Quakers schrikken ervoor terug om hun geloofsovertuiging “voor eens en voor altijd” onder woorden te brengen. Leerstelligheid en dogmatiek zijn Quakers dus vreemd. Quakers zijn en blijven – ook en vooral in dit opzicht – “Zoekers” naar de leiding Gods, het Inwaartse Licht, waarheid, voortgaande openbaring en inspiratie. Dat neemt niet weg dat ook wij Quakers er van oudsher behoefte aan hebben gehad om onze geloofservaringen en onze visie daarop te beschrijven.

In dit hoofdstuk pogen we dan ook inzichtelijk te maken wat Quakers vinden van een aantal voor hun geloofsleven wezenlijke onderwerpen.

Terug naar inhoudsopgave

<== Vorige: 2.2 Levensbeschrijvingen van enkele bekende Vrienden
Volgende: 3.1 – Stille samenkomst ==>