Door Marlies Tjallingii

We zijn samen met een warme soep die Betty heeft gemaakt. Ze kan er zelf niet bij zijn, daarom komen we in ons huis bij elkaar. We zijn met elf mensen. Voordat we eten zijn we stil.

“Zegen deze spijzen, Amen”. Zegt een
van de deelnemers na een korte stilte. Simpel gebed met diepgang als we het met aandacht zeggen. We eten soep, een rauwe bieten salade en allerlei crackers en beleg.
Dan leest een van ons de tekst voor en vertelt erbij hoe hij met Meester Eckhart bezig is. Hij leefde van circa 1260 tot 1328.
“Ik heb eens gezegd: wanneer een mens iets buiten zichzelf betrekt of neemt, is dat niet juist. Je moet God niet als buiten jezelf opvatten, maar als je eigenste en als wat in jou is. Je moet ook niet dienen of werken om een of ander waarom, niet om God noch om eigen eer noch om iets wat buiten je is, maar alleen wat je eigen zijn is en je eigen leven. Veel mensen denken dat ze het zo moeten zien als stond God daar en zij hier. Zo is

het niet. God en ik, wij zijn één.”
Bron: Meester Eckhart “Van God houden als van niemand”, Preken van Eckhart, tweede druk.
Een citaat uit een preek met zoveel diepgang! Wat is God? Niet buiten ons, maar in ons: je eigenste en als wat in jou is. Dat betekent ook voor onszelf zorgen en onszelf respecteren in wat we nodig hebben.
God en ik zijn één. Als we dat doortrekken naar: God en jij zijn één en God en wij zijn één. Dan gaan we anders kijken naar elkaar. We creëren een samen: een God in ons. Dit kan ik niet alleen ervaren, wel als God die zo dichtbij is, zo dichtbij, dat we het gemakkelijk over het hoofd zien en er aan voorbijgaan! Het is eenvoudig en toch ingewikkeld om het zo te kunnen zien als Meester Eckhart.
We zijn met 11 mensen vanuit diverse religieuze tradities bij elkaar. Als een kerkgemeenschap zonder muren. Zei Jezus dat ook al niet? We ervaren een nieuw bewustzijn. We kijken met liefde naar elkaar. We voelen levenskracht en zien de ander in het licht. Als we zo ook de ander zien als we op de fiets, in de auto of wandelend de ander tegenkomen! Hoe zou de wereld er dan uitzien.
We kregen nog de titel van een boekje van Evert van den Berg: “Eckhart bij avondlicht”