Wij staan met Frits ter Kuile

Vanaf 4 juli zit Frits ter Kuile voor 30 dagen in de gevangenis (JVA Wittlich, Duitsland) omdat hij in de zomer van 2018 met anderen een Onze Vader heeft gebeden op een atoombombunker op de vliegbasis Büchel. Zowel met die actie als met de gevangenisstraf hoopt hij te waarschuwen voor de aanwezigheid van kernwapens in Europa en de dreigende komst van nieuwe.

Kernwapens zijn onder internationaal (oorlogs)recht verboden en zijn een bedreiging voor de schepping. Ter Kuile meent dat de weg van Jezus meer heil biedt: bidt voor wie u vervolgen, bezetten en onderdrukken. Overwin het kwade door het goede.