De overwegingen en vragen voor kinderen kunnen hulp bieden aan ouders die hun Quakergedachtegoed willen overdragen aan hun kinderen, omdat de vragen daarin meer aansluiten bij de kinderlijke belevingswereld.

VrOEM!

Quakergetuigenissen en -vragen voor kinderen

De manier waarop Quakers hun geloof willen beleven hebben zij proberen vast te leggen in woorden, die we Getuigenissen noemen. Wij geloven dat God wil dat we een goed leven leiden. De Getuigenissen vertellen ons wat Quakers daarbij het allerbelangrijkst vinden.

Als je dat wilt onthouden, denk dan aan het woord VrOEM!

Vr = Vrede

Quakers geloven dat je met oorlog en geweld geen ruzies tussen mensen kunt oplossen, maar er alleen mensen mee pijn doet. Quakers proberen hun discussies af te ronden zonder wapens en zonder woorden die kwetsen. Zij geloven dat vrede begint bij ieder van ons.

Denk er eens over na:

–  of je wel naar ieders mening luistert, ook als er ruzie is;
–  wat je moet doen als je woedend op iemand bent;
–  wat we kunnen doen om onze wereld vrediger te maken.

O = Onkreukbaarheid
Zoals je zuinig bent op een nieuw vel tekenpapier, zodat het niet zal kreuken, zo willen Quakers zuinig zijn op het leven en dat van anderen. Zij willen eerlijk zijn en altijd goed werk leveren. Als ze zeggen wat ze bedoelen, willen ze dat ook menen. Met een moeilijk woord heet dat: integer zijn. Het is: met respect en zonder egoïsme met ander mensen omgaan. Denk er eens over na:

  • –  probeer je in elke situatie altijd eerlijk te zijn?
  • –  probeer je wat je doet, zo goed mogelijk te doen?
  • –  wat betekent het: voor andere mensen respect te hebben?

E = Eenvoud Quakers denken dat als je steeds probeert nieuwe en betere dingen te krijgen, dat je
dan vergeet een goed mens te zijn. Door het hebben van veel leuke kleren, speelgoed of spelletjes raken we soms achter bij ons (school)werk. Of we gaan denken dat die zaken belangrijker zijn dan de mensen om ons heen. Daarom besteden we niet veel aandacht aan ‘mode’ en aan wat ‘in’ is.
Denk eens na:

–  zijn mijn bezittingen belangrijker dan mijn vrienden en familie?
–  wil ik iets soms alleen hebben om ‘cool’ te lijken?
–  wat is leuk om te doen, terwijl het niets kost?

M = Medemens Quakers geloven dat er iets van God is in ieder mens. Dat dus elk mens heel waardevol is. Dat betekent dat iedereen dezelfde mensenrechten heeft en eerlijk moet worden behan- deld. Daarnaast vinden Quakers ook dat het belangrijk is om een goede buur te zijn. Om hulpvaardig te zijn voor onze familie, onze vrienden, medeleerlingen, leraren en mensen in nood. Om eens een klusje op te knappen voor een ander of iemand te bezoeken die alleen is. En niet te vergeten: om met elkaar plezier te maken!
We noemen dit de Getuigenissen van Gelijkheid en Gemeenschap. Denk er eens over na:

–  hoe doe je dat, eerlijk zijn tegen andere kinderen?
–  moet je iets doen als een ander onvriendelijk wordt behandeld?
–  hoeveel durven we te delen met een ander?
–  leer je elkaar beter kennen als je samen plezier maakt?

! = De Aarde Het uitroepteken wil zeggen: let op! We kunnen vreedzaam leven, met respect voor onze medemens en sober, maar we doen dat op onze aardbol. Deze aarde is de enige die we hebben. Die is er niet alleen voor ons, maar was er al voor onze voorouders en moet er nog zijn voor alle volgende generaties. We hebben de aarde niet in bezit, maar slechts te leen. Laten we dan ook zorgen dat we die mooie planeet niet vernielen, dat we voorzichtig omgaan met dieren en planten. Dat we de bodemschatten zuinig gebruiken, zodat we de aarde niet uitputten.
Denk er eens over na:

  • –  probeer je zo min mogelijk te verspillen?
  • –  hoe kun je genieten van de aarde en er ook op passen?