internationaal

Een overzicht van enkele internationale en buitenlandse Quaker organisaties

Een kijkje over de grens

Hier vind je de websites van enkele jaarvergaderingen en van een paar voor ons belangrijke internationale Quaker organisaties.

QCEA en VVQREA

Een Quakerteam in Brussel met al meer dan 40 jaar essentiële steun vanuit Nederland!

Het Quakerteam in Brussel (QCEA = Quaker Council for European Affairs) bevordert Quaker kernwaarden zoals vrede, rechtvaardigheid en gelijkwaardingheid bij de Europese instellingen. lees meer

VVQREA (Vrienden van de Quaker Raad voor Europese Aangelegenheden) ook wel: ‘Vrienden voor Brussel’ is een vereniging met een eigen ANBI status. lees meer

 

Quaker kantoren bij de VN

QUNO-medewerkers werken samen met mensen in de VN, multilaterale organisaties, regeringsdelegaties en niet-gouvernementele organisaties om veranderingen in internationale normen en praktijken te bewerkstelligen. lees meer
.

FWCC-EMES

FWCC-EMES is het collectieve orgaan voor Quaker-bijeenkomsten in Europa en het Midden-Oosten. lees meer op hun website

Europe and Middle East Young Friends (EMEYF)

EMEYF bouwt nauwere banden op en stimuleert uitwisseling over spirituele zaken en internationale vriendschap tussen Quakers van 18-35 jaar die in deze gebieden wonen. We hebben op dit moment contacten in zeker vijftien landen in Europa en het Midden-Oosten en bouwen hierop voort lees meer op hun website
.

Friends World Committee for Consultation

FWCC is het wereldwijde contactorgaan voor alle Quakers. Het verbindt ons ook met Vrienden die niet bij een jaarvergadering of maandvergadering horen. lees meer op hun website