nederlands Bijbel genootschap)Veroveraars en koningenBijbel
Brown, E.Journeying the heartlandsQuakers Introduction
NBG (Nederlands Bijbel genootschap)Het grote planBijbel
NBG (Nederlands Bijbel genootschap)Het ontstaan van de bijbelBijbel
Berger K.Wie was Jezus eigenlijk?Bijbel
Benoit J.Meester EckehartMystiek
Buber M.Ik en JijGrote denkers
Bonhoeffer D.Wie ben ik?Grote denkers
Boulton D. Godless for god's sakeQuakers in general and children
Brunton P.The spiritual crisis of manGreat thinkers
Butler D.M.Quaker meetinghouses in the Lake districtQuaker History
Bremelow E.In and out the SilenceInner Light
Brico R.Taizé, een lente in de kerkOecumene
Beyers Naudé C.F. Sölle D.Hoop voor geloofGrote denkers
Boven van e.a..Universele Verklaring Rechten van de MensMaatschappelijke stromingen
Bailey B.A Quaker couple in Nazi germanyQuaker History
Boulding K.There is a spiritNovels and Poetry
Bos H.Kerken in bewegingVredeswerk
Berk van den T.Het numineuzeMystiek
Boulton D.The trouble with GodGreat thinkers
Bras K.Talen Naar Stilte : Hoe Gebed En Meditatie Tot Bloei Kunnen KomenMystiek
Broers A.Dwarsliggers In Naam Van GodMystiek
Britain, Religious Society of FriendsThis light that pushes meQuaker Testimonies
Burnell S.J.Broken for lifeQuakers in general and children
van den Berg, B., Nieuwerth K. Gods vrede wint de strijdVredeswerk
Barbour, H. Roberts AEarly Quaker Writings, 1650-1700Fox, Fell e.a.
Boulton D & AIn Fox's FootstepsFox, Fell e.a.
Bijbel Nieuwe TestamentBijbel
Barclay R.Barclay's Apology In Modern EnglishFox, Fell e.a.
Barne K.Elisabeth FryFox, Fell e.a.
Brent Bill J.Mind the LightInner Light
Brent Bill J.Holy SilenceInner Light
Buckley P.The Essential Elias HicksQuaker History
Bronner E.B.The Other BranchQuaker History
Buckley P.Twenty-First Century PennFox, Fell e.a.
Barclay R.A Catechism And Confession Of FaithFox, Fell e.a.
Bachiri M.E. Reybrouck D. vanEen Jihad Van LiefdeNiet christelijk
Coolen M.Coolen M.In en over niet-westerse landen
Chesterton G.K.OrthodoxieGrote denkers
Creasy M.A.Bearings of Friends and the new reformationQuakers in general and children
Caddy E.De bezieling van FindhornMystiek
Comfort W.W.Just among FriendsQuakers Introduction
Chambers O.If thou wilt be perfectMysticism
Capelleveen J. van Binnen ieders bereikBijbel
Change H.Tradition and ChallengeQuaker Testimonies
Catchpool C.Letters of a prisonerQuaker Testimonies
Castle E.B.The undivided MindInner Light
Cadoux C.J.The early Christian attitude to warQuaker Testimonies
Cadbury M.C.Robert BarclayFox, Fell e.a.
Cohen J.M. Phipps J-F.De mystieke ervaringMystiek
Cocteau J-F.Tussen stilte en lichtRomans en Poëzie
Collier H.E.Towards a New Manner of LivingInner Light
Crisp S.A Short History of a Long Travel from Babylon to BethelQuakers in general and children
Canter B.The Quaker Bedside bookQuakers Introduction
Castle E.Approach to QuakerismQuakers Introduction
Cooper C.Break the new groundsQuaker Testimonies
Cadbury H. J.Friendly Heritage, Letters from the Quaker PastQuaker History
Carter C.On having a sense of all conditionsInner Light
Catlin, Brittain, HodgesAbove all NationsQuaker Testimonies
Cavadino P.Get off their backsSociety at large
Curle A.The Scope and dilemmas of peace studiesQuaker Testimonies
Curle A.True JusticeQuaker Testimonies
Cadbury H.Jesus what manner of manChristian thought
Curle A.Peacemaking, public and privateQuaker Testimonies
Canoy J.Thomas Kelly as I remember himFox, Fell e.a.
Chignell M.The universal JesusChristian thought
Clifft Heales B. Cook C.Images and SilenceInner Light
Cairns A.Of one of heart, diverse mindQuakers in general and children
Collins S.Opening mindsQuakers in general and children
Cooper W.A.A Living FaithQuaker History
Curle A.Recognition of realityNovels and Poetry
Cedergren E.In search of intregityQuakers diverse opvattingen
Cadbury H.George Fox's Book of MiraclesFox, Fell e.a.
Chignell M.The Spiritual QuestBible
Coggan F.D.The Ministry of the worldChristian thought
Conti A.Spirit Rising - Young quaker voicesQuakers in general and children
Clark M.Lives that speakQuakers in general and children
Cooper W.A.Growing Up PlainQuakers diverse opvattingen
Doctrine, Practice & Discipline (BYM)Doctrine, Practice & Discipline (BYM)Quakers in general and children
Doncaster L.H.God in everymanInner Light
Dandelion, B.P.An introduction to QuakerismQuakers Introduction
Devas N.Susannah's nightingalesQuaker History
Dalfsen G.L. vanHet Inwaartsch Licht bij de quakersQuakers Algemeen
Donne-Smith B.Far madder (The further chronicles of a quaker meeting )Quaker organisation
Dussen E. v.d.Rijmende gedachtenRomans en Poëzie
Davies A.P.The dead sea scrollsBible
Dorland A.G.The Quakers in CanadaQuaker History
Dijke H. vanDe Vierde Wijze uit het OostenBijbel
Dobbs J.The desert and the market placeQuakers in general and children
Davey R.The Corrymeela CommunityQuakers over the world
Davis R.Woodbrooke 1903-1953Quaker History
Dale J.Beyond the spirit of the AgeQuakers in general and children
Dale J.Faith in Action, Quaker social testimonyQuaker Testimonies
Dandelion, B.P.The Quakers, a very short introductionQuakers Introduction
Dandelion, B.P.Celebrating the quaker wayQuakers Introduction
Dandelion, B.P.Open For Transformation: Being QuakerQuakers Introduction
Dandelion P.The liturgies of quakerismQuakers in general and children
Dijkstra PietGandhi over onderwijs en opvoedingGrote denkers
Durham, J.Being FriendsQuakers Introduction
Dalfsen G. L. vanIn de vergulde driehoekQuakers Algemeen
Delfgauw B.Teilhard de ChardinGrote denkers
Beweging Weigering DefensiebelastingBidden om Vrede, betalen voor oorlogVredeswerk
Douven K.Het Christendom op naar 21e eeuwDivers christelijk
Duchrow U. Liedke G. SjalomDivers christelijk
Dofour R.Een handvol stilteRomans en Poëzie
Drane J.De man die de wereld veranderdeBijbel
Drane J.De vurige ovenBijbel
Drewermann E.De Tien Geboden - Tussen opdracht en wijsheidBijbel
Douglas-Klotz N.Gebeden van de Kosmos ( Het Onze Vader - Aramees)Bijbel
Dear J.Living PeaceMysticism
Durham, G.Being A QuakerQuakers Introduction
Emmott E.The story of QuakerismQuaker History
Eddington A.De wetenschap van het onzienlijkeMystiek
Eddington A.Science and the unseen worldMystiek
Evans T. Evans W.Memoires of Th. ScattergoodFox, Fell e.a.
Evans G.Nonviolent nationalismQuaker Testimonies
Eccles P.The Presence in the midstInner Light
Eldership and oversightMoving into membershipQuakers Introduction
Endenburg G.Sociocratie (het organiseren van de besluitvorming)Maatschappelijke stromingen
Eliade M.A history of religious ideas Vol. 1Great thinkers
Ellwood T.The history of the life of Thomas EllwoodFox, Fell e.a.
Eldership and oversightQuality and depth of worship and ministryQuakers Introduction
Es J. vanWeg Uit Het MoetenPastoraat
Fager, ChuckRemaking Friends
Fry R.Quaker WaysQuaker History
Fox G.DagboekQuakers Algemeen
Fox G.DagboekQuakers Algemeen
Fry R.A Quaker AdventureQuaker Testimonies
Fry J. M.The Communion of LifeQuakers in general and children
Fosdick H.E.Fosdick H.E.Christian thought
Fox G.JournalFox, Fell e.a.
Fox G.JournalFox, Fell e.a.
Fox G.JournalFox, Fell e.a.
Fox G.JournalFox, Fell e.a.
Fellowship of Silence (The) (several writers)(The) Felowship of Silence(The) Felowship of Silence
Floor L.Waar engelen wonen en werkenDivers christelijk
Fry R.Victories without ViolenceQuaker Testimonies
Filius J.Helder Camara in NederlandHelder Camara in Nederland
Ferguson M.De Aquarius samenzweringMaatschappelijke stromingen
Foster R.De nieuwe levenswandelMystiek
Fox E. W.Quakers and Modern IndustryQuakers in general and children
FWCCReport of the 4th World Conference of Friends (1967)Quaker organisation
Fenelon F.Christian PerfectionChristian thought
FSCQuaker peacemakingQuaker Testimonies
Foundation inner peaceCursus in WonderenMystiek
FWCC-EMESThe New International Economic Order Ð The Promise and the RealityQuakers in general and children
Francis D.Faith, Power And PeaceQuaker Testimonies
Francis D.Faith, Power And PeaceQuaker Testimonies
FWCCInternational WorkQuaker organisation
Fryer Harvey W.Quaker bywaysQuakers Introduction
Fry J. M.Sidelights on biblical textsBible
Firth D.Familiar FriendQuakers Introduction
Fermor P. L.Een tijd om te zwijgen - abdijen en kloosterlevenOecumene
Fry J. MIn downcast GermanyQuaker History
Feminist QuakersBringing the invisible into the LightInner Light
Fry J. M.Sidelights on biblical textsBible
Firth D.Familiar FriendQuakers Introduction
Fermor P. L.Een tijd om te zwijgen - abdijen en kloosterlevenOecumene
Fry J. M.In downcast GermanyQuaker History
Feminist QuakersBringing the invisible into the Light ( Swarthm. Lect. 1986)Inner Light
Fell M.A loving salutationGreat thinkers
Farrow J.The World in my heartInner Light
Fryer J.George Fox and the children of the LightFox, Fell e.a.
Furtado P.QuakersQuaker History
FWCC HandbookQuakers around the WorldQuaker organisation
FGCOpening doors to Quaker worshipQuakers Introduction
Foundation for Inner PeaceA Course in MiraclesMysticism
Fawell R.Courage to growQuakers in general and children
Fisher S.Spirited Living, waging conflict, building peace (Sw.L 2004)Quaker Testimonies
FSCThe Past in Prologue, 100 Years of Q. Overseas WorkQuaker History
Freedom Friends ChurchOpen - Faith and Practice Algemeen en kinderen
Fendall L.Practicing discernment togetherQuaker organisation
Fox G.The Works of George Fox. Doctrinal Books 1Fox, Fell e.a.
Fox G.The Works of George Fox. Doctrinal Books 2Fox, Fell e.a.
Fox G.The Works of George Fox. Epistles 1Fox, Fell e.a.
Fox G.The Works of George Fox. Epistles 2Fox, Fell e.a.
Fox G.To All That Would Know The Way To The KingdomFox, Fell e.a.
Fox G.‘The Power Of The Lord Is Over All'Fox, Fell e.a.
Fifth World Conf. 1991Faith in ActionInner Light
Fromm E.LiefhebbenGrote denkers
Forest J.Alles Is GenadeGrote denkers
FWCCBreak the new groundQuakers Introduction
Grou J.N.How to PrayChristian thought
Gelder B. vanZoekers naar waarheidGrote denkers
Graham J.W.The Quaker ministryQuaker organisation
Gregg R.The Power of Non-violenceQuaker Testimonies
Gorman G. H.Introducing QuakersQuakers Introduction
Grierson H.The English bibleBible
Groot H.Ken UzelfPastoraat
Guardini R.Wil en waarheidMystiek
Gorman G.The amazing fact of quaker worshipQuakers Introduction
Graaf J. de e.a.Leven en overlevenMaatschappelijke stromingen
Groom D.The peace testimony todayQuaker Testimonies
Greenwood J. O.Quaker encounters IQuaker History
Greenwood J. O.Quaker encounters IIQuaker History
Greenwood J. O.Quaker encounters IIIQuaker History
Greenwood J. O.Signs of lifeQuakers in general and children
O’Grady R.Retourtje Derde WereldIn en over niet-westerse landen
Gorman G. H.The Society of FriendsQuakers Introduction
Gordon T.Luisteren naar kinderenPastoraat
Galtung J.Peace: research, education, actionQuaker Testimonies
Gollancz V.A year of graceChristian thought
Graham J.W.The divinity of manMysticism
Grubb E.The historic and inward ChristMysticism
Gardner Smith P.The narratives of the resurrectionChristian thought
Gandhi M. K.Gandhi AutobiographyGreat thinkers
Gandhi M. K.Het verhaal van mijn eksperimenten met de waarheidGrote denkers
Gillman H.A minority of oneQuakers in general and children
Gillman H.A Light that is shiningQuakers Introduction
Gillman H.A Light that is shiningQuakers Introduction
Gerhardt I.De psalmenBijbel
Grubb E.What is quakerism?Quakers Introduction
Graveson W.The history of the life of Thomas EllwoodFox, Fell e.a.
Glover S.Go and the Lord go with theeMysticism
Galtung J.There are alternativesQuaker Testimonies
Gates of Greenham The Gates of GreenhamQuaker Testimonies
Greaves, J.C.Corder CatchpoolQuaker History
Glines E. F.Undaunted Zeal, The letters of Margaret FellFox, Fell e.a.
Gwyn D.Apocalypse Of The WordFox, Fell e.a.
Greenwood O.The Quaker TapestryQuakers in general and children
Gilhuis T. M.Nu dan, luister….Bijbel
Gelder B. vanSpoorzoekenDivers christelijk
Gielen H., Thomas P.God In GedichtenRomans en Poëzie
Grosfield H.Margaret Fox of Swartmoor HallFox, Fell e.a.
Grubb M.The Quakers Of MosedaleQuaker History
Group of FriendsTowards A Quaker View Of SexSociety at large
Graham J. W.The Faith Of A QuakerQuakers Introduction
Gulley P. Mulholland J.If Grace Is TrueChristian thought
Gulley P. Mulholland JIf God Is Love: Rediscovering Grace In An Ungracious WorldChristian thought
Gillman H.WordsSociety at large
Gillman H., Heron A.Searching The Depths: Essays On Being A Quaker TodayQuakers in general and children
Gulley P.Living The Quaker Way: Timeless Wisdom For A Better Life TodayQuakers Introduction
Gross Z.With A Tender HandPastoraat
Gray A. H.God vindenMystiek
Grierson H.The English bibleBible
Groot H.Ken UzelfPastoraat
Guardini R.Wil en waarheidMystiek
Gorman G.The amazing fact of quaker worshipQuakers Introduction
Graaf J. de e.a.Leven en overlevenMaatschappelijke stromingen
Groom D.The peace testimony todayQuaker Testimonies
Greenwood J. O.Quaker encounters IQuaker History
Greenwood J. O.Quaker encounters I IQuaker History
Greenwood J. O.Quaker encounters I I IQuaker History
Greenwood J. O.Signs of lifeQuakers in general and children
O’Grady R.Retourtje Derde WereldIn en over niet-westerse landen
Gorman G. H.The Society of FriendsQuakers Introduction
Gollancz V.A year of graceChristian thought
Graham J.W.The divinity of manMysticism
Grubb E.The historic and inward ChristMysticism
Gardner Smith P.The narratives of the resurrectionChristian thought
Gandhi M. K.Gandhi AutobiographyGreat thinkers
Gandhi M. K.Het verhaal van mijn eksperimenten met de waarheidGrote denkers
Gillman H.A minority of oneQuakers in general and children
Gillman H.A Light that is shiningQuakers Introduction
Gillman H.A Light that is shiningxQuakers Introduction
Gerhardt I.De psalmenxBijbel
Grubb E.What is quakerism?Quakers Introduction
Graveson W.The history of the life of Thomas EllwoodFox, Fell e.a.
Glover S.Go and the Lord go with theeMysticism
Galtung J.There are alternativesQuaker Testimonies
Gates of Greenham The Gates of GreenhamQuaker Testimonies
Greaves, J.C.Corder CatchpoolQuaker History
Glines E. F.Undaunted Zeal, The letters of Margaret FellFox, Fell e.a.G35
Gwyn D.Apocalypse Of The WordFox, Fell e.a.
Greenwood O.The Quaker TapestryQuakers in general and children
Gilhuis T. M.Nu dan, luister….Bijbel
Gelder B. vanSpoorzoekenDivers christelijk
Gielen H. Thomas P. God In GedichtenRomans en Poëzie
Grosfield H.Margaret Fox of Swartmoor HallFox, Fell e.a.
Grubb M. The Quakers Of MosedaleQuaker History
Group of FriendsTowards A Quaker View Of SexSociety at largeG43
Graham J. W.The Faith Of A Quaker
Gulley P. Mulholland J. If Grace Is TrueChristian thought
Gulley P. Mulholland JIf God Is Love: Rediscovering Grace In An Ungracious WorldChristian thought
Gillman H.WordsSociety at largeG47
Gulley P.Living The Quaker Way: Timeless Wisdom For A Better Life TodayQuakers Introduction
Gross Z.With A Tender HandPastoraatG50Pastoraat
Hartog J. deDe grote brandRomans en Poëzie
Hartog J. deHerinneringen aan AmsterdamRomans en Poëzie
Hartog J. deDe vlucht van de HennyRomans en Poëzie
Hartog J. deOmnibusRomans en Poëzie
Hodgkin H. T.Friends beyond SeasQuaker History
Hull W. I.Willem Sewell of AmsterdamQuaker History
Heath C.Religion and Public LifeChristian thought
Heath C.Religion and DictatorshipQuaker History
Heath C.Religion and public lifeChristian thought
Hodgkin T.Human Progress and the Inwards LightMysticism
Hobhouse S.Joseph SturgeFox, Fell e.a.
Hibbert G. K.The Inner Light and Modern ThoughtInner Light
Hirst M. E.The Quakers in Peace and warQuaker Testimonies
Hull W. I.Benjamin Furly and Quakerism in RotterdamQuaker History
Hartog J. deHet ziekenhuisRomans en Poëzie
Hull W. I.Eight first Biographies of William PennQuaker History
Hull W. I.William Penn and the Dutch Quaker Migration to PennsylvaniaQuaker History
Hartog J. deDe grote brandRomans en Poëzie
Hartog J. deDe kinderenRomans en Poëzie
Hartog J. deDe vlucht van de HennyRomans en Poëzie
Hartog J. deDe vlucht van de HennyRomans en Poëzie
Hartog J. deOmnibusRomans en PoëzieH
Hodgkin H. T.Friends beyond SeasHistory
Hull W. I.Willem Sewell of AmsterdamQuaker History
Heath C.Religion and Public LifeChristian thought
Heath C.Religion and DictatorshipQuaker History
Heath C.Religion and public lifeChristian thought
Hobhouse S.Joseph SturgeFox, Fell e.a.Fox, Fell e.a.
Hibbert G. K.The Inner Light and Modern ThoughtInner Light
Hibbert G. K.The Inner Light and Modern ThoughtMysticism
Hirst M. E.The Quakers in Peace and warQuaker Testimonies
Heath E. M.A Song of Birth and DeathNovels and Poetry
Hull W. I.Benjamin Furly and Quakerism in RotterdamQuaker History
Hull W. I.Eight first Biographies of William PennQuaker HistoryH12Quaker History
Hull W. I.William Penn and the Dutch Quaker Migration to PennsylvaniaH13Quaker History
Hinshaw D.Rufus Jones, Master quakerFox, Fell e.a.H15Fox, Fell e.a.
Hylkema T. O.Woodbrooke en de oud-WoodbrookersQuakers AlgemeenH16Quakers Algemeen
Hobling M. B.They testify of MeBibleH17Bible
Harlow S. R.A Life after DeathMysticismH18Mysticism
Heath E.Veil and vistaNovels and PoetryH20Novels and Poetry
Haan J. D. deDante’s mystische reisMystiekH21Mystiek
Hoop J. H. van derGeestelijke vrijheid IMystiek
Hoop J. H. van derGeestelijke vrijheid IIMystiek
Hoop J. H. van derGeestelijke vrijheid IIIMystiek
Hogan J. P.One's man's JoyQuakers in general and childrenQuakers in general and children
Hubbard G.Quaker by convincementQuakers IntroductionQuakers Introduction
Hartog J. deHet Koninkrijk van de Vrede (deel 1 en 2)Quakers AlgemeenQuakers Algemeen
Hall F.Friends in the AmericasQuakers over the worldQuakers over the world
Hartog J. deHet uitverkoren volk ( deel 3 van het Koninkrijk van de Vrede)Quakers Algemeen
Hartog J. deThe peaceable kingdomNovels and PoetryH29
Harding D. J.Love in conflictQuaker Testimonies
Hartley G. E.This way lies peaceQuaker Testimonies
Hick J.The Centre of ChristianityChristian thought
Hartog J. deDe oorlog van het lam (deel 4 van het Koninkrijk van de Vrede)Quakers AlgemeenQuakers Algemeen
Hoekendijk L.Dwarslagen in de ChristenheidDivers christelijkDivers christelijk
Heard G.APreface to PrayerChristian thought
Holdsworth L.V.In quietnessMysticismMysticism
Hare W.L.Mysticism in East and WestMysticismMysticism
Heering G.J.The fall of christianityChristian thought
Holdsworth C.Steps in a large roomQuakers in general and childrenQuakers in general and children
Ham Sok HonQueen of suffering - a spiritual history of KoreaSociety at largeSociety at large
Heron A.Gifts and ministriesQuaker organisationQuaker organisation
Halle P.P.Opdat geen onschuldig bloed vergoten wordtVredeswerkVredeswerk
Holk L. J. vanElites, wat is er tegen?OecumeneOecumene
Hubbard G.Patterns and Examples - Quaker attitudes and European opportunitiesQuakers in general and children
Halliday R.Mind the Oneness: The foundation of good Quaker methodQuaker organisation
Halliday R.Mind the Oneness. The foundation of good Quaker methodQuaker organisation
Harms W. e.a.Burgerlijk ongehoorzaam, na denken doenMaatschappelijke stromingenH48Maatschappelijke stromingen
Hobday T.Rediscovering prayerInner LightH49Inner Light
Heron A.Caring, conviction, commitmentInner LightH50Inner Light
HammarskjöldD.MarkingsGreat thinkersH52Great thinkers
Hadley H.Quakers World WideQuaker organisationH53Quaker organisation
Heathfield M.Being TogetherQuakers in general and children
Hillesum E.In duizend zoete armen – nieuwe dagboekaantekeningenMystiek
Hartog J. deHollands glorieRomans en Poëzie
Heard G.Social substance of religionChristian thought
Halliday W.F.Reconciliation and RealityChristian thought
Halliday W.F.Psychology and Religious ExperienceChristian thought
Halliday W.F.Personal freedom through personal faithChristian thought
Hartog J. deThe HospitalNovels and Poetry
Hall M.Homophobia and the BibleSociety at large
Heath C.Religion and dictatorshipSociety at large
Heath C.The Challenge of Karl BarthNovels and Poetry
Hensen W.ChristuservaringMystiek
Hughes W.R.Indomitable Friend (Corder Catchpool, 1883-1952)Fox, Fell e.a.
Hodgkin L. V.A book of Quaker SaintsFox, Fell e.a.
Hubbard O'Hatnick, S.Journey to Bosnia Return to selfQuakers over the world
Hammarskjöld D.MerkstenenMystiek
Hayden J.In search of Margaret FellFox, Fell e.a.
Hooykaas F.Adversaria (gedichtenverzameling)Romans en Poëzie
Hatton J.George Fox - The founder of the QuakersFox, Fell e.a.
Hartog J. deHerinneringen aan mijn moederRomans en Poëzie
Hoover, S. ed.Answering terrorKate FinleyPeace Work
Hoover, S. ed.Answering terrorKate FinleyPeace Work
Holmgaard E.Be still and know that I am GodMysticism
Harst P. van derTotdat de schaduwen begraven zijnIn en over niet-westerse landen
Hegde P.Chipko and AppikoQuaker Testimonies
Hewitt J.Lending a hand in HollandQuaker History
Hartensveld F.De dynamiek van de stilteMystiek
Harvey J. W and Brown A. B.The naturalness of religionChristian thought
Heath C.Social and religious hereticsChristian thought
Haverkom van Rijsewijk J. e.a.Sluit tot vaste kring de handen (over quakerscholen)Quakers Algemeen
Haverhoek S.De verboden werken van Lev TolstojGrote denkers
Hooghiemstra D.De Geest In Dit Huis Is LiefderijkQuakers Algemeen
Hesse H.SiddhartaRomans en Poëzie
Hine R.A mirror for the Soiety of FriendsQuaker History
Hamm T.D.Quaker WritingsQuakers diverse opvattingen
Hamm T.D.The Quakers In AmericaQuaker History
Hamm T.D.The Transformation Of American QuakerismQuaker History
Heron A.Our Quaker IdentityQuakers diverse opvattingen
Hewison H.Hedge Of Wild AlmondsQuaker History
Hanh Thich NhatLiving Buddha, Living ChristGreat thinkers
Hanh Thich NhatVerzoeningGrote denkers
Heron A.Now we are QuakersQuakers Introduction
Hall W.Quaker Intern. Work in Europe since 1914Quaker History
Inner Light (several writers)Inner LightNovels and Poetry
Allen G.Inner LightInner Light
Isbell J. L.Leading quakersQuaker organisation
Ingle H. L.First Among FriendsFox, Fell e.a.
Ingle H. L.Quakers In ConflictQuaker History
IKVOSHoe lang is de rode draad?Vredeswerk
Jones R. M.Quakergeloof en quakerleven (2x)Quakers Algemeen
Jung C. G.De mens en zijn symbolenGrote denkers
Jones R. M.The Church, the Gospel and WarQuaker Testimonies
Jones R. M.A small TownboyNovels and Poetry
Jones R. M.The Quakers in the American ColoniesQuaker HistoryJ06
John SaintThe GospelChristian thought
Johnson E.W.Quaker Meeting: A Risky BusinessQuakers in general and children
Jordan C.The cotton patch version of Mattew and JohnChristian thought
Jordan C.Luke and ActsChristian thought
Jordan C.Hebrew and General EpistlesChristian thought
Jordan C.Pauls EpistlesChristian thought
Jung C. G.Antwoord op JobMystiek
Jones R. M.Studies in mystical religionMysticism
Jones RufusQuakergeloof en QuakerlevenQuakers Algemeen
Jones R. M.The shepherd who missed the mangerQuakers in general and children
Johnson S.Quaker-work in South-West-France (prisoners of war).Quaker History
Jones R. M.Quakerism vol 1.Quaker History
Jones R. M.Quakerism vol 2Quaker History
Jones R. M.Spiritual reformers in 17e centuryChristian thought
Jelinek-Boardman E.The Phoenix TripQuakers over the world
Jackson E.Meeting of mindsQuaker Testimonies
Jaworski A.The power of silenceMysticism
Joseph F.Beatrice The Cadbury Heiress Who Gave Away Her FortuneQuaker History
Jones R. M.Mysticism & Democracy in the English CommonwealthMysticism
Jampolski G.Liefde is angst laten varenPastoraat
Jelsma A.Met het oog op de kerk van morgenDivers christelijk
Jong G. deMet dokter Albert Schweitzer naar AfrikaGrote denkers
Jansen H.Islam voor varkens en andere beestenNiet christelijk
Jones R. M.Quakers, triomf en tragiek van het gewetenQuakers Algemeen
King M. L.Geschrift uit de gevangenis te BirminghamGrote denkers
H. KellerMy religionGreat thinkers
Keller H.Op den drempel der diepere WerkelijkheidMystiek
Kavanaugh J.The Quaker ApproachQuakers in general and children
Kelly T.Een quaker getuigt Quakers Algemeen
Kelly T.Een quaker getuigt Quakers Algemeen
King M. L.Strength to LoveGreat thinkers
Kraemer H.The Christian Message in a non Christion WorldChristian thought
King-Hall S.Common sense in defenceQuaker Testimonies
Kohler C.A quartet of QuakersFox, Fell e.a.
Kelly T.The eternal promiseInner Light
Kenworthy L.Quaker QuotationsQuakers Introduction
Kenworthy L.Living in the Light Ð in the USA Vol 1Quaker History
Kenworthy L.Living in the Light Ð in the USA Vol 2Quaker History
Kohler C.Meet we mustFox, Fell e.a.
Kohler C.The Spiritual JourneyInner Light
Keller H.The world I live inGreat thinkers
Kelly T.Reality of the spiritual worldMysticism
Kohler C.Köhlers commentariesQuakers in general and children
King R.George Fox and the Light withinFox, Fell e.a.
Kushner H.Als kinderen over God vragenNiet christelijk
Kohler C.A quartet of quakersFox, Fell e.a.
Kichka M.Cartoons in conflictQuaker Testimonies
Kaufman-Lacusta M.Refusing To Be EnemiesSociety at large
Kuiper F.Een klein drieluik van onze bevrijding (Barth/Rosenzweig/Lenin)Grote denkers
Kempis T. A.Navolging van ChristusGrote denkers
Kerk en VredeMaatschappelijk protest in Irsaël en in de kerkVredeswerk
KindlersVisioning new fire-working for Quaker renewalQuaker organisation
King Lewis G.John Greenleaf WhittierQuaker History
Kannegieter J. Z.Geschiedenis van de vroegere quakergemeenschap te AmsterdamQuakers Algemeen
Kik A.Geloof in mensenrechtenVredeswerk
Kushner H.Als het kwaad goede mensen treftPastoraat
Kenworthy L. S.Quakerism, A Study Guide On The Religious Society Of FriendsQuakers Introduction
Kelly T.ATestament of DevotionFox, Fell e.a.
Kerk en VredeKijk op de staatVredeswerk
King M. L.NobelprijsredeGrote denkers
Korthals Altes E. J.Van Havik Tot VredesduifVredeswerk
Kemenade v. Prof.Een klap in z’n handVredeswerk
Kushner H.Niets meer te wensen en toch niet gelukkigPastoraat
Kuitert H. M.De spelers en het spelGrote denkers
Kübler-Ross E.Dood, het laatste stadium van innerlijke groeiPastoraat
Kübler-Ross E.Over de dood en het leven daarnaPastoraat
Kierkegaard S.Over de naastenliefdeGrote denkers
Kampen L. vanDe Wijdere Quaker GemeenschapQuakers Algemeen
Khan I.De mystiek van het geluidMystiek
KSGVHeilig geloof, heilig moeten, orthodoxie en geeselijke gezondheidDivers christelijk
Ketner S.Marokkaanse wortels, Nederlandse grondMaatschappelijke stromingen
Keilson H.In de ban van de tegenstanderRomans en Poëzie
Limburg R.Leven uit het innerlijk LichtQuakers Algemeen
Limburg R.Leven uit het innerlijk LichtQuakers Algemeen
Lester M.Ways of PrayingChristian thought
Lindenberg, W.Zo bidt de mensheidMystiek
Loukes H.The castle and the FieldQuakers diverse opvattingen
Leeuwen G. vanOm mens te zijnPastoraat
Lonsdale K.Is Peace possible?Quaker Testimonies
Little Book on Prayer (several writers)A Little Book on PrayerInner Light
LaotzuThe way of the ways - TaoMysticism
Lonsdale K.Quakers visit RussiaQuakers over the world
Lindeboom J.Geschiedenis van de BarchembewegingQuakers Algemeen
Lapsansky E. J. and Verplanck A. A.Quaker Aesthetics: Reflections On A Quaker Ethic In American Design And ConsumptionQuaker History
Lloyd H.The Quaker Lloyds in the industrial revolutionQuaker History
Lampen D.Facing deathQuakers diverse opvattingen
Leimdorfer T.Once Upon A ConflictQuaker Testimonies
Lonsdale K.Removing The Causes Of War. (Swarthmore Lecture, 1953.).Quaker Testimonies
Lerner L.The two Cinna's - ( Sw. L. 1984)Quakers diverse opvattingen
Lampen J.Twenty questions about JesusChristian thought
London Yearly meetingTo Lima with loveQuakers diverse opvattingen
Lampen J.Mending hurts - ( Sw. L. 1987)Quakers diverse opvattingen
Lampen J.The Peace kitQuakers in general and children
Loukes H. en Fuchs E.The Peace kitQuakers in general and children
Lapide P.Hij leerde in hun synagogenBijbel
Lapide P.Hij leerde in hun synagogenBijbel
Leclerc E.Hij leerde in hun synagogenBijbel
Linden N. terHet verhaal gaat (deel 1)Bijbel
Linden N. terHet verhaal gaat (deel 2)Bijbel
Linden N. terHet verhaal gaat (deel 3)Bijbel
Linden N. terHet verhaal gaat (deel 4)Bijbel
Linden N. terHet verhaal gaat (deel 5)Bijbel
Linden N. terHet verhaal gaat (deel 6)Bijbel
Lochem K. vanOmvallende dogma’s – nieuw licht op de boodschap van JezusHMVBijbel
Literatuurcommissie NJVQuakers, wat bezielt ze?Quakers Algemeen
Laitman M.Kabbala, gids voor spirituele ontwikkelingMystiek
Lunn P.Costing not less than everything - Sustainability, spirituality in challenging timesQuaker Testimonies
Linden C. terWandelen over het water - bijbelse beelden en hun geheimBijbel
Loukes H.The Quaker ContributionQuakers Introduction
Lacout P. God Is SilenceMysticism
London Yearly Meeting of the Religious Society of FriendsChurch GovernmentQuaker organisation
Lindenberg W. Meditatie En GebedMystiek
Loukes H.The Discovery of QuakerismQuakers Introduction
Linton E.Gramdan-Revolution by PersuasionQuaker Testimonies
Lacey P. A.Nourishing the spiritual lifeInner Light
Leach Scully J.Playing in the Presence Quakers in general and children
Loring P.Listening Spiritually (Personal spiritual practices among Friends)Inner Light
Lampen J. ed.Seeing, hearing, knowing - Experiment with LightMysticism
Lacey P. A.Growing into goodnessQuakers in general and children
LeavenersSing in the spirit met CDQuakers in general and children
Lacey P. A.The unequal world we inhabitQuaker Testimonies
Lacey P. A.The unequal world we inhabitQuaker Testimonies
McWhirter M.To Light candles in the darkQuakers in general and children
Martin P. W.Experiment in depthGreat thinkers
Macleod G.F.Slechts één weg blijftDivers christelijk
Morgan A.Search for purposeGreat thinkers
Moules, NoelFingerprints Of Fire, Footprints Of PeaceChristian thought
Meer van der F.Augustinus en zijn gemeenteDivers christelijk
Middleton J.The necessity of pacifismQuaker Testimonies
Floyd Moore J.Seek, Find, ShareQuaker organisation
Mendl W.Prophets and reconcilersQuaker Testimonies
Woolman J. Journal of John WoolmanFox, Fell e.a.
Mathur J.S.De industriële beschaving en de economie van GandhiGrote denkers
McGregor Ross H.George Fox speaks for himselfFox, Fell e.a.
McMurray J.Search for reality in ReligionQuakers in general and children
McGeorge N.A fair deal for lifersQuaker Testimonies
McGregor Ross H.George Fox, A Christian MysticFox, Fell e.a.
Mourik Broekman M.C. vanWegen van God en wegen tot GodMystiek
Mertens B.Vipassana meditatieNiet christelijk
Mierlo van H.Kerk-Turken zijn geen TurkenMaatschappelijke stromingen
MeijenfeldtKernontwapening, utopie of realiteit?Vredeswerk
Milligan E. Pictorial Guide To The Quaker TapestryQuakers in general and children
Magloire G. en Cuypers H.Pierre Teilhard de ChardinGrote denkers
Mother for peace Ð Sheila WardBridge builders for peaceQuaker Testimonies
Pfeiffer F.Meister EckhartGreat thinkers
Morley J.Oliver CromwellQuaker History
Maschwitz G. en R.Met kinderen stilte ontdekkenQuakers Algemeen
Milstein W.Bonhoeffer ontdekkenGrote denkers
McGeoghegan P.The quaker meeting and its childrenQuakers in general and children
Munro O. F.George FoxFox, Fell e.a.
Micklen N.The GalileanChristian thought
Mullet M.New light on George FoxFox, Fell e.a.
McLleland W.And a new earthQuakers in general and children
Moulton P.The Journal and major essays of J. WoolmanFox, Fell e.a.
Monk Kidd S. Witte Vleugels Zwarte VleugelsRomans en Poëzie
Norwich J.Revelations of divine LoveChristian thought
Newell T. Forgiving Justice: A Quaker Vision For Criminal Justice (Swarthmore Lecture)Society at large
G.F. NutallStudies in Christian enthusiasm illustrated from early quakersQuaker History
NBGBoodschap aan de bijbelBijbel
NIVVCyprus de mislukte republiekVredeswerk
NIVVWapenfeiten 1975VredeswerkVredeswerk
NIVVOntspanning, handel en emigratieVredeswerk
Norman C.Knowledge and power: the global research and development budgetSociety at large
Nader R.De DwarsliggersMaatschappelijke stromingen
Norwegian Quaker PressQuakerism, a way of lifeQuakers Introduction
Nauta J.God in de stilteMystiek
Neill J.CredoQuakers in general and children
Norwich J.Revelations of Divine LoveMysticism
The Holy SpiritInner Light
Nesbitt E.Interfaith PilgrimsQuaker Testimonies
Norris G.Inviting SilenceMysticism
Northern Friends Peace BoardTowards a quaker view of RussiaQuakers over the world
Nichols S.Ways to live foreverNovels and Poetry
Oegema J.De stille stem - Niet-Weten Als LevenshoudingMystiek
Oestreicher P. The Double CrossQuakers diverse opvattingen
Olson T.Training for non-violent actionQuaker Testimonies
Osborne H.Whom do men say that I amChristian thought
O'SheaLiving the WayQuakers in general and children
Ohio Yearly MeetingTraditional Quaker ChristianityQuakers in general and children
Overdiep W.Het gevecht om de vijandDivers christelijk
Oosterhuis H.Gaan waar geen weg isDivers christelijk
Oosterhuis H.Vriend Voor Het LevenDivers christelijk
Pickett C. E.For more than BreadFox, Fell e.a.
Pierhal J.Albert SchweitzerGrote denkers
Penn W.No cross, no CrownFox, Fell e.a.
Peursen van C.Riskante filosofieFilosofie
Peursen van C.Korte inleiding in de Existentie-filosofieFilosofie
Pot M.Naar het hart van mijn zielMystiek
Phillips J.The Gospels in modern EnglishBible
Philipse C.Jij zingt in mij jouw naamMystiek
Peters R.Reason, Morality and ReligionQuakers in general and children
Parker-Rhodes D.Truth - A path and not a possessionQuaker Testimonies
Penn W.La Paix De L'europe C. 1700Quakers Algemeen
Parker R. A.A Family of FriendsQuaker History
Plank G. John Woolman's Path To The Peaceable KingdomQuaker History
Pym J. Listening To The LightInner Light
Pire D.Building PeaceQuaker Testimonies
Priestland G.Reasonable uncertaintyQuakers in general and children
Penn W.Zonder kruis geen kroonAntiquariaat
Priestland G.Priestlands ProgressQuakers diverse opvattingen
Priestland G.Yours faithfullyQuakers diverse opvattingen
Priestland G.Yours faithfully ( 2)Quakers diverse opvattingen
Punshon J.Portrait in GreyQuaker History
Priestland G.Coming HomeQuakers diverse opvattingen
Pradervand P.De zachte kracht van de zegeningMystiek
Punshon J.Testimony and Tradition - ( Sw.L.)Inner Light
Priestland G.Coming HomeQuakers diverse opvattingen
Pradervand P.De zachte kracht van de zegeningMystiek
Parker-Rhodes D.The way out is the way inInner Light
Priestland G.One mans search for christianityQuakers diverse opvattingen
Punshon J.Encounter with silenceInner Light
Pickvance J.A Readers Companion to George Fox's JournalFox, Fell e.a.
Punshon J.Testimony and Tradition - ( Sw.L.)Inner Light
Painter L.The Hill of visionQuakers over the world
Peace Testimony (The Quaker..)The Quaker Peace testimony Ð A workbook for individuals and groupsQuaker Testimonies
Peache and Service ReportChild SoldiersQuaker Testimonies
Plimpton R. Mary DyerQuaker History
Pittock A. B.Towards a multi-racial SocietyQuakers diverse opvattingen
Paton W.World CommunityChristian thought
Pickard I.Memories of J Rendel HarrisMemories of J Rendel HarrisQuaker History
Preparation for Service (several writers)Preparation for ServiceQuakers in general and children
Penn W.The Peace Of Europe Some Fruits Of Solitude And Other WritingsFox, Fell e.a.
Page K.The Will of God for these daysChristian thought
Peace PilgrimPeace Pilgrim. Her life and work in her own wordsQuaker Testimonies
QPSW Earth GroupA Living Quaker Witness to the EarthQuakers diverse opvattingen
Quaker Heritage PressThe Old DisciplineQuaker History
FHAQuaker HistoryQuaker History
Quaker Council of European Affairs - BrusselsCrowd Control in the member states of the Council of EuropeQuaker Testimonies
Quakers in WalesTowards the SourceQuakers in general and children
Quaker Home ServiceThe nature and variety of concernQuaker organisation
Quaker Home ServiceWhat do you in Meeting for Worship?What do you in Meeting for Worship?Quaker organisation
Quaker Home ServiceGetting Hearts and minds preparedQuaker organisation
Quaker Council of European Affairs - BrusselsBetalen voor de VredeVredeswerk
Quaker Home ServiceSix Quakers look at crime and punishmentQuaker Testimonies
Quaker Faith and Practice (BYM)Quaker Faith and Practice (grote letter)OnbekendQuakers in general and children
Quaker QuestTwelve quakers and GodQuakers in general and children
Quakers Westmoreland General MeetingPreparing for peace - analyse war Quaker Testimonies
Quaker Faith and Practice (BYM)Quaker Faith and Practice (third edition)Quakers in general and children
Quaker QuestTwelve Quakers and JesusQuakers in general and children
Quaker QuestTwelve Quakers and SimplicityQuakers in general and children
Quaker QuestTwelve Quakers and PrayerQuakers in general and children
Quaker Faith & Practice (BYM) (grootletterboek)Quaker Faith And PracticeSpiritual Life
QuakerspeakWhat to expect in a Quaker meeting for worship DVDQuakers Introduction
Rieu C.H.Saint Luke -The acts of the apostlesBible
Rolland R.Mahatma GhandiGreat thinkers
Robinson M.Wedded in PrisonQuaker History
Robson S.E.Joshua RowntreeFox, Fell e.a.
Raad van KerkenEnergie – de toekomst onder ogen zienMaatschappelijke stromingen
Richards L.Christian Pacifism after two World WarsQuaker Testimonies
Rowntree J. S.The Society of Friends it's faith and practiseQuakers Introduction
Richards L.Planning for FreedomQuakers in general and children
Ruusbroec J.Sierraad der geestelijke bruiloftMystiek
Russell B. W.Man, Society and ReligionQuakers in general and children
Robinson J. A. T.Honest to GodChristian thought
Religieuze poëzieBloemlezingRomans en Poëzie
Reynolds R.The wisdom of John WoolmanFox, Fell e.a.
Reader J.Of Schools and Schoolmasters - (Sw.-L. 1979)Quakers in general and children
Robinson J. A.T.The new reformationChristian thought
Robinson J. A. T.The difference of being a christian todayChristian thought
Ramaker J.John WoolmanQuakers Algemeen
Ramaker J.John WoolmanQuakers Algemeen
Robson A. Undying LifeSociety at large
Raes T.De naamlozen - reisverslagIn en over niet-westerse landen
Ruysbroeck J. ofThe adornment of the spiritual marriageGreat thinkers
Rutter M.A measure of our values Quakers in general and children
Runcie R.Prayers for PeaceChristian thought
Rozman D.Meditation for childrenQuakers in general and children
Roger F.De spankracht van het voorlopigeDivers christelijk
Rolle R.The fire of loveMysticism
Rose J.Elisabeth FryFox, Fell e.a.
Reves E.The Anatomy of PeacexThe Anatomy of PeaceQuaker Testimonies
Raad van KerkenMidden Oosten bakermat van christenenIn en over niet-westerse landen
Rowntree J. W.Man's relation to GodInner Light
Raad van KerkenHier sta ikVredeswerk
Rooksby D. A.The man in leather breechesQuakers over the world
Roukema R.Jezus, de Gnosis en het DogmaBijbel
Ross H. McG.George Fox speaks for him selfFox, Fell e.a.
Rack P.Quakerism in the 21st centuryQuakers Introduction
Ratliff J.Out of the SilenceQuaker organisation
Royston E. e.aSwiss quaker life, belief and thoughtQuakers Introduction
Raalte J. vanPlurale samenleving als uitdaging aan de kerkDivers christelijk
Robinson J. A. T.But that I can't believeChristian thought
Ross I.Margaret Fell - mother of QuakerismFox, Fell e.a.
Routledge J. Living eldershipQuaker organisation
Robben W.55 jaar Stichting voor geweldloze weerbaarheid en actieve geweldloosheidQuaker Testimonies
Ruden S. The GospelsBible
Steere D.V.Time to SpareChristian thought
Schweitzer A.Het Christendom en de wereldgodsdienstenDivers christelijk
Sanford A.The healing LightChristian thought
Silenius, A.De hemelse zwerverMystiek
Steere D. V.Where words come fromQuakers in general and children
Slack, K. Constancy And Change In The Society Of FriendsQuaker organisation
Steiner, R.Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden?Mystiek
Seebohm F.The Spirit of ChristianityChristian thought
Spalding LEn Mus Valt Ter AardeRomans en Poëzie
Sterling D.Lucretia MottFox,Fell e.a.
Sanford A.The healing gifts of the SpiritMysticism
Savage E. W.Jesus in action (Daily readings in Mark)Bible
Snell B.S. HorizonPoetry and novels
ServantsServants of the eternal ChristServants of the eternal ChristChristian thought
Strijd Kr.JeremiaBijbel
Storrs C. E.Many Creeds - One CrossChristian thought
Schumacher E.F.Small is beautifulSociety at large
Spencer, Malcolm and Workman H. W.Spiritual HealingChristian thought
Sims N.Approaches to DisarmamentPeace Work
Scott R. C.Herbert G. Wood, A menoir of his life and thoughtFox, Fell e.a.
Steere D. V.Quaker Spirituality: Selected Writings (Classics Of Western Spirituality)Fox, Fell e.a.
Sessions W.H.Laughter in Quaker GreyAlgemeen en kinderen
Spalding E.God and the little childChristian thought
Siccama Drs. J.G.Over oorlogVredeswerk
Sharman C. W.No more but my love (letters of George Fox)Fox, Fell e.a.
Scott J.What canst thou say - (Sw.L.1980)Inner Light
Sheldon J.Quaker song bookQuakers in general and children
Schweitzer A.Indian thought and developmentGreat thinkers
Schweitzer A.The mystery of the kingdom of GodGreat thinkers
Schweitzer A.The quest of the historical JesusGreat thinkers
Seaver G.Schweitzer A - The man and his mindGreat thinkers
Sharman C. W.Servant of the meetingQuaker organisation
Smith Logan P.Philadelphia Quaker: Hannah Whitall SmithQuakers over the world
Sykes M.Quakers in IndiaQuakers over the world
Sölle D.God heeft mensen nodigGrote denkers
Sikakane J.A window on SowetoQuakers over the world
Lange S. deDorothee SölleGrote denkers
Southall K. H.Our Quaker Heritage - Early Meeting HousesQuaker History
Southall K. H.Our Quaker Heritage - Meeting HousesQuaker History
Sölle, D.LijdenVredeswerk
Sölle D.LijdenVredeswerk
Sölle, D.De heenreisMystiek
M. SörensenWorking on selfrespectQuaker Testimonies
Sölle D.Zoeken en gevonden wordenGrote denkers
Stuurwold, B.Het geïnformeerde hartIn en over niet-westerse landen
Stichting Oecumenische HulpVeertig jaar in de woestijnOecumene
Steit C. K.Union NowSociety at large
Sölle, D.Mystiek en verzetMystiek
Stolp, H.Het gebed, een mystieke wegMystiek
Sykes M.What are the Quakers? An Introduction for Asian InquirersQuakers Introduction
Sox DavidJohn Woolman (1720-1772) Quintessential QuakerFox, Fell e.a.
Stamperius HannemiekeGod verzameldRomans en Poëzie
Sewel W.Histori van de QuakersAntiquariaat
Sewel W.Histori van de QuakersAntiquariaat
Sölle, D.Mystiek van de doodMystiek
Sawtell R and SReflections from a Long Marriage (Sw.L.)Quakers in general and children
B. StoopSpiritualiteit, vrijheid en engagementNiet christelijk
Slavenburg J. en W. G. GlaudemansNag Hammadi geschriften 1Bijbel
Slavenburg J. en W. G. GlaudemansNag Hammadi geschriften 2Bijbel
Schweinitz, H. vBoeddhisme en ChristendomDivers christelijk
Smit, GabriëlDe PsalmenBijbel
Schumacher, E.F.Gids voor de verdooldenMystiek
Schumacher, E.F.Hoe kleiner, hoe beterMaatschappelijke stromingen
Stuurwold BMaatschappijanalyse, doet U mee?Maatschappelijke stromingen
Schippers Dr. R.Het evangelie van ThomasBijbel
Seeger D.Practising the gospel of hope in the nuclear AgeQuaker Testimonies
Sharp G.Macht en strijdVredeswerk
Sheeran M.Beyond majority ruleQuaker organisation
Sewell W. G.I stayed in ChinaChristian thought
Sharman A.You and the QuakersQuakers in general and children
Saxon Snell B.A month with Isaac PeningtonFox, Fell e.a.
Sharman C.George Fox and the QuakersFox, Fell e.a.
Schweizer E.Jezus, de gelijkenis van GodBijbel
Simpson M.The Quaker Tapestry GuideQuakers in general and children
Schmitt H. A.Quakers and Nazi'sRoberts FloraQuaker History
Seeker The Ð (several writers)The Seeker - A modern Quaker approachMysticism
Schaik, B. vanGaven delen over grenzenIn en over niet-westerse landen
Schröder, H.W.De kosmische ChristusMystiek
Shaffer B.W.Pierre CeresoleFox, Fell e.a.
Steven H.No extraordinary power.(Sw.L.)Quakers Introduction
Stamperius, HannemiekeGod en de verlichtingGrote denkers
Temple W.Christian Faith and LifeChristian thought
Trueblood D. E.Studies in Quaker PacifismQuaker Testimonies
Trueblood D. E.The Predicament of Modern ManChristian thought
Trine, R. W.In harmonie met het oneindigeGrote denkers
Tillich P.De moed om te zijnPastoraat
Taylor E. E.The valiant SixtyFox, Fell e.a.
Taylor F. R.Life of William SaveryFox, Fell e.a.
Tillich P.Die verlorene DimensionPastoraat
Tolles F.The journal of John WoolmanFox, Fell e.a.
Throckmorton Jr. B. H.Gospel ParallelsHMVBible
Temple W.Readings in St John's GospelBible
Trevett C.Womens speaking justifiedQuaker History
Tennyson M.Friends and other faithQuakers in general and children
Graham TurnerThe Power Of SilenceMysticism
Thomas, A. Only Fellow-VoyagersBible
Tanner J.The Quaker girlNovels and Poetry
Tritton F. J.The mind of Christ (a series of meditations)Quakers in general and children
Tueson, J.Dying to knowSociety at large
Trevett, C. Previous Convictions And End-Of-The-Millennium QuakerismQuakers diverse opvattingen
Trueblood D. E.The Trustworthness of Rel. ExperienceInner Light
Taylor R. O. P.The Groundwork of the GospelsBible
Teilhard de Chardin, P.Het Goddelijk MilieuGrote denkers
Teilhard de Chardin, P.Het verschijnsel mensGrote denkers
Tinbergen Prof. J.Kunnen wij de aarde beheren?Maatschappelijke stromingen
Thomas evangelie Het… ( Uitg Karnak)Het Thomas evangelieBijbel
Tolstoj L. De eerste stapGrote denkers
Thunberg G.Niemand Is Te Klein Om Het Verschil Te Maken.Maatschappelijke stromingen
Tolstoj L. Het einde van onze maatschappijGrote denkers
Tolstoj L. Verhalen en legendenGrote denkers
Tolstoj L. Oproep aan de geestelijkheidGrote denkers
Tolstoj L. de restauratie van de helGrote denkers
Tolstoj L. Waarom mensen zich bedwelmenGrote denkers
Tolstoj L. Over oorlogGrote denkers
Tolstoj L. Brief aan een hindoeGrote denkers
Tolstoj L. De wet van de liefde en de wet van geweldGrote denkers
Tolstoj L. de christelijke leerGrote denkers
Tolstoj L. Het koninkrijk Gods is binnen in u!Grote denkers
Tolstoj L. Wat moeten we dan doen?Grote denkers
UnderhillImmanence, a book of VersesMysticism
Ullmann R.Between God and historyInner Light
Verkruisen N.J.Bescherming BevolkingVredeswerk
Vernon A.A quaker business man - the life of Joseph Rowntree (1836-1925)Fox, Fell e.a.
Vipont E.The story of quakerismQuaker History
Vegt van derStiltedagboekxStiltedagboekBijbel
Vipont, E. George Fox And The Valiant SixtyFox, Fell e.a.
Verweer tegen het geweld – div. schr.Verweer tegen geweldOnbekendVredeswerk
VNDe Universele Verklaring van de Rechten van de MensVredeswerk
Medisch Comité Nederland-VietnamOorlog na de oorlogOnbekendVredeswerk
VredesopbouwVrede en wat doe ik?Vredeswerk
Visser, Cath.De sluiers van GodMystiek
Verdonk J.Proces voor de vredeRomans en Poëzie
Wilson H.The Miracle of the New TestamentChristian thought
Wilson F. M.AftermathQuaker History
Wood H.G.Living Issues in Rel ThoughtMysticism
Wallace T.S. A sincere and constant loveFox, Fell e.a.
Wilson W. E.Our Response to GodQuakers in general and children
Whitney J.Elisabeth FryFox, Fell e.a.
Wood J. D.Building the Institutions of PeacePeace Work
Ward L. An exercise of the spiritxAn exercise of the spiritQuakers diverse opvattingen
Wood H. G.Quakerism and The Future of the ChurchQuakers in general and children
Wood H. G. (Council of Woodbrooke College)Wood H. G. - Four Tributes in Honour of his 80th birthdayQuaker History
Woolman, J. Dagboek van John Woolman den KwakerQuakers Algemeen
Wood H.G.Christianity and CivilisationChristian thought
Werkgroep Nieuwe Levensstijl – div schr.Inspelen op morgenMaatschappelijke stromingen
Werkgroep Nieuwe Levensstijl – div schr.Inspelen op morgenMaatschappelijke stromingenW15Inspelen op morgenMaatschappelijke stromingenMaatschappelijke stromingen
Wilson R.Relief and reconstructionQuaker History
Wilson R.Quaker ReliefQuaker History
Wood H. G.The truth and error of communismSociety at large
Woolman J. The Journal and other writingsFox, Fell e.a.
Willcuts J.L.Why Friends are FriendsQuakers in general and children
Woodbrookers werk vertalingVijftig jaar kortehemmen – Een halve eeuw WoodbrookerswerkQuakers Algemeen
Ward L.Here and nowQuakers in general and children
WilliamsThe QuakersQuaker History
Wheeler D.Quaker Adventures in Russia and in the South Seas in the early nineteenth centuryQuakers over the world
Wapnick, K.Inleiding tot A Course in MiraclesMystiek
Wertheim Dr. W.E. e.a.De gevaren van de atoombomVredeswerk
Wallis J. H.Jung and the Quaker wayGreat thinkers
Weverike, H.Licht dat over allen schijnt – van Jezusbeeld naar ChristuservaringMystiek
West J.The Quaker ReaderQuaker History
West JessamynThe Friendly persuasionNovels and Poetry
World Conference 1991Faith in ActionQuaker organisation
Wilson R.Thus far my journeyFox, Fell e.a.
Williams , P.A.Quakerism: A Theology For Our TimeQuakers Introduction
Wilson W.The Christian idealChristian thought
Wallis J.FindingsInner Light
Webster L.Making ends meetQuakers in general and children
Wilson W. E.Divine GuidanceInner Light
Wildwood A.A faith to call our ownQuakers Algemeen
Jelsma AukeIn een bloedrode mistQuakers Algemeen
Wilhelm R.The secret of the golden flowerMysticism
Wills, W.D.Stephen H. Hobhouse, a twentieth century Quaker saintFox, Fell e.a.
WGYFQuaker Faith & Practice around the world, a study guide for FriendsQuakers Introduction
Robert H. WilsonPhiladelphia Quakers, 1681-1981Quaker History
Wijnberg, I. Hollaender, A.Er Wacht Nog Een Kind...Quakers Algemeen
WGYFWorld Gathering of Young Friends - Let our lives speak!Quakers Introduction
Mother for peace Ð Sheila WardLucy Behenna -Mother of peace. A most remakable old ladyQuaker Testimonies
Whitehead C.The Underground RailroadNovels and Poetry
Young Friends CieWho do we think we areQuakers Introduction
IJspeert M.De QuakersQuakers Algemeen
IJspeert M.De QuakersQuakers Algemeen
Zaru, J.Occupied With Nonviolence: A Palestinian Woman SpeaksOccupied With Nonviolence: A Palestinian Woman SpeaksQuaker Testimonies
Zwart DOccupied With Nonviolence: A Palestinian Woman SpeaksQuaker Testimonies
Zaru, J.Mijn moslimburenNiet christelijk
Zuidberg G., Janssen M-J. Ik benDivers christelijk

VVQREA ANBI standaard formulier

NAAM:

Vereniging Vrienden (van de) Quaker Raad (voor) Europese Aangelegenheden (V.V.Q.R.E.A) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Ten behoeve van transparantie hierbij onze gegevens:

Wij vertegenwoordigen een z.g. Kleinere ANBI. Nummer Kamer van Koophandel: 40410466.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 813689983

 Actief in de sector: Levensbeschouwelijke organisatie (Quakers): IBS code 94914

Bereikbaarheid: Via de penningmeester van de vereniging, Hennie Jansen te Helmond, Telefoon 06-18508871, e-mailadres; hjpjansen@kpnplanet.nl of vvqrea@kpnplanet.nl
Informatie en adressen ook via www.Quakers.nu

Doelstelling van de Verenigingbevorderen van het werk van de Quakerraad voor Europese Aangelegenheden (QCEA te Brussel, België) en het vergaren van middelen voor die instelling (Statuten; Notaris Krans, Den Haag 16-10-1981)

Samenstelling van het bestuur: Corien van Dorp, Schrijver; Hennie Jansen, Penningmeester; Peter van Leeuwen, Lid; Peter Spreij, Lid. Jaarlijks voeren twee leden van de vereniging een kascontrole uit. Deze leden worden genoemd in het financieel jaarverslag.

Beloningsbeleid: alle bestuursleden zijn onbezoldigd en als vrijwilliger actief voor de vereniging. Er is een onkostenvergoeding beschikbaar voor reiskosten, kantoorbenodigdheden en computer.

Actueel verslag van de activiteiten: Dit is te vinden in: Jaarverslag VVQREA 2021

Beleidsplan: Zie hiervoor: Financieel Jaarverslag 2021 en beleidsplan 2022 VVQREA

Balans: Zie hiervoor: VVQREA Balans 31-12-2021 ANBI

Staat van Baten en Lasten: Zie hiervoor: VVQREA Resultaten rekening 2021 ANBI

Inkomsten: via leden, donateurs en beleggingen.
Uitgaven: QCEA als eindbegunstigde, verenigingsactiviteiten, beheers- en bankkosten.

Voorgenomen bestedingen: Zie hiervoor: VVQREA begroting 2022 ANBI

Catalogus bibliotheek Den Haag

AuthorTitleSubject  
Allen D.Pacifism in the modern worldQuaker Testimonies
AugustinusBelijdenissenGrote denkers
Alcantara P. vanOnderwijzing om wel te bidden en te mediterenMystiek
Allen R.Silence and speechQuakers Introduction
Ambler R.The Quaker WayQuakers Introduction
Alexander H.India since CrippsGreat thinkers
AugustinusConfessions Deel 1Mysticism
AugustinusConfessions Deel 2Mysticism
Anet D.Pierre Ceresole, Passionate PeacemakerQuaker Testimonies
Anderson J.D.C.Stille tijdOecumene
Ashrawi H.Deze kant van de vredeIn en over niet-westerse landen
Armstrong K.De wenteltrapOecumene
Alley E.A Light to walk byQuakers Introduction
Allen R.Ours of friendshipQuakers in general and children
Apostolic FathersEarly christian writingsChristian thought
Arnold E.The Inner LifeChristian thought
Arnold E.The struggle of the conscienceChristian thought
Andrews C.F.Christ in the SilenceChristian thought
Alexander H.The Indian FermentQuakers over the world
Arnold E.Why we live in communityChristian thought
Ambler R.The end of wordsQuakers in general and children
Allen R.Yours in FriendshipQuakers Introduction
Alexander S.Quaker testimony against slavery and racial discriminationQuaker Testimonies
Ambler R.Truth of the heart - an anthology of George FoxFox, Fell e.a.
Allen B.Ground and Spring, Foundations of Quaker discipleshipQuakers Introduction
Abbott M.P.To be broken and tenderQuakers Introduction
Arriens J.Journeys in the Light - quaker storiesNovels and Poetry
Arriens J.Seeking the SourceNovels and Poetry
Andrew B.Battle For AfricaSociety at large
Allen, B.Quaker identity and the heart of our faithQuakers Introduction
Abbott M.P.Historical Dictionary Of The Friends (Quakers)Quakers in general and children
Alton C.Changing Ourselves, Changing the WorldSociety at large
Achterhuis H.Filosofen van de derde wereldFilosofie
Beard R.Everyman's SearchChristian thought
Beard R.Everyman's MissionChristian thought
Beard R.Everyman's GoalChristian thought
Brock P.Pioneers Of The Peaceable KingdomQuaker Testimonies
Bownas S.Life and travels of Samuel BonasFox, Fell e.a.
Brockbank E.Richard HuberthornFox, Fell e.a.
Budge F.A.Isaac Sharp (apostel of the nineteenth century)Fox, Fell e.a.
Budge F.A.Annals of the Early FriendsQuaker History
Brayshaw A.N.Memoir and selected WritingsFox, Fell e.a.
Brinton H.H.Ethical Mysticism in the Society of FriendsPendle Hill Pamphlet 156
Barrett C. Apsel J.Museums For PeaceSociety at large
Burnham K.The Courage Of CowardsQuaker Testimonies
Bolam W.Unbroken CommunityQuaker History
Barnes K.C.The Creative ImaginationQuakers in general and children
Bowden J.The History of Friends in America ( Vol. I)Quaker History
Bowden J.The History of Friends in America ( Vol. II)Quaker History
Bailey R. Krayer S.A Speaking SilenceNovels and Poetry
Braithwaite C.The Beginnings of QuakerismQuaker History
Braithwaite C.The Second Period of QuakerismQuaker History
Bossert J.IndiaNiet christelijk
Barratt B.A.Democratic LeadershipQuaker organisation
Bronner E.B.American Quakers TodayQuakers over the world
Brittain V.The Rebel PassionQuaker Testimonies
Birtles D.Letters from PrisonQuaker Testimonies
Buber M.Eclipse of GodGreat thinkers
Barton W.E.The Moral Challenge of CommunismSociety at large
Buber M.De Weg van den mensGrote denkers
Bergh-van Dantzig J. v.d.Het Eeuwige OgenblikMystiek
Boeke-Cadbury B.Het leven van Kees BoekeQuakers Algemeen
Blamires D.Homosexuality from the insideSociety at large
Boulding K.E.The Prospering of TruthQuaker Testimonies
Brayshaw N.The QuakersQuaker History
Berkvens-Stevelinck C. Alblas A. Almeida B.Catechismus Van De CompassieDivers christelijk
Brinton H.Het Quakerisme en de andere godsdienstenQuakers Algemeen
Boeke K.Redelijke ordening van de MensengemeenschapQuakers Algemeen
Boeke K.LevensberichtQuakers Algemeen
Boom C. tenThe Hiding PlaceNovels and Poetry
Brinton H., Hope Bacon M. Friends For 350 Years: The History And Beliefs Of The Society Of Friends Since George Fox Started The Quaker MovementQuaker History
Bloom A.Spiritualiteit, de weg naar binnenMystiek
Buscombe, RA Little lower than the angelsQuakers diverse opvattingen
Blackham H.J. Loukes H.Humanists and Quakers: an exchange of lettersQuakers in general and children
Bosgra, Drs. S.Cabora BassaIn en over niet-westerse landen
Bird L.A.Costa Rica: a country without an armyQuakers over the world
Barclay R.An Apology for the true Christian DivinityFox, Fell e.a.
Boerwinkel F.Meer dan het gewone – over Jezus en zijn BergredeBijbel
Barlow R.Woodbrooke 1953-1978Quaker History
Baker N. F.The arms raceQuaker Testimonies
Barnes E.W.The rise of christianityChristian thought
Böhme J. The incarnation of Jesus ChristGreat thinkers
Böhme J. On the election of graceGreat thinkers
Bunyan J.The Pilgrim's ProgressGreat thinkers
Barnaby F.VredesverwachtingenVredeswerk
Bouhuijs N. Deurloo K.Vechten voor VredeVredeswerk
Benson L.Catholic QuakerismQuakers in general and children
Bossert N.The future of mankindSociety at large
Baas A.G.Werken met BonhoefferGrote denkers
Brett B.A passing travellerQuakers in general and children
Barnes T.The wounded citySociety at large
Woodbrookers-BarchemBarchembladen (1908-1983)Quakers Algemeen
Boomen v.d. G.Honderd jaar VredesbewegingVredeswerk
Brown G.M.Today was the futureQuakers in general and children
Barclay C.An introduction of the life and works of George FoxFox, Fell e.a.
Bailey S.Peace is a processQuaker Testimonies
Blok H. en Smelik K.Het verhaal van de bijbel (ontstaan/vertaling/verspreiding)Bijbel
Beukers-Arts I.Kees Boeke - onderwijsvernieuwerQuakers Algemeen
Bradley I.God is greenQuaker Testimonies
Brockway F.Next step to peaceQuaker Testimonies
Blamires D. e a.This we can sayQuakers in general and children
Browne G.Let us then try...Quaker Testimonies
Beard R.Everyman's adventureEveryman's adventure
Brinton H.Divine-Human SocietySociety at large
Barnes K.C.Religion - Insight or Mania?Society at large
BYMRules of Discipline and AdvicesAntiquariaat
Boer P. deReligieuze aspecten v.h. Palestijnse vraagstukIn en over niet-westerse landen
NBG (Nederlands Bijbel genootschap)Veroveraars en koningenBijbel
Brown, E.Journeying the heartlandsQuakers Introduction
NBG (Nederlands Bijbel genootschap)Het grote planBijbel
NBG (Nederlands Bijbel genootschap)Het ontstaan van de bijbelBijbel
Berger K.Wie was Jezus eigenlijk?Bijbel
Benoit J.Meester EckehartMystiek
Buber M.Ik en JijGrote denkers
Bonhoeffer D.Wie ben ik?Grote denkers
Boulton D. Godless for god's sakeQuakers in general and children
Brunton P.The spiritual crisis of manGreat thinkers
Butler D.M.Quaker meetinghouses in the Lake districtQuaker History
Bremelow E.In and out the SilenceInner Light
Brico R.Taizé, een lente in de kerkOecumene
Beyers Naudé C.F. Sölle D.Hoop voor geloofGrote denkers
Boven van e.a..Universele Verklaring Rechten van de MensMaatschappelijke stromingen
Bailey B.A Quaker couple in Nazi germanyQuaker History
Boulding K.There is a spiritNovels and Poetry
Bos H.Kerken in bewegingVredeswerk
Berk van den T.Het numineuzeMystiek
Boulton D.The trouble with GodGreat thinkers
Bras K.Talen Naar Stilte : Hoe Gebed En Meditatie Tot Bloei Kunnen KomenMystiek
Broers A.Dwarsliggers In Naam Van GodMystiek
Britain, Religious Society of FriendsThis light that pushes meQuaker Testimonies
Burnell S.J.Broken for lifeQuakers in general and children
van den Berg, B., Nieuwerth K. Gods vrede wint de strijdVredeswerk
Barbour, H. Roberts AEarly Quaker Writings, 1650-1700Fox, Fell e.a.
Boulton D & AIn Fox's FootstepsFox, Fell e.a.
Bijbel Nieuwe TestamentBijbel
Barclay R.Barclay's Apology In Modern EnglishFox, Fell e.a.
Barne K.Elisabeth FryFox, Fell e.a.
Brent Bill J.Mind the LightInner Light
Brent Bill J.Holy SilenceInner Light
Buckley P.The Essential Elias HicksQuaker History
Bronner E.B.The Other BranchQuaker History
Buckley P.Twenty-First Century PennFox, Fell e.a.
Barclay R.A Catechism And Confession Of FaithFox, Fell e.a.
Bachiri M.E. Reybrouck D. vanEen Jihad Van LiefdeNiet christelijk
Coolen M.Coolen M.In en over niet-westerse landen
Chesterton G.K.OrthodoxieGrote denkers
Creasy M.A.Bearings of Friends and the new reformationQuakers in general and children
Caddy E.De bezieling van FindhornMystiek
Comfort W.W.Just among FriendsQuakers Introduction
Chambers O.If thou wilt be perfectMysticism
Capelleveen J. van Binnen ieders bereikBijbel
Change H.Tradition and ChallengeQuaker Testimonies
Catchpool C.Letters of a prisonerQuaker Testimonies
Castle E.B.The undivided MindInner Light
Cadoux C.J.The early Christian attitude to warQuaker Testimonies
Cadbury M.C.Robert BarclayFox, Fell e.a.
Cohen J.M. Phipps J-F.De mystieke ervaringMystiek
Cocteau J-F.Tussen stilte en lichtRomans en Poëzie
Collier H.E.Towards a New Manner of LivingInner Light
Crisp S.A Short History of a Long Travel from Babylon to BethelQuakers in general and children
Canter B.The Quaker Bedside bookQuakers Introduction
Castle E.Approach to QuakerismQuakers Introduction
Cooper C.Break the new groundsQuaker Testimonies
Cadbury H. J.Friendly Heritage, Letters from the Quaker PastQuaker History
Carter C.On having a sense of all conditionsInner Light
Catlin, Brittain, HodgesAbove all NationsQuaker Testimonies
Cavadino P.Get off their backsSociety at large
Curle A.The Scope and dilemmas of peace studiesQuaker Testimonies
Curle A.True JusticeQuaker Testimonies
Cadbury H.Jesus what manner of manChristian thought
Curle A.Peacemaking, public and privateQuaker Testimonies
Canoy J.Thomas Kelly as I remember himFox, Fell e.a.
Chignell M.The universal JesusChristian thought
Clifft Heales B. Cook C.Images and SilenceInner Light
Cairns A.Of one of heart, diverse mindQuakers in general and children
Collins S.Opening mindsQuakers in general and children
Cooper W.A.A Living FaithQuaker History
Curle A.Recognition of realityNovels and Poetry
Cedergren E.In search of intregityQuakers diverse opvattingen
Cadbury H.George Fox's Book of MiraclesFox, Fell e.a.
Chignell M.The Spiritual QuestBible
Coggan F.D.The Ministry of the worldChristian thought
Conti A.Spirit Rising - Young quaker voicesQuakers in general and children
Clark M.Lives that speakQuakers in general and children
Cooper W.A.Growing Up PlainQuakers diverse opvattingen
Doctrine, Practice & Discipline (BYM)Doctrine, Practice & Discipline (BYM)Quakers in general and children
Doncaster L.H.God in everymanInner Light
Dandelion, B.P.An introduction to QuakerismQuakers Introduction
Devas N.Susannah's nightingalesQuaker History
Dalfsen G.L. vanHet Inwaartsch Licht bij de quakersQuakers Algemeen
Donne-Smith B.Far madder (The further chronicles of a quaker meeting )Quaker organisation
Dussen E. v.d.Rijmende gedachtenRomans en Poëzie
Davies A.P.The dead sea scrollsBible
Dorland A.G.The Quakers in CanadaQuaker History
Dijke H. vanDe Vierde Wijze uit het OostenBijbel
Dobbs J.The desert and the market placeQuakers in general and children
Davey R.The Corrymeela CommunityQuakers over the world
Davis R.Woodbrooke 1903-1953Quaker History
Dale J.Beyond the spirit of the AgeQuakers in general and children
Dale J.Faith in Action, Quaker social testimonyQuaker Testimonies
Dandelion, B.P.The Quakers, a very short introductionQuakers Introduction
Dandelion, B.P.Celebrating the quaker wayQuakers Introduction
Dandelion, B.P.Open For Transformation: Being QuakerQuakers Introduction
Dandelion P.The liturgies of quakerismQuakers in general and children
Dijkstra PietGandhi over onderwijs en opvoedingGrote denkers
Durham, J.Being FriendsQuakers Introduction
Dalfsen G. L. vanIn de vergulde driehoekQuakers Algemeen
Delfgauw B.Teilhard de ChardinGrote denkers
Beweging Weigering DefensiebelastingBidden om Vrede, betalen voor oorlogVredeswerk
Douven K.Het Christendom op naar 21e eeuwDivers christelijk
Duchrow U. Liedke G. SjalomDivers christelijk
Dofour R.Een handvol stilteRomans en Poëzie
Drane J.De man die de wereld veranderdeBijbel
Drane J.De vurige ovenBijbel
Drewermann E.De Tien Geboden - Tussen opdracht en wijsheidBijbel
Douglas-Klotz N.Gebeden van de Kosmos ( Het Onze Vader - Aramees)Bijbel
Dear J.Living PeaceMysticism
Durham, G.Being A QuakerQuakers Introduction
Emmott E.The story of QuakerismQuaker History
Eddington A.De wetenschap van het onzienlijkeMystiek
Eddington A.Science and the unseen worldMystiek
Evans T. Evans W.Memoires of Th. ScattergoodFox, Fell e.a.
Evans G.Nonviolent nationalismQuaker Testimonies
Eccles P.The Presence in the midstInner Light
Eldership and oversightMoving into membershipQuakers Introduction
Endenburg G.Sociocratie (het organiseren van de besluitvorming)Maatschappelijke stromingen
Eliade M.A history of religious ideas Vol. 1Great thinkers
Ellwood T.The history of the life of Thomas EllwoodFox, Fell e.a.
Eldership and oversightQuality and depth of worship and ministryQuakers Introduction
Es J. vanWeg Uit Het MoetenPastoraat
Fager, ChuckRemaking Friends
Fry R.Quaker WaysQuaker History
Fox G.DagboekQuakers Algemeen
Fox G.DagboekQuakers Algemeen
Fry R.A Quaker AdventureQuaker Testimonies
Fry J. M.The Communion of LifeQuakers in general and children
Fosdick H.E.Fosdick H.E.Christian thought
Fox G.JournalFox, Fell e.a.
Fox G.JournalFox, Fell e.a.
Fox G.JournalFox, Fell e.a.
Fox G.JournalFox, Fell e.a.
Fellowship of Silence (The) (several writers)(The) Felowship of Silence(The) Felowship of Silence
Floor L.Waar engelen wonen en werkenDivers christelijk
Fry R.Victories without ViolenceQuaker Testimonies
Filius J.Helder Camara in NederlandHelder Camara in Nederland
Ferguson M.De Aquarius samenzweringMaatschappelijke stromingen
Foster R.De nieuwe levenswandelMystiek
Fox E. W.Quakers and Modern IndustryQuakers in general and children
FWCCReport of the 4th World Conference of Friends (1967)Quaker organisation
Fenelon F.Christian PerfectionChristian thought
FSCQuaker peacemakingQuaker Testimonies
Foundation inner peaceCursus in WonderenMystiek
FWCC-EMESThe New International Economic Order Ð The Promise and the RealityQuakers in general and children
Francis D.Faith, Power And PeaceQuaker Testimonies
Francis D.Faith, Power And PeaceQuaker Testimonies
FWCCInternational WorkQuaker organisation
Fryer Harvey W.Quaker bywaysQuakers Introduction
Fry J. M.Sidelights on biblical textsBible
Firth D.Familiar FriendQuakers Introduction
Fermor P. L.Een tijd om te zwijgen - abdijen en kloosterlevenOecumene
Fry J. MIn downcast GermanyQuaker History
Feminist QuakersBringing the invisible into the LightInner Light
Fry J. M.Sidelights on biblical textsBible
Firth D.Familiar FriendQuakers Introduction
Fermor P. L.Een tijd om te zwijgen - abdijen en kloosterlevenOecumene
Fry J. M.In downcast GermanyQuaker History
Feminist QuakersBringing the invisible into the Light ( Swarthm. Lect. 1986)Inner Light
Fell M.A loving salutationGreat thinkers
Farrow J.The World in my heartInner Light
Fryer J.George Fox and the children of the LightFox, Fell e.a.
Furtado P.QuakersQuaker History
FWCC HandbookQuakers around the WorldQuaker organisation
FGCOpening doors to Quaker worshipQuakers Introduction
Foundation for Inner PeaceA Course in MiraclesMysticism
Fawell R.Courage to growQuakers in general and children
Fisher S.Spirited Living, waging conflict, building peace (Sw.L 2004)Quaker Testimonies
FSCThe Past in Prologue, 100 Years of Q. Overseas WorkQuaker History
Freedom Friends ChurchOpen - Faith and Practice Algemeen en kinderen
Fendall L.Practicing discernment togetherQuaker organisation
Fox G.The Works of George Fox. Doctrinal Books 1Fox, Fell e.a.
Fox G.The Works of George Fox. Doctrinal Books 2Fox, Fell e.a.
Fox G.The Works of George Fox. Epistles 1Fox, Fell e.a.
Fox G.The Works of George Fox. Epistles 2Fox, Fell e.a.
Fox G.To All That Would Know The Way To The KingdomFox, Fell e.a.
Fox G.‘The Power Of The Lord Is Over All'Fox, Fell e.a.
Fifth World Conf. 1991Faith in ActionInner Light
Fromm E.LiefhebbenGrote denkers
Forest J.Alles Is GenadeGrote denkers
FWCCBreak the new groundQuakers Introduction
Grou J.N.How to PrayChristian thought
Gelder B. vanZoekers naar waarheidGrote denkers
Graham J.W.The Quaker ministryQuaker organisation
Gregg R.The Power of Non-violenceQuaker Testimonies
Gorman G. H.Introducing QuakersQuakers Introduction
Grierson H.The English bibleBible
Groot H.Ken UzelfPastoraat
Guardini R.Wil en waarheidMystiek
Gorman G.The amazing fact of quaker worshipQuakers Introduction
Graaf J. de e.a.Leven en overlevenMaatschappelijke stromingen
Groom D.The peace testimony todayQuaker Testimonies
Greenwood J. O.Quaker encounters IQuaker History
Greenwood J. O.Quaker encounters IIQuaker History
Greenwood J. O.Quaker encounters IIIQuaker History
Greenwood J. O.Signs of lifeQuakers in general and children
O’Grady R.Retourtje Derde WereldIn en over niet-westerse landen
Gorman G. H.The Society of FriendsQuakers Introduction
Gordon T.Luisteren naar kinderenPastoraat
Galtung J.Peace: research, education, actionQuaker Testimonies
Gollancz V.A year of graceChristian thought
Graham J.W.The divinity of manMysticism
Grubb E.The historic and inward ChristMysticism
Gardner Smith P.The narratives of the resurrectionChristian thought
Gandhi M. K.Gandhi AutobiographyGreat thinkers
Gandhi M. K.Het verhaal van mijn eksperimenten met de waarheidGrote denkers
Gillman H.A minority of oneQuakers in general and children
Gillman H.A Light that is shiningQuakers Introduction
Gillman H.A Light that is shiningQuakers Introduction
Gerhardt I.De psalmenBijbel
Grubb E.What is quakerism?Quakers Introduction
Graveson W.The history of the life of Thomas EllwoodFox, Fell e.a.
Glover S.Go and the Lord go with theeMysticism
Galtung J.There are alternativesQuaker Testimonies
Gates of Greenham The Gates of GreenhamQuaker Testimonies
Greaves, J.C.Corder CatchpoolQuaker History
Glines E. F.Undaunted Zeal, The letters of Margaret FellFox, Fell e.a.
Gwyn D.Apocalypse Of The WordFox, Fell e.a.
Greenwood O.The Quaker TapestryQuakers in general and children
Gilhuis T. M.Nu dan, luister….Bijbel
Gelder B. vanSpoorzoekenDivers christelijk
Gielen H., Thomas P.God In GedichtenRomans en Poëzie
Grosfield H.Margaret Fox of Swartmoor HallFox, Fell e.a.
Grubb M.The Quakers Of MosedaleQuaker History
Group of FriendsTowards A Quaker View Of SexSociety at large
Graham J. W.The Faith Of A QuakerQuakers Introduction
Gulley P. Mulholland J.If Grace Is TrueChristian thought
Gulley P. Mulholland JIf God Is Love: Rediscovering Grace In An Ungracious WorldChristian thought
Gillman H.WordsSociety at large
Gillman H., Heron A.Searching The Depths: Essays On Being A Quaker TodayQuakers in general and children
Gulley P.Living The Quaker Way: Timeless Wisdom For A Better Life TodayQuakers Introduction
Gross Z.With A Tender HandPastoraat
Gray A. H.God vindenMystiek
Grierson H.The English bibleBible
Groot H.Ken UzelfPastoraat
Guardini R.Wil en waarheidMystiek
Gorman G.The amazing fact of quaker worshipQuakers Introduction
Graaf J. de e.a.Leven en overlevenMaatschappelijke stromingen
Groom D.The peace testimony todayQuaker Testimonies
Greenwood J. O.Quaker encounters IQuaker History
Greenwood J. O.Quaker encounters I IQuaker History
Greenwood J. O.Quaker encounters I I IQuaker History
Greenwood J. O.Signs of lifeQuakers in general and children
O’Grady R.Retourtje Derde WereldIn en over niet-westerse landen
Gorman G. H.The Society of FriendsQuakers Introduction
Gollancz V.A year of graceChristian thought
Graham J.W.The divinity of manMysticism
Grubb E.The historic and inward ChristMysticism
Gardner Smith P.The narratives of the resurrectionChristian thought
Gandhi M. K.Gandhi AutobiographyGreat thinkers
Gandhi M. K.Het verhaal van mijn eksperimenten met de waarheidGrote denkers
Gillman H.A minority of oneQuakers in general and children
Gillman H.A Light that is shiningQuakers Introduction
Gillman H.A Light that is shiningxQuakers Introduction
Gerhardt I.De psalmenxBijbel
Grubb E.What is quakerism?Quakers Introduction
Graveson W.The history of the life of Thomas EllwoodFox, Fell e.a.
Glover S.Go and the Lord go with theeMysticism
Galtung J.There are alternativesQuaker Testimonies
Gates of Greenham The Gates of GreenhamQuaker Testimonies
Greaves, J.C.Corder CatchpoolQuaker History
Glines E. F.Undaunted Zeal, The letters of Margaret FellFox, Fell e.a.G35
Gwyn D.Apocalypse Of The WordFox, Fell e.a.
Greenwood O.The Quaker TapestryQuakers in general and children
Gilhuis T. M.Nu dan, luister….Bijbel
Gelder B. vanSpoorzoekenDivers christelijk
Gielen H. Thomas P. God In GedichtenRomans en Poëzie
Grosfield H.Margaret Fox of Swartmoor HallFox, Fell e.a.
Grubb M. The Quakers Of MosedaleQuaker History
Group of FriendsTowards A Quaker View Of SexSociety at largeG43
Graham J. W.The Faith Of A Quaker
Gulley P. Mulholland J. If Grace Is TrueChristian thought
Gulley P. Mulholland JIf God Is Love: Rediscovering Grace In An Ungracious WorldChristian thought
Gillman H.WordsSociety at largeG47
Gulley P.Living The Quaker Way: Timeless Wisdom For A Better Life TodayQuakers Introduction
Gross Z.With A Tender HandPastoraatG50Pastoraat
Hartog J. deDe grote brandRomans en Poëzie
Hartog J. deHerinneringen aan AmsterdamRomans en Poëzie
Hartog J. deDe vlucht van de HennyRomans en Poëzie
Hartog J. deOmnibusRomans en Poëzie
Hodgkin H. T.Friends beyond SeasQuaker History
Hull W. I.Willem Sewell of AmsterdamQuaker History
Heath C.Religion and Public LifeChristian thought
Heath C.Religion and DictatorshipQuaker History
Heath C.Religion and public lifeChristian thought
Hodgkin T.Human Progress and the Inwards LightMysticism
Hobhouse S.Joseph SturgeFox, Fell e.a.
Hibbert G. K.The Inner Light and Modern ThoughtInner Light
Hirst M. E.The Quakers in Peace and warQuaker Testimonies
Hull W. I.Benjamin Furly and Quakerism in RotterdamQuaker History
Hartog J. deHet ziekenhuisRomans en Poëzie
Hull W. I.Eight first Biographies of William PennQuaker History
Hull W. I.William Penn and the Dutch Quaker Migration to PennsylvaniaQuaker History
Hartog J. deDe grote brandRomans en Poëzie
Hartog J. deDe kinderenRomans en Poëzie
Hartog J. deDe vlucht van de HennyRomans en Poëzie
Hartog J. deDe vlucht van de HennyRomans en Poëzie
Hartog J. deOmnibusRomans en PoëzieH
Hodgkin H. T.Friends beyond SeasHistory
Hull W. I.Willem Sewell of AmsterdamQuaker History
Heath C.Religion and Public LifeChristian thought
Heath C.Religion and DictatorshipQuaker History
Heath C.Religion and public lifeChristian thought
Hobhouse S.Joseph SturgeFox, Fell e.a.Fox, Fell e.a.
Hibbert G. K.The Inner Light and Modern ThoughtInner Light
Hibbert G. K.The Inner Light and Modern ThoughtMysticism
Hirst M. E.The Quakers in Peace and warQuaker Testimonies
Heath E. M.A Song of Birth and DeathNovels and Poetry
Hull W. I.Benjamin Furly and Quakerism in RotterdamQuaker History
Hull W. I.Eight first Biographies of William PennQuaker HistoryH12Quaker History
Hull W. I.William Penn and the Dutch Quaker Migration to PennsylvaniaH13Quaker History
Hinshaw D.Rufus Jones, Master quakerFox, Fell e.a.H15Fox, Fell e.a.
Hylkema T. O.Woodbrooke en de oud-WoodbrookersQuakers AlgemeenH16Quakers Algemeen
Hobling M. B.They testify of MeBibleH17Bible
Harlow S. R.A Life after DeathMysticismH18Mysticism
Heath E.Veil and vistaNovels and PoetryH20Novels and Poetry
Haan J. D. deDante’s mystische reisMystiekH21Mystiek
Hoop J. H. van derGeestelijke vrijheid IMystiek
Hoop J. H. van derGeestelijke vrijheid IIMystiek
Hoop J. H. van derGeestelijke vrijheid IIIMystiek
Hogan J. P.One's man's JoyQuakers in general and childrenQuakers in general and children
Hubbard G.Quaker by convincementQuakers IntroductionQuakers Introduction
Hartog J. deHet Koninkrijk van de Vrede (deel 1 en 2)Quakers AlgemeenQuakers Algemeen
Hall F.Friends in the AmericasQuakers over the worldQuakers over the world
Hartog J. deHet uitverkoren volk ( deel 3 van het Koninkrijk van de Vrede)Quakers Algemeen
Hartog J. deThe peaceable kingdomNovels and PoetryH29
Harding D. J.Love in conflictQuaker Testimonies
Hartley G. E.This way lies peaceQuaker Testimonies
Hick J.The Centre of ChristianityChristian thought
Hartog J. deDe oorlog van het lam (deel 4 van het Koninkrijk van de Vrede)Quakers AlgemeenQuakers Algemeen
Hoekendijk L.Dwarslagen in de ChristenheidDivers christelijkDivers christelijk
Heard G.APreface to PrayerChristian thought
Holdsworth L.V.In quietnessMysticismMysticism
Hare W.L.Mysticism in East and WestMysticismMysticism
Heering G.J.The fall of christianityChristian thought
Holdsworth C.Steps in a large roomQuakers in general and childrenQuakers in general and children
Ham Sok HonQueen of suffering - a spiritual history of KoreaSociety at largeSociety at large
Heron A.Gifts and ministriesQuaker organisationQuaker organisation
Halle P.P.Opdat geen onschuldig bloed vergoten wordtVredeswerkVredeswerk
Holk L. J. vanElites, wat is er tegen?OecumeneOecumene
Hubbard G.Patterns and Examples - Quaker attitudes and European opportunitiesQuakers in general and children
Halliday R.Mind the Oneness: The foundation of good Quaker methodQuaker organisation
Halliday R.Mind the Oneness. The foundation of good Quaker methodQuaker organisation
Harms W. e.a.Burgerlijk ongehoorzaam, na denken doenMaatschappelijke stromingenH48Maatschappelijke stromingen
Hobday T.Rediscovering prayerInner LightH49Inner Light
Heron A.Caring, conviction, commitmentInner LightH50Inner Light
HammarskjöldD.MarkingsGreat thinkersH52Great thinkers
Hadley H.Quakers World WideQuaker organisationH53Quaker organisation
Heathfield M.Being TogetherQuakers in general and children
Hillesum E.In duizend zoete armen – nieuwe dagboekaantekeningenMystiek
Hartog J. deHollands glorieRomans en Poëzie
Heard G.Social substance of religionChristian thought
Halliday W.F.Reconciliation and RealityChristian thought
Halliday W.F.Psychology and Religious ExperienceChristian thought
Halliday W.F.Personal freedom through personal faithChristian thought
Hartog J. deThe HospitalNovels and Poetry
Hall M.Homophobia and the BibleSociety at large
Heath C.Religion and dictatorshipSociety at large
Heath C.The Challenge of Karl BarthNovels and Poetry
Hensen W.ChristuservaringMystiek
Hughes W.R.Indomitable Friend (Corder Catchpool, 1883-1952)Fox, Fell e.a.
Hodgkin L. V.A book of Quaker SaintsFox, Fell e.a.
Hubbard O'Hatnick, S.Journey to Bosnia Return to selfQuakers over the world
Hammarskjöld D.MerkstenenMystiek
Hayden J.In search of Margaret FellFox, Fell e.a.
Hooykaas F.Adversaria (gedichtenverzameling)Romans en Poëzie
Hatton J.George Fox - The founder of the QuakersFox, Fell e.a.
Hartog J. deHerinneringen aan mijn moederRomans en Poëzie
Hoover, S. ed.Answering terrorKate FinleyPeace Work
Hoover, S. ed.Answering terrorKate FinleyPeace Work
Holmgaard E.Be still and know that I am GodMysticism
Harst P. van derTotdat de schaduwen begraven zijnIn en over niet-westerse landen
Hegde P.Chipko and AppikoQuaker Testimonies
Hewitt J.Lending a hand in HollandQuaker History
Hartensveld F.De dynamiek van de stilteMystiek
Harvey J. W and Brown A. B.The naturalness of religionChristian thought
Heath C.Social and religious hereticsChristian thought
Haverkom van Rijsewijk J. e.a.Sluit tot vaste kring de handen (over quakerscholen)Quakers Algemeen
Haverhoek S.De verboden werken van Lev TolstojGrote denkers
Hooghiemstra D.De Geest In Dit Huis Is LiefderijkQuakers Algemeen
Hesse H.SiddhartaRomans en Poëzie
Hine R.A mirror for the Soiety of FriendsQuaker History
Hamm T.D.Quaker WritingsQuakers diverse opvattingen
Hamm T.D.The Quakers In AmericaQuaker History
Hamm T.D.The Transformation Of American QuakerismQuaker History
Heron A.Our Quaker IdentityQuakers diverse opvattingen
Hewison H.Hedge Of Wild AlmondsQuaker History
Hanh Thich NhatLiving Buddha, Living ChristGreat thinkers
Hanh Thich NhatVerzoeningGrote denkers
Heron A.Now we are QuakersQuakers Introduction
Hall W.Quaker Intern. Work in Europe since 1914Quaker History
Inner Light (several writers)Inner LightNovels and Poetry
Allen G.Inner LightInner Light
Isbell J. L.Leading quakersQuaker organisation
Ingle H. L.First Among FriendsFox, Fell e.a.
Ingle H. L.Quakers In ConflictQuaker History
IKVOSHoe lang is de rode draad?Vredeswerk
Jones R. M.Quakergeloof en quakerleven (2x)Quakers Algemeen
Jung C. G.De mens en zijn symbolenGrote denkers
Jones R. M.The Church, the Gospel and WarQuaker Testimonies
Jones R. M.A small TownboyNovels and Poetry
Jones R. M.The Quakers in the American ColoniesQuaker HistoryJ06
John SaintThe GospelChristian thought
Johnson E.W.Quaker Meeting: A Risky BusinessQuakers in general and children
Jordan C.The cotton patch version of Mattew and JohnChristian thought
Jordan C.Luke and ActsChristian thought
Jordan C.Hebrew and General EpistlesChristian thought
Jordan C.Pauls EpistlesChristian thought
Jung C. G.Antwoord op JobMystiek
Jones R. M.Studies in mystical religionMysticism
Jones RufusQuakergeloof en QuakerlevenQuakers Algemeen
Jones R. M.The shepherd who missed the mangerQuakers in general and children
Johnson S.Quaker-work in South-West-France (prisoners of war).Quaker History
Jones R. M.Quakerism vol 1.Quaker History
Jones R. M.Quakerism vol 2Quaker History
Jones R. M.Spiritual reformers in 17e centuryChristian thought
Jelinek-Boardman E.The Phoenix TripQuakers over the world
Jackson E.Meeting of mindsQuaker Testimonies
Jaworski A.The power of silenceMysticism
Joseph F.Beatrice The Cadbury Heiress Who Gave Away Her FortuneQuaker History
Jones R. M.Mysticism & Democracy in the English CommonwealthMysticism
Jampolski G.Liefde is angst laten varenPastoraat
Jelsma A.Met het oog op de kerk van morgenDivers christelijk
Jong G. deMet dokter Albert Schweitzer naar AfrikaGrote denkers
Jansen H.Islam voor varkens en andere beestenNiet christelijk
Jones R. M.Quakers, triomf en tragiek van het gewetenQuakers Algemeen
King M. L.Geschrift uit de gevangenis te BirminghamGrote denkers
H. KellerMy religionGreat thinkers
Keller H.Op den drempel der diepere WerkelijkheidMystiek
Kavanaugh J.The Quaker ApproachQuakers in general and children
Kelly T.Een quaker getuigt Quakers Algemeen
Kelly T.Een quaker getuigt Quakers Algemeen
King M. L.Strength to LoveGreat thinkers
Kraemer H.The Christian Message in a non Christion WorldChristian thought
King-Hall S.Common sense in defenceQuaker Testimonies
Kohler C.A quartet of QuakersFox, Fell e.a.
Kelly T.The eternal promiseInner Light
Kenworthy L.Quaker QuotationsQuakers Introduction
Kenworthy L.Living in the Light Ð in the USA Vol 1Quaker History
Kenworthy L.Living in the Light Ð in the USA Vol 2Quaker History
Kohler C.Meet we mustFox, Fell e.a.
Kohler C.The Spiritual JourneyInner Light
Keller H.The world I live inGreat thinkers
Kelly T.Reality of the spiritual worldMysticism
Kohler C.Köhlers commentariesQuakers in general and children
King R.George Fox and the Light withinFox, Fell e.a.
Kushner H.Als kinderen over God vragenNiet christelijk
Kohler C.A quartet of quakersFox, Fell e.a.
Kichka M.Cartoons in conflictQuaker Testimonies
Kaufman-Lacusta M.Refusing To Be EnemiesSociety at large
Kuiper F.Een klein drieluik van onze bevrijding (Barth/Rosenzweig/Lenin)Grote denkers
Kempis T. A.Navolging van ChristusGrote denkers
Kerk en VredeMaatschappelijk protest in Irsaël en in de kerkVredeswerk
KindlersVisioning new fire-working for Quaker renewalQuaker organisation
King Lewis G.John Greenleaf WhittierQuaker History
Kannegieter J. Z.Geschiedenis van de vroegere quakergemeenschap te AmsterdamQuakers Algemeen
Kik A.Geloof in mensenrechtenVredeswerk
Kushner H.Als het kwaad goede mensen treftPastoraat
Kenworthy L. S.Quakerism, A Study Guide On The Religious Society Of FriendsQuakers Introduction
Kelly T.ATestament of DevotionFox, Fell e.a.
Kerk en VredeKijk op de staatVredeswerk
King M. L.NobelprijsredeGrote denkers
Korthals Altes E. J.Van Havik Tot VredesduifVredeswerk
Kemenade v. Prof.Een klap in z’n handVredeswerk
Kushner H.Niets meer te wensen en toch niet gelukkigPastoraat
Kuitert H. M.De spelers en het spelGrote denkers
Kübler-Ross E.Dood, het laatste stadium van innerlijke groeiPastoraat
Kübler-Ross E.Over de dood en het leven daarnaPastoraat
Kierkegaard S.Over de naastenliefdeGrote denkers
Kampen L. vanDe Wijdere Quaker GemeenschapQuakers Algemeen
Khan I.De mystiek van het geluidMystiek
KSGVHeilig geloof, heilig moeten, orthodoxie en geeselijke gezondheidDivers christelijk
Ketner S.Marokkaanse wortels, Nederlandse grondMaatschappelijke stromingen
Keilson H.In de ban van de tegenstanderRomans en Poëzie
Limburg R.Leven uit het innerlijk LichtQuakers Algemeen
Limburg R.Leven uit het innerlijk LichtQuakers Algemeen
Lester M.Ways of PrayingChristian thought
Lindenberg, W.Zo bidt de mensheidMystiek
Loukes H.The castle and the FieldQuakers diverse opvattingen
Leeuwen G. vanOm mens te zijnPastoraat
Lonsdale K.Is Peace possible?Quaker Testimonies
Little Book on Prayer (several writers)A Little Book on PrayerInner Light
LaotzuThe way of the ways - TaoMysticism
Lonsdale K.Quakers visit RussiaQuakers over the world
Lindeboom J.Geschiedenis van de BarchembewegingQuakers Algemeen
Lapsansky E. J. and Verplanck A. A.Quaker Aesthetics: Reflections On A Quaker Ethic In American Design And ConsumptionQuaker History
Lloyd H.The Quaker Lloyds in the industrial revolutionQuaker History
Lampen D.Facing deathQuakers diverse opvattingen
Leimdorfer T.Once Upon A ConflictQuaker Testimonies
Lonsdale K.Removing The Causes Of War. (Swarthmore Lecture, 1953.).Quaker Testimonies
Lerner L.The two Cinna's - ( Sw. L. 1984)Quakers diverse opvattingen
Lampen J.Twenty questions about JesusChristian thought
London Yearly meetingTo Lima with loveQuakers diverse opvattingen
Lampen J.Mending hurts - ( Sw. L. 1987)Quakers diverse opvattingen
Lampen J.The Peace kitQuakers in general and children
Loukes H. en Fuchs E.The Peace kitQuakers in general and children
Lapide P.Hij leerde in hun synagogenBijbel
Lapide P.Hij leerde in hun synagogenBijbel
Leclerc E.Hij leerde in hun synagogenBijbel
Linden N. terHet verhaal gaat (deel 1)Bijbel
Linden N. terHet verhaal gaat (deel 2)Bijbel
Linden N. terHet verhaal gaat (deel 3)Bijbel
Linden N. terHet verhaal gaat (deel 4)Bijbel
Linden N. terHet verhaal gaat (deel 5)Bijbel
Linden N. terHet verhaal gaat (deel 6)Bijbel
Lochem K. vanOmvallende dogma’s – nieuw licht op de boodschap van JezusHMVBijbel
Literatuurcommissie NJVQuakers, wat bezielt ze?Quakers Algemeen
Laitman M.Kabbala, gids voor spirituele ontwikkelingMystiek
Lunn P.Costing not less than everything - Sustainability, spirituality in challenging timesQuaker Testimonies
Linden C. terWandelen over het water - bijbelse beelden en hun geheimBijbel
Loukes H.The Quaker ContributionQuakers Introduction
Lacout P. God Is SilenceMysticism
London Yearly Meeting of the Religious Society of FriendsChurch GovernmentQuaker organisation
Lindenberg W. Meditatie En GebedMystiek
Loukes H.The Discovery of QuakerismQuakers Introduction
Linton E.Gramdan-Revolution by PersuasionQuaker Testimonies
Lacey P. A.Nourishing the spiritual lifeInner Light
Leach Scully J.Playing in the Presence Quakers in general and children
Loring P.Listening Spiritually (Personal spiritual practices among Friends)Inner Light
Lampen J. ed.Seeing, hearing, knowing - Experiment with LightMysticism
Lacey P. A.Growing into goodnessQuakers in general and children
LeavenersSing in the spirit met CDQuakers in general and children
Lacey P. A.The unequal world we inhabitQuaker Testimonies
Lacey P. A.The unequal world we inhabitQuaker Testimonies
McWhirter M.To Light candles in the darkQuakers in general and children
Martin P. W.Experiment in depthGreat thinkers
Macleod G.F.Slechts één weg blijftDivers christelijk
Morgan A.Search for purposeGreat thinkers
Moules, NoelFingerprints Of Fire, Footprints Of PeaceChristian thought
Meer van der F.Augustinus en zijn gemeenteDivers christelijk
Middleton J.The necessity of pacifismQuaker Testimonies
Floyd Moore J.Seek, Find, ShareQuaker organisation
Mendl W.Prophets and reconcilersQuaker Testimonies
Woolman J. Journal of John WoolmanFox, Fell e.a.
Mathur J.S.De industriële beschaving en de economie van GandhiGrote denkers
McGregor Ross H.George Fox speaks for himselfFox, Fell e.a.
McMurray J.Search for reality in ReligionQuakers in general and children
McGeorge N.A fair deal for lifersQuaker Testimonies
McGregor Ross H.George Fox, A Christian MysticFox, Fell e.a.
Mourik Broekman M.C. vanWegen van God en wegen tot GodMystiek
Mertens B.Vipassana meditatieNiet christelijk
Mierlo van H.Kerk-Turken zijn geen TurkenMaatschappelijke stromingen
MeijenfeldtKernontwapening, utopie of realiteit?Vredeswerk
Milligan E. Pictorial Guide To The Quaker TapestryQuakers in general and children
Magloire G. en Cuypers H.Pierre Teilhard de ChardinGrote denkers
Mother for peace Ð Sheila WardBridge builders for peaceQuaker Testimonies
Pfeiffer F.Meister EckhartGreat thinkers
Morley J.Oliver CromwellQuaker History
Maschwitz G. en R.Met kinderen stilte ontdekkenQuakers Algemeen
Milstein W.Bonhoeffer ontdekkenGrote denkers
McGeoghegan P.The quaker meeting and its childrenQuakers in general and children
Munro O. F.George FoxFox, Fell e.a.
Micklen N.The GalileanChristian thought
Mullet M.New light on George FoxFox, Fell e.a.
McLleland W.And a new earthQuakers in general and children
Moulton P.The Journal and major essays of J. WoolmanFox, Fell e.a.
Monk Kidd S. Witte Vleugels Zwarte VleugelsRomans en Poëzie
Norwich J.Revelations of divine LoveChristian thought
Newell T. Forgiving Justice: A Quaker Vision For Criminal Justice (Swarthmore Lecture)Society at large
G.F. NutallStudies in Christian enthusiasm illustrated from early quakersQuaker History
NBGBoodschap aan de bijbelBijbel
NIVVCyprus de mislukte republiekVredeswerk
NIVVWapenfeiten 1975VredeswerkVredeswerk
NIVVOntspanning, handel en emigratieVredeswerk
Norman C.Knowledge and power: the global research and development budgetSociety at large
Nader R.De DwarsliggersMaatschappelijke stromingen
Norwegian Quaker PressQuakerism, a way of lifeQuakers Introduction
Nauta J.God in de stilteMystiek
Neill J.CredoQuakers in general and children
Norwich J.Revelations of Divine LoveMysticism
The Holy SpiritInner Light
Nesbitt E.Interfaith PilgrimsQuaker Testimonies
Norris G.Inviting SilenceMysticism
Northern Friends Peace BoardTowards a quaker view of RussiaQuakers over the world
Nichols S.Ways to live foreverNovels and Poetry
Oegema J.De stille stem - Niet-Weten Als LevenshoudingMystiek
Oestreicher P. The Double CrossQuakers diverse opvattingen
Olson T.Training for non-violent actionQuaker Testimonies
Osborne H.Whom do men say that I amChristian thought
O'SheaLiving the WayQuakers in general and children
Ohio Yearly MeetingTraditional Quaker ChristianityQuakers in general and children
Overdiep W.Het gevecht om de vijandDivers christelijk
Oosterhuis H.Gaan waar geen weg isDivers christelijk
Oosterhuis H.Vriend Voor Het LevenDivers christelijk
Pickett C. E.For more than BreadFox, Fell e.a.
Pierhal J.Albert SchweitzerGrote denkers
Penn W.No cross, no CrownFox, Fell e.a.
Peursen van C.Riskante filosofieFilosofie
Peursen van C.Korte inleiding in de Existentie-filosofieFilosofie
Pot M.Naar het hart van mijn zielMystiek
Phillips J.The Gospels in modern EnglishBible
Philipse C.Jij zingt in mij jouw naamMystiek
Peters R.Reason, Morality and ReligionQuakers in general and children
Parker-Rhodes D.Truth - A path and not a possessionQuaker Testimonies
Penn W.La Paix De L'europe C. 1700Quakers Algemeen
Parker R. A.A Family of FriendsQuaker History
Plank G. John Woolman's Path To The Peaceable KingdomQuaker History
Pym J. Listening To The LightInner Light
Pire D.Building PeaceQuaker Testimonies
Priestland G.Reasonable uncertaintyQuakers in general and children
Penn W.Zonder kruis geen kroonAntiquariaat
Priestland G.Priestlands ProgressQuakers diverse opvattingen
Priestland G.Yours faithfullyQuakers diverse opvattingen
Priestland G.Yours faithfully ( 2)Quakers diverse opvattingen
Punshon J.Portrait in GreyQuaker History
Priestland G.Coming HomeQuakers diverse opvattingen
Pradervand P.De zachte kracht van de zegeningMystiek
Punshon J.Testimony and Tradition - ( Sw.L.)Inner Light
Priestland G.Coming HomeQuakers diverse opvattingen
Pradervand P.De zachte kracht van de zegeningMystiek
Parker-Rhodes D.The way out is the way inInner Light
Priestland G.One mans search for christianityQuakers diverse opvattingen
Punshon J.Encounter with silenceInner Light
Pickvance J.A Readers Companion to George Fox's JournalFox, Fell e.a.
Punshon J.Testimony and Tradition - ( Sw.L.)Inner Light
Painter L.The Hill of visionQuakers over the world
Peace Testimony (The Quaker..)The Quaker Peace testimony Ð A workbook for individuals and groupsQuaker Testimonies
Peache and Service ReportChild SoldiersQuaker Testimonies
Plimpton R. Mary DyerQuaker History
Pittock A. B.Towards a multi-racial SocietyQuakers diverse opvattingen
Paton W.World CommunityChristian thought
Pickard I.Memories of J Rendel HarrisMemories of J Rendel HarrisQuaker History
Preparation for Service (several writers)Preparation for ServiceQuakers in general and children
Penn W.The Peace Of Europe Some Fruits Of Solitude And Other WritingsFox, Fell e.a.
Page K.The Will of God for these daysChristian thought
Peace PilgrimPeace Pilgrim. Her life and work in her own wordsQuaker Testimonies
QPSW Earth GroupA Living Quaker Witness to the EarthQuakers diverse opvattingen
Quaker Heritage PressThe Old DisciplineQuaker History
FHAQuaker HistoryQuaker History
Quaker Council of European Affairs - BrusselsCrowd Control in the member states of the Council of EuropeQuaker Testimonies
Quakers in WalesTowards the SourceQuakers in general and children
Quaker Home ServiceThe nature and variety of concernQuaker organisation
Quaker Home ServiceWhat do you in Meeting for Worship?What do you in Meeting for Worship?Quaker organisation
Quaker Home ServiceGetting Hearts and minds preparedQuaker organisation
Quaker Council of European Affairs - BrusselsBetalen voor de VredeVredeswerk
Quaker Home ServiceSix Quakers look at crime and punishmentQuaker Testimonies
Quaker Faith and Practice (BYM)Quaker Faith and Practice (grote letter)OnbekendQuakers in general and children
Quaker QuestTwelve quakers and GodQuakers in general and children
Quakers Westmoreland General MeetingPreparing for peace - analyse war Quaker Testimonies
Quaker Faith and Practice (BYM)Quaker Faith and Practice (third edition)Quakers in general and children
Quaker QuestTwelve Quakers and JesusQuakers in general and children
Quaker QuestTwelve Quakers and SimplicityQuakers in general and children
Quaker QuestTwelve Quakers and PrayerQuakers in general and children
Quaker Faith & Practice (BYM) (grootletterboek)Quaker Faith And PracticeSpiritual Life
QuakerspeakWhat to expect in a Quaker meeting for worship DVDQuakers Introduction
Rieu C.H.Saint Luke -The acts of the apostlesBible
Rolland R.Mahatma GhandiGreat thinkers
Robinson M.Wedded in PrisonQuaker History
Robson S.E.Joshua RowntreeFox, Fell e.a.
Raad van KerkenEnergie – de toekomst onder ogen zienMaatschappelijke stromingen
Richards L.Christian Pacifism after two World WarsQuaker Testimonies
Rowntree J. S.The Society of Friends it's faith and practiseQuakers Introduction
Richards L.Planning for FreedomQuakers in general and children
Ruusbroec J.Sierraad der geestelijke bruiloftMystiek
Russell B. W.Man, Society and ReligionQuakers in general and children
Robinson J. A. T.Honest to GodChristian thought
Religieuze poëzieBloemlezingRomans en Poëzie
Reynolds R.The wisdom of John WoolmanFox, Fell e.a.
Reader J.Of Schools and Schoolmasters - (Sw.-L. 1979)Quakers in general and children
Robinson J. A.T.The new reformationChristian thought
Robinson J. A. T.The difference of being a christian todayChristian thought
Ramaker J.John WoolmanQuakers Algemeen
Ramaker J.John WoolmanQuakers Algemeen
Robson A. Undying LifeSociety at large
Raes T.De naamlozen - reisverslagIn en over niet-westerse landen
Ruysbroeck J. ofThe adornment of the spiritual marriageGreat thinkers
Rutter M.A measure of our values Quakers in general and children
Runcie R.Prayers for PeaceChristian thought
Rozman D.Meditation for childrenQuakers in general and children
Roger F.De spankracht van het voorlopigeDivers christelijk
Rolle R.The fire of loveMysticism
Rose J.Elisabeth FryFox, Fell e.a.
Reves E.The Anatomy of PeacexThe Anatomy of PeaceQuaker Testimonies
Raad van KerkenMidden Oosten bakermat van christenenIn en over niet-westerse landen
Rowntree J. W.Man's relation to GodInner Light
Raad van KerkenHier sta ikVredeswerk
Rooksby D. A.The man in leather breechesQuakers over the world
Roukema R.Jezus, de Gnosis en het DogmaBijbel
Ross H. McG.George Fox speaks for him selfFox, Fell e.a.
Rack P.Quakerism in the 21st centuryQuakers Introduction
Ratliff J.Out of the SilenceQuaker organisation
Royston E. e.aSwiss quaker life, belief and thoughtQuakers Introduction
Raalte J. vanPlurale samenleving als uitdaging aan de kerkDivers christelijk
Robinson J. A. T.But that I can't believeChristian thought
Ross I.Margaret Fell - mother of QuakerismFox, Fell e.a.
Routledge J. Living eldershipQuaker organisation
Robben W.55 jaar Stichting voor geweldloze weerbaarheid en actieve geweldloosheidQuaker Testimonies
Ruden S. The GospelsBible
Steere D.V.Time to SpareChristian thought
Schweitzer A.Het Christendom en de wereldgodsdienstenDivers christelijk
Sanford A.The healing LightChristian thought
Silenius, A.De hemelse zwerverMystiek
Steere D. V.Where words come fromQuakers in general and children
Slack, K. Constancy And Change In The Society Of FriendsQuaker organisation
Steiner, R.Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden?Mystiek
Seebohm F.The Spirit of ChristianityChristian thought
Spalding LEn Mus Valt Ter AardeRomans en Poëzie
Sterling D.Lucretia MottFox,Fell e.a.
Sanford A.The healing gifts of the SpiritMysticism
Savage E. W.Jesus in action (Daily readings in Mark)Bible
Snell B.S. HorizonPoetry and novels
ServantsServants of the eternal ChristServants of the eternal ChristChristian thought
Strijd Kr.JeremiaBijbel
Storrs C. E.Many Creeds - One CrossChristian thought
Schumacher E.F.Small is beautifulSociety at large
Spencer, Malcolm and Workman H. W.Spiritual HealingChristian thought
Sims N.Approaches to DisarmamentPeace Work
Scott R. C.Herbert G. Wood, A menoir of his life and thoughtFox, Fell e.a.
Steere D. V.Quaker Spirituality: Selected Writings (Classics Of Western Spirituality)Fox, Fell e.a.
Sessions W.H.Laughter in Quaker GreyAlgemeen en kinderen
Spalding E.God and the little childChristian thought
Siccama Drs. J.G.Over oorlogVredeswerk
Sharman C. W.No more but my love (letters of George Fox)Fox, Fell e.a.
Scott J.What canst thou say - (Sw.L.1980)Inner Light
Sheldon J.Quaker song bookQuakers in general and children
Schweitzer A.Indian thought and developmentGreat thinkers
Schweitzer A.The mystery of the kingdom of GodGreat thinkers
Schweitzer A.The quest of the historical JesusGreat thinkers
Seaver G.Schweitzer A - The man and his mindGreat thinkers
Sharman C. W.Servant of the meetingQuaker organisation
Smith Logan P.Philadelphia Quaker: Hannah Whitall SmithQuakers over the world
Sykes M.Quakers in IndiaQuakers over the world
Sölle D.God heeft mensen nodigGrote denkers
Sikakane J.A window on SowetoQuakers over the world
Lange S. deDorothee SölleGrote denkers
Southall K. H.Our Quaker Heritage - Early Meeting HousesQuaker History
Southall K. H.Our Quaker Heritage - Meeting HousesQuaker History
Sölle, D.LijdenVredeswerk
Sölle D.LijdenVredeswerk
Sölle, D.De heenreisMystiek
M. SörensenWorking on selfrespectQuaker Testimonies
Sölle D.Zoeken en gevonden wordenGrote denkers
Stuurwold, B.Het geïnformeerde hartIn en over niet-westerse landen
Stichting Oecumenische HulpVeertig jaar in de woestijnOecumene
Steit C. K.Union NowSociety at large
Sölle, D.Mystiek en verzetMystiek
Stolp, H.Het gebed, een mystieke wegMystiek
Sykes M.What are the Quakers? An Introduction for Asian InquirersQuakers Introduction
Sox DavidJohn Woolman (1720-1772) Quintessential QuakerFox, Fell e.a.
Stamperius HannemiekeGod verzameldRomans en Poëzie
Sewel W.Histori van de QuakersAntiquariaat
Sewel W.Histori van de QuakersAntiquariaat
Sölle, D.Mystiek van de doodMystiek
Sawtell R and SReflections from a Long Marriage (Sw.L.)Quakers in general and children
B. StoopSpiritualiteit, vrijheid en engagementNiet christelijk
Slavenburg J. en W. G. GlaudemansNag Hammadi geschriften 1Bijbel
Slavenburg J. en W. G. GlaudemansNag Hammadi geschriften 2Bijbel
Schweinitz, H. vBoeddhisme en ChristendomDivers christelijk
Smit, GabriëlDe PsalmenBijbel
Schumacher, E.F.Gids voor de verdooldenMystiek
Schumacher, E.F.Hoe kleiner, hoe beterMaatschappelijke stromingen
Stuurwold BMaatschappijanalyse, doet U mee?Maatschappelijke stromingen
Schippers Dr. R.Het evangelie van ThomasBijbel
Seeger D.Practising the gospel of hope in the nuclear AgeQuaker Testimonies
Sharp G.Macht en strijdVredeswerk
Sheeran M.Beyond majority ruleQuaker organisation
Sewell W. G.I stayed in ChinaChristian thought
Sharman A.You and the QuakersQuakers in general and children
Saxon Snell B.A month with Isaac PeningtonFox, Fell e.a.
Sharman C.George Fox and the QuakersFox, Fell e.a.
Schweizer E.Jezus, de gelijkenis van GodBijbel
Simpson M.The Quaker Tapestry GuideQuakers in general and children
Schmitt H. A.Quakers and Nazi'sRoberts FloraQuaker History
Seeker The Ð (several writers)The Seeker - A modern Quaker approachMysticism
Schaik, B. vanGaven delen over grenzenIn en over niet-westerse landen
Schröder, H.W.De kosmische ChristusMystiek
Shaffer B.W.Pierre CeresoleFox, Fell e.a.
Steven H.No extraordinary power.(Sw.L.)Quakers Introduction
Stamperius, HannemiekeGod en de verlichtingGrote denkers
Temple W.Christian Faith and LifeChristian thought
Trueblood D. E.Studies in Quaker PacifismQuaker Testimonies
Trueblood D. E.The Predicament of Modern ManChristian thought
Trine, R. W.In harmonie met het oneindigeGrote denkers
Tillich P.De moed om te zijnPastoraat
Taylor E. E.The valiant SixtyFox, Fell e.a.
Taylor F. R.Life of William SaveryFox, Fell e.a.
Tillich P.Die verlorene DimensionPastoraat
Tolles F.The journal of John WoolmanFox, Fell e.a.
Throckmorton Jr. B. H.Gospel ParallelsHMVBible
Temple W.Readings in St John's GospelBible
Trevett C.Womens speaking justifiedQuaker History
Tennyson M.Friends and other faithQuakers in general and children
Graham TurnerThe Power Of SilenceMysticism
Thomas, A. Only Fellow-VoyagersBible
Tanner J.The Quaker girlNovels and Poetry
Tritton F. J.The mind of Christ (a series of meditations)Quakers in general and children
Tueson, J.Dying to knowSociety at large
Trevett, C. Previous Convictions And End-Of-The-Millennium QuakerismQuakers diverse opvattingen
Trueblood D. E.The Trustworthness of Rel. ExperienceInner Light
Taylor R. O. P.The Groundwork of the GospelsBible
Teilhard de Chardin, P.Het Goddelijk MilieuGrote denkers
Teilhard de Chardin, P.Het verschijnsel mensGrote denkers
Tinbergen Prof. J.Kunnen wij de aarde beheren?Maatschappelijke stromingen
Thomas evangelie Het… ( Uitg Karnak)Het Thomas evangelieBijbel
Tolstoj L. De eerste stapGrote denkers
Thunberg G.Niemand Is Te Klein Om Het Verschil Te Maken.Maatschappelijke stromingen
Tolstoj L. Het einde van onze maatschappijGrote denkers
Tolstoj L. Verhalen en legendenGrote denkers
Tolstoj L. Oproep aan de geestelijkheidGrote denkers
Tolstoj L. de restauratie van de helGrote denkers
Tolstoj L. Waarom mensen zich bedwelmenGrote denkers
Tolstoj L. Over oorlogGrote denkers
Tolstoj L. Brief aan een hindoeGrote denkers
Tolstoj L. De wet van de liefde en de wet van geweldGrote denkers
Tolstoj L. de christelijke leerGrote denkers
Tolstoj L. Het koninkrijk Gods is binnen in u!Grote denkers
Tolstoj L. Wat moeten we dan doen?Grote denkers
UnderhillImmanence, a book of VersesMysticism
Ullmann R.Between God and historyInner Light
Verkruisen N.J.Bescherming BevolkingVredeswerk
Vernon A.A quaker business man - the life of Joseph Rowntree (1836-1925)Fox, Fell e.a.
Vipont E.The story of quakerismQuaker History
Vegt van derStiltedagboekxStiltedagboekBijbel
Vipont, E. George Fox And The Valiant SixtyFox, Fell e.a.
Verweer tegen het geweld – div. schr.Verweer tegen geweldOnbekendVredeswerk
VNDe Universele Verklaring van de Rechten van de MensVredeswerk
Medisch Comité Nederland-VietnamOorlog na de oorlogOnbekendVredeswerk
VredesopbouwVrede en wat doe ik?Vredeswerk
Visser, Cath.De sluiers van GodMystiek
Verdonk J.Proces voor de vredeRomans en Poëzie
Wilson H.The Miracle of the New TestamentChristian thought
Wilson F. M.AftermathQuaker History
Wood H.G.Living Issues in Rel ThoughtMysticism
Wallace T.S. A sincere and constant loveFox, Fell e.a.
Wilson W. E.Our Response to GodQuakers in general and children
Whitney J.Elisabeth FryFox, Fell e.a.
Wood J. D.Building the Institutions of PeacePeace Work
Ward L. An exercise of the spiritxAn exercise of the spiritQuakers diverse opvattingen
Wood H. G.Quakerism and The Future of the ChurchQuakers in general and children
Wood H. G. (Council of Woodbrooke College)Wood H. G. - Four Tributes in Honour of his 80th birthdayQuaker History
Woolman, J. Dagboek van John Woolman den KwakerQuakers Algemeen
Wood H.G.Christianity and CivilisationChristian thought
Werkgroep Nieuwe Levensstijl – div schr.Inspelen op morgenMaatschappelijke stromingen
Werkgroep Nieuwe Levensstijl – div schr.Inspelen op morgenMaatschappelijke stromingenW15Inspelen op morgenMaatschappelijke stromingenMaatschappelijke stromingen
Wilson R.Relief and reconstructionQuaker History
Wilson R.Quaker ReliefQuaker History
Wood H. G.The truth and error of communismSociety at large
Woolman J. The Journal and other writingsFox, Fell e.a.
Willcuts J.L.Why Friends are FriendsQuakers in general and children
Woodbrookers werk vertalingVijftig jaar kortehemmen – Een halve eeuw WoodbrookerswerkQuakers Algemeen
Ward L.Here and nowQuakers in general and children
WilliamsThe QuakersQuaker History
Wheeler D.Quaker Adventures in Russia and in the South Seas in the early nineteenth centuryQuakers over the world
Wapnick, K.Inleiding tot A Course in MiraclesMystiek
Wertheim Dr. W.E. e.a.De gevaren van de atoombomVredeswerk
Wallis J. H.Jung and the Quaker wayGreat thinkers
Weverike, H.Licht dat over allen schijnt – van Jezusbeeld naar ChristuservaringMystiek
West J.The Quaker ReaderQuaker History
West JessamynThe Friendly persuasionNovels and Poetry
World Conference 1991Faith in ActionQuaker organisation
Wilson R.Thus far my journeyFox, Fell e.a.
Williams , P.A.Quakerism: A Theology For Our TimeQuakers Introduction
Wilson W.The Christian idealChristian thought
Wallis J.FindingsInner Light
Webster L.Making ends meetQuakers in general and children
Wilson W. E.Divine GuidanceInner Light
Wildwood A.A faith to call our ownQuakers Algemeen
Jelsma AukeIn een bloedrode mistQuakers Algemeen
Wilhelm R.The secret of the golden flowerMysticism
Wills, W.D.Stephen H. Hobhouse, a twentieth century Quaker saintFox, Fell e.a.
WGYFQuaker Faith & Practice around the world, a study guide for FriendsQuakers Introduction
Robert H. WilsonPhiladelphia Quakers, 1681-1981Quaker History
Wijnberg, I. Hollaender, A.Er Wacht Nog Een Kind...Quakers Algemeen
WGYFWorld Gathering of Young Friends - Let our lives speak!Quakers Introduction
Mother for peace Ð Sheila WardLucy Behenna -Mother of peace. A most remakable old ladyQuaker Testimonies
Whitehead C.The Underground RailroadNovels and Poetry
Young Friends CieWho do we think we areQuakers Introduction
IJspeert M.De QuakersQuakers Algemeen
IJspeert M.De QuakersQuakers Algemeen
Zaru, J.Occupied With Nonviolence: A Palestinian Woman SpeaksOccupied With Nonviolence: A Palestinian Woman SpeaksQuaker Testimonies
Zwart DOccupied With Nonviolence: A Palestinian Woman SpeaksQuaker Testimonies
Zaru, J.Mijn moslimburenNiet christelijk
Zuidberg G., Janssen M-J. Ik benDivers christelijk

Informatie voor nieuwe bezoeker

uit ‘Gewoon Quakers’ van Erik Dries

Informatie voor nieuwe bezoekers van een stille samenkomst (wijdingssamenkomst) van Quakers in Nederland.

Welkom!
Mogelijk overweeg je een Quaker-samenkomst een keer bij te wonen. In dat geval willen wij je graag iets vertellen over onze vorm van bijeenkomen.

Een Quakerdienst begint zodra de eerste aanwezige in stilte heeft plaatsgenomen. De stilte is een belangrijk element in een Quakersamenkomst.

De Vrienden (Quakers) vormen een gemeenschap die gebaseerd is op vertrouwen. Vertrouwen op ‘dat van God’ in ieder mens (meestal aangeduid met‘ Innerlijk Licht) en vertrouwen in de ander. Onze stille samenkomsten bieden iedereen de gelegenheid zich samen met anderen open te stellen voor dit Licht en mogelijk een spiritueel’ thuis te vinden waarin iedereen, ongeacht geloofsovertuiging welkom is.

De stilte kan verbroken worden doordat één van de aanwezigen zich geroepen voelt om een bepaalde gedachte met de anderen te delen. In dat geval staat die persoon op voor gesproken woorden of een gebed. We streven ernaar om daarvoor korte, duidelijke en eenvoudige bewoordingen te kiezen. Als de persoon uitgesproken is, gaat deze weer zitten. Mocht het gesprokene je niet aanspreken, probeer dan toch de bewogenheid achter de woorden te verstaan. Het is niet de bedoeling dat anderen direct reageren op de gegeven bijdrage.

Aan het eind van de bijeenkomst geven we elkaar een hand en worden de aanwezigen verwelkomd. Meestal wordt gevraagd of er nog een gedachte in de stilte opkwam die iemand zou willen delen. Ook worden er soms mededelingen gedaan. Hierna is er gelegenheid om bij een kopje koffie of thee nader kennis te maken.

Voor actuele informatie zie onze website:
www.quakers.nu
Postadres: Stadhouderslaan 8, 2517 HW Den Haag
Tel: 070-3600621. e-mail: info@quakers.nu

7.1 Historische achtergrond

De Raadgevingen en Vragen – zoals ze van oudsher werden genoemd – zijn bedoeld om te gebruiken in de Stille Samenkomsten, bij stille inkeer en reflectie, als een uitdaging en inspiratie in ons persoonlijk leven en ons leven als geloofsgemeenschap. Zij geven in beknopte vorm een indruk van ons geloven en werken. Ze zijn al in de zeventiende eeuw ontstaan toen de Britse Jaarvergadering in 1682 besloot de Maandvergaderingen de volgende drie vragen te stellen.

De eerste vraag was welke Vrienden sinds de laatste Algemene Vergadering overleden waren. De tweede vraag was welke Vrienden omwille van hun getuigenis in de gevangenis beland waren sinds de laatste Algemene Vergadering. De derde vraag luidde: Hoe is de Waarheid gegroeid onder jullie sinds de laatste Algemene Vergadering en hoe staat het met de vrede en eenheid onder de Vrienden? Deze eerste vragen waren bedoeld om feitelijke informatie over de Vrienden te verzamelen, inzicht in de ontwikkeling van het Genootschap te krijgen en vast te stellen of er ergens ondersteuning nodig was.

De drie vragen werden later uitgebreid naar zes. Vanaf 1700 werd een formele schriftelijke reactie gevraagd aan de Maandvergaderingen. Daardoor begon ook het karakter van de vragen te veranderen. Toen de Britse Jaarvergadering midden achttiende eeuw leden verloor en kleiner werd, bezocht een soort visitatiecommissie alle Maandvergaderingen. Deze commissie vroeg om – wat toen heette – de Raadgevingen en Vragen regelmatig te lezen en te beantwoorden.

Periodiek werden de raadgevingen en vragen herzien in de daaropvolgende eeuw. De Vrienden werden beïnvloed door de evangelische beweging en dit kwam tot uiting in de herziening van 1833. De Raadgevingen en Vragen werden toen geheel herschreven en uitgebreid. Begin negentiende eeuw begonnen de Vrienden kritische vragen te stellen rond de traditionele praktijken van het Genootschap, met inbegrip van het periodieke lezen en beantwoorden van de Raadgevingen en Vragen. De waarde ervan voor reflectie als individuele Vrienden én als Maandvergaderingen werd vanaf het begin benadrukt en als belangrijker gezien dan de formele beantwoording, die dan ook werd afgeschaft. Veel Maandvergaderingen namen de gewoonte aan om een van de Raadgevingen en Vragen te lezen aan het begin of het slot van een Stille Samenkomst.

Pas in 1928 werden de Raadgevingen en Vragen opnieuw herzien. Tegen die tijd stonden de Vrienden onwennig tegenover het enigszins evangelische taalgebruik en wensten zij ook meer nadruk op de maatschappelijk inzet van Quakers. De raadgevingen over gesproken bijdragen in de Stille Samenkomsten werden toen zo herschreven dat Vrienden die aarzelen te spreken in de Stille Samenkomst worden aangemoedigd dit wel te doen.

In 1949 werd het taalgebruik opnieuw aan de tijd aangepast. Bij een herziening in 1964 werd een aantal verwijzingen naar nieuwe maatschappelijk verschijnselen in de Raadgevingen en Vragen opgenomen. Weer twintig jaar later ontstond opnieuw een vraag naar herziening. Er was kritiek op de masculiene en soms ook theologische formuleringen. Toen de Britse Jaarvergadering in 1986 een commissie benoemde om het gehele Quaker Faith and Practice te herzien werden ook de Raadgevingen en Vragen weer herschreven. Dit resulteerde in een conceptversie van de Raadgevingen en Vragen die eerst een tijdlang beproefd werd door de Maandvergaderingen. Op basis van de reacties bood de commissie een bijgewerkte versie aan in 1994, die door de Britse Jaarvergadering werd goedgekeurd. De huidige Nederlandse hertaling van de Raadgevingen en Vragen is op die laatste, door de Britse Jaarvergadering in 1994 goedgekeurde versie gebaseerd, maar grondig hertaald en bij de tijd gebracht.
In de loop der tijd meenden sommigen onder ons dat de Raadgevingen en Vragen soms wat bevoogdend zijn, alleen de naamgeving Raadgevingen al!
Daarom is hier gekozen voor de bewoordingen Overwegingen en Vragen.

<– Vorige: 6.5 Lidmaatschap
Volgende:7.2  Inleiding en verantwoording bij de Overwegingen en Vragen –>

Inhoud