Jaarverslag 2021 Vrienden voor Brussel (VvQREA)

Het VvQREA bestuur bestaat nog steeds ongewijzigd uit: Corien van Dorp – schrijver, Hennie Jansen – penningmeester, Peter van Leeuwen en Peter Spreij – leden. Martine Kuipers neemt als afgevaardigde van de Nederlandse jaarvergadering (Quakers) voor QCEA deel aan de bestuursvergaderingen. In 2021 kwam het VvQREA bestuur 5 keer in (Zoom)vergadering bijeen.

Het begin en eind van 2021 was in lockdown wegens Corona. In tegenstelling tot het jaar daarvoor waarin een digitale ledenraadpleging plaatsvond, hebben we in april door middel van zoom een VvQREA ledenvergadering gehouden. Hieraan namen ook de scheidend directeur van QCEA Andrew Lane, de nieuwe directeur Timmon Wallis en assistent communicatie Lena Hofmaier deel. QCEA heeft veel vaardigheid ontwikkeld om ondanks lockdown te blijven functioneren.

Via de QCEA blog Deltalight (op de website te lezen) hebben de Nederlandstaligen in de Benelux dit jaar een vijftal onderwerpen met betrekking tot vrede, mensenrechten en klimaat kunnen lezen. De artikelen worden vertaald door Vrienden die zich betrokken voelen bij VvQREA.

In maart 21 vond de General Assembly via Zoom plaats, een document over vernieuwing in Europa na de pandemie werd gepresenteerd om te delen met politici en vrienden. Het bevat 3 hoofdonderwerpen: – verzekeren van veiligheid van de leefomgeving – het bouwen aan een inclusieve samenleving – een duurzame wereld stichten, vrij van gewelddadige conflicten. In diezelfde GA droegen diverse vertegenwoordigers op een daarvoor ingelast agendapunt gedichten voor in hun eigen taal.

Er zijn met betrekking tot gender en inclusiviteit 3 video’s geproduceerd (op de website van QCEA te vinden)

In April vond via zoom in samenwerking met ENAAT (European Network Against Arms Trade) en SFW (Stop Fueling War) onder begeleiding van Clemence Buchot “answering difficult questions” -betreffende de wapenhandel plaats.

In mei vond onder begeleiding van outreach en community organiser Pamela Nzabampema online het onderwerp “possibilities of peace education, evidence and opportunity” plaats.

Ook in mei nam Timmon Wallis het stokje over van Andrew Lane. Helaas had Andrew weinig mogelijkheid om de taken anders dan digitaal over te dragen, en ook kennismaking met de nieuwe staf ging voornamelijk digitaal. Na ruim een jaar van lockdowns bleek dat Timmon hier geen grip op kreeg wat na een half jaar tobben ondanks bemiddeling van buiten en ondersteuning van ExCo leidde tot het vertrek van Timmon en een vertwijfelde staf. In de samenwerking en afstemming van Quaker organisaties wereldwijd heeft Atiaf Alwazir, als plaatsvervangend directeur QCEA zeer goed vertegenwoordigd.

In oktober was er een Zoom bijeenkomst van “peace mediation and climate crisis” in samenwerking met “Food for Humanity” (Muna Luqman) en PPFP ÿoung professsionals in foreign policy” (Olivia Lazard). Dit naar aanleiding van COP26, de wereld klimaat top te Glasgow.

In november vond QCEA algemene vergadering voor het eerst weer fysiek plaats. Er waren 4 van onze VvQREA leden bij aanwezig. Atiaf hoofd van het peace program deed verslag op video en Saskia Basa deed aan de hand van verhalen verslag van vredesprojecten in Europa. Kekeli van het HR kon helaas geen verslag doen daar zij ziek was. De moeilijke taak waar QCEA nu voor staat werd besproken. De meeste stafleden hebben hun contract na beëindiging niet verlengd.

Zonder volledig te zijn in deze opsomming, zijn op de site van QCEA de activiteiten van het afgelopen jaar terug te vinden. ExCo is op zoek naar een nieuwe directeur en stafleden om de programma’s weer op kracht te brengen. Jeremy Lester (schrijver) springt op dit moment zoveel mogelijk in. In de vriendenkring wordt door VvQREA ook regelmatig een thema van QCEA belicht.