VRIENDEN VOOR bRUSSEL (VVQREA)

De Nederlandse support groep van QCEA

 

 

Vrienden voor Brussel (VVQREA)

De wederopbouw van QCEA

Tijdens de corona pandemie heeft QCEA een periode gekend met grote veranderingen in het personeelsbestand. Het lijkt er eigenlijk op of QCEA weer van de grond af aan opgebouwd gaat worden. Gelukkig is de steun van ‘Vrienden voor Brussel’ (VVQREA) nooit in twijfel gekomen. In de meer dan veertig jaar van steun voor een team in Brussel dat op Europees niveau de Quaker kernwaarden bevorderd, heeft al vaker door crises heen geleefd. Op dit moment zijn er weer een aantal medewerkers en vind er recruitment plaats voor een nieuwe directie. De samenwerkingsverbanden met andere organisaties zijn blijven bestaan, de steun van Quakers uit meer dan tien Europese landen is ook steeds blijven bestaan. 

Naar verwachting zullen de eerdere werkzaamheden weer snel opgepakt worden. Denk hierbij aan onze  invloed uitoefenen door middel van ‘stille diplomatie‘. QCEA is daardoor wellicht naar buiten toe minder zichtbaar. Maar de impact kan heel wezenlijk zijn. 

2022 zal de geschiedenis ingaan als een jaar van toenemende crises:

 

  • De Russische invasie van Oekraïne heeft de oorlogsdreiging steeds dichter bij de EU gebracht, terwijl 
  • een nieuw rapport van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC) onthulde dat de kans om onomkeerbare en verwoestende schade veroorzaakt door de opwarming van de aarde te voorkomen snel dichterbij komt. 
  • Gebeurtenissen in Afghanistan en Oekraïne, en langdurige gewapende conflicten in Syrië, Jemen, Irak, Ethiopië en Somalië hebben geleid tot een toename van vluchtelingenstromen, 
  • terwijl de pandemie heeft voortgeduurd, wat de ongelijkheden verergerde en de meest kwetsbaren treft. 

 

Het beleid dat in deze cruciale tijd wordt goedgekeurd, zal de richting van de EU voor de komende jaren bepalen, met de mogelijkheid dat de aard ervan als politiek project zal veranderen. Een project voor vrede, wat het heel lang was op ons continent, willen we zo goed mogelijk behouden. 

 

Onze vereniging (VVQREA – Quakers voor Brussel) is daarbij hard nodig als een van de financiers van QCEA. We zijn geheel afhankelijk van schenkingen voor dit doel. 

Maar de vereniging heeft ook een rol te spelen tussen QCEA en de Nederlandse Vrienden. Wat we als Quakers belangrijk vinden vindt zijn weg naar de agenda van QCEA. Directe betrokkenheid, naast financiële steun is nodig om de doelstelling van rechtvaardigheid en vrede in- en via Europa te blijven uitdragen. 

QCEA in Brussel voert een communicatiestrategie gericht op EU en het buitenland, via het Quakerhouse (Quakercentrum in Brussel). Hier ontvangt men bezoekers en groepen om in alle rust, en soms vanuit de stilte, overleg te kunnen voeren.

Daarnaast communiceert QCEA ook met Quakers in 10 Europese landen. Ten behoeve van hen geeft QCEA het blad “Around Europe” uit. Er worden regelmatig studietours naar Brussel, Luxemburg en Straatsburg georganiseerd en er is een tweejaarlijkse groot opgezette conferentie over een actueel thema. 

Dit jaar zal de Study Tour (14-17 November 2022) deelnemers een ruimte bieden om te leren en na te denken over belangrijke beleidsterreinen die de toekomst van Europa en de context voor Quaker-advocatuur vormgeven. Het zal zich in het bijzonder concentreren op drie thematische gebieden:

  • militarisering
  • Klimaat
  • Asiel en migratie

QCEA’s Autumn 2022 Study Tour biedt een unieke kans om meer te weten te komen over de EU, haar beleidsvormende mechanismen en manieren waarop NGO’s, het maatschappelijk middenveld en gewone burgers een verschil kunnen maken. De tour omvat bezoeken aan EU-instellingen, workshops en discussies om diep in de problemen te duiken.

Studytour 2014, met een reis naar Europese het hof voor de rechten van de mens.

 

We blijven samenwerken met anderen op het gebied van vredesinitiatieven, tegen de wapenhandel en voor een humaan vluchtelingenbeleid. Om je enigszins bekend te maken met “Vrienden voor Brussel” vindt je op deze site nog het beleidsplan en een korte samenvatting van inkomsten en uitgaven van de vereniging. Voor meer informatie kun je terecht bij de volgende personen: Corien van Dorp, Peter Spreij, Peter van Leeuwen en Hennie Jansen. Bij hem kan ook het lidmaatschap (€50 per jaar) geregeld worden en zijn ook formulieren beschikbaar t.b.v. belastingvrije schenkingen of eenmalige donaties. Leden ontvangen jaarlijks volledig inzicht in de activiteiten en een uitnodiging voor de ledenvergadering.

Een inzicht in onze activiteiten en financiën zijn via de ANBI formulieren te verkrijgen. Klik daarvoor hier: