NAAM:

Vereniging Vrienden (van de) Quaker Raad (voor) Europese Aangelegenheden (V.V.Q.R.E.A)

is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Ten behoeve van transparantie hierbij onze gegevens:

Wij vertegenwoordigen een z.g. Kleinere ANBI. Nummer Kamer van Koophandel: 40410466.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 813689983

 Actief in de sector: Levensbeschouwelijke organisatie (Quakers): IBS code 94914

Bereikbaarheid: Via de penningmeester van de vereniging, Hennie Jansen te Helmond, Telefoon 06-18508871, e-mailadres; hjpjansen@kpnplanet.nl of vvqrea@kpnplanet.nl
Informatie en adressen ook via www.Quakers.nu

Doelstelling van de Verenigingbevorderen van het werk van de Quakerraad voor Europese Aangelegenheden (QCEA te Brussel, België) en het vergaren van middelen voor die instelling (Statuten; Notaris Krans, Den Haag 16-10-1981)

Samenstelling van het bestuur: Corien van Dorp, Schrijver; Hennie Jansen, Penningmeester; Peter van Leeuwen, Lid; Peter Spreij, Lid. Jaarlijks voeren twee leden van de vereniging een kascontrole uit. Deze leden worden genoemd in het financieel jaarverslag.

Beloningsbeleid: alle bestuursleden zijn onbezoldigd en als vrijwilliger actief voor de vereniging. Er is een onkostenvergoeding beschikbaar voor reiskosten, kantoorbenodigdheden en computer.

Actueel verslag van de activiteiten: Dit is te vinden in: Jaarverslag VVQREA 2022

Beleidsplan: Zie hiervoor: Financieel Jaarverslag 2022 en beleidsplan 2023 VVQREA

Balans: Zie hiervoor: VVQREA Balans 31-12-2022 ANBI

Staat van Baten en Lasten: Zie hiervoor: VVQREA Resultaten rekening 2022 ANBI

Inkomsten: via leden, donateurs en beleggingen.
Uitgaven: QCEA als eindbegunstigde, verenigingsactiviteiten, beheers- en bankkosten.

Voorgenomen bestedingen: Zie hiervoor: VVQREA begroting 2023 ANBI