Financieel Jaarverslag 2021 en beleidsplan 2022 VVQREA “Vrienden voor Brussel” 2021

Algemeen: Tot en met 29 december 2021 was het voor VVQREA een financieel goed jaar. Zowel het bedrag van de donaties als de ASN beleggingsportefeuille stegen aanzienlijk. Te samen met wat winst op verkoop van fondsen zouden we, na aftrek van de uitgaven aan QCEA, een bescheiden groei van ongeveer 5000,- euro maken. Ook de Triodos aandelenfondsen deden het behoorlijk. Maar per 30-12-2021 verlaagde deze bank plotseling de waarde van de Triodos certificaten met 30%. Dit vanwege een ontwrichte inkoop/verkoop handel met als gevolg het gevaar van een te grote kapitaal onttrekking of vijandige overname van de bank. Triodos noemt de daling een administratieve korting om gedurende het jaar 2022, via een andere structuur, het eigenaarschap van de bank veilig te stellen. Triodos wil de handel in 2023 hervatten via een open handelsplatform. De prijs zal dan tot stand komen d.m.v. vraag en aanbod. Tot die tijd zal VVQREA de huidige administratieve waarde op haar balans dienen te noteren.

Kascontrole 2021: De kascontrole is dit jaar virtueel / digitaal uitgevoerd door Saskia Kühlmann uit den Haag en Martin Touwen uit Deventer.

Begroting, resultatenrekening en Balans 2021: Er is in 2021 ruim 14.000 euro meer ontvangen, en ruim 2000 euro minder uitgegeven dan begroot. Er is 2/3 meer aan donaties ontvangen dan was begroot. Ook de ASN en Triodos beleggingen deden het tot en met december van 2021 zeer goed. Helaas deed een afwaardering van de Triodos certificaten de balanscijfers te niet. Naar verhouding hebben we, als gevolg van verkoop van beleggingsfondsen met winst, nu veel liquiditeit op de balans staan.Beleidsplan 2022: Inflatie en grote onzekerheden verstoren de financiële markten. Tegelijk hebben we té veel liquide middelen. De lage rentestand voor deposito’s maken het onaantrekkelijk om daarvan een deel in te zetten. Om relatief zeker te zijn wat betreft uitsluiting van de wapenindustrie én tevens de duurzaamheids- en milieu doelen te kunnen ondersteunen, blijven er voor ons als investering alleen de ASN en Triodos beleggingsfondsen over. Het is nu wachten op een gunstig instapmoment. Daar in tegen lopen de bankkosten de laatste jaren nogal op. Een deel is zichtbaar op de begroting, een ander deel onzichtbaar omdat sommige fonds- en transactiekosten in de koers verrekend worden, met een lager rendement als gevolg. De groei van het donatiebedrag laat echter weer de betrokkenheid van onze leden zien. Vandaar dat het begrootte bedrag op dit punt verhoogd is. Gezien de te verwachte lagere personele uitgaven bij QCEA kunnen we afdracht in 2022 op 27500 euro houden.