Alle getuigenissen, uitspraken,
Raadgevingen en Vragen overziende geven we tot slot volgend advies mee:

Leef avontuurlijk en bewust.
Neem risico’s
om je gezapigheid te overwinnen.
Stap over de geschillen in verleden en heden heen. Omhels diversiteit,
dat van God in eenieder groetend.
We worden altijd gecon
fronteerd met keuzes. Verwelkom ze.
Laat je leven spreken.
Evalueer je ervaringen.

Quaker Faith and Practice,
Centraal- en Zuidelijk Afrikaanse Jaarvergadering, 2009, blz. 120.