Zendbrief Algemene Vergadering 2023

Zendbrief van de Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden, bijeen van 12 tot 14 mei 2023

Lieve Vrienden Wereldwijd

Wij zijn weer bijeen geweest in het Natuurvriendenhuis de Bosbeek te Bennekom met 54 Vrienden, onder wie een aantal kinderen en gasten van andere jaarvergaderingen. (Belgische en Luxemburgse Jaarvergadering, Ierse Jaarvergadering en de Duitse Jaarvergadering). Het is de eerste keer in vier jaar, nu de dreiging van corona voorbij is.

Het was fijn om weer bij elkaar aan tafel te kunnen zi\en en soep en broodjes met hagelslag te delen. Wat een geweldig voorrecht om op deze bosrijke plek met ontluikende bomen en vogelgeluiden bij elkaar te zijn. Op onze wandelingen hebben we genoten van de warmte van de zon en het licht op de bladeren en het spel van de schaduwen.

Ons thema was “Ubuntu en Duurzaamheid”, als voorbereiding op het thema van de WereldconferenRe 2024 in Zuid Afrika.

Tijdens de Zakenvergadering hebben we ons gebogen over onze financiën en over de vraag of we eventueel professionele hulp in moeten schakelen om onze taken te verlichten. We willen in de nabije toekomst een visie ontwikkelen over wat we met onze bezixngen doen. Ook hebben we nagedacht over een vereenvoudiging van onze organisaRe structuur. Ook hierin hopen we de komende Rjd stappen te ze\en. Hierbij voelen we ons geïnspireerd door de ervaringen van de Vrienden in Zwitserland en België.

We keken naar een gesprek tussen Lynn Finnegan (uit Ierland) en Kees Nieuwerth. Het onderwerp was: Hoe verhouden we ons tot de dreigingen van de klimaatveranderingen en de invloed daarvan op de schepping.

Lynn haalde een citaat van Rumi aan: Er zijn duizenden manieren om te knielen en de aarde te kussen. Dat betekent dat ieder met hun eigen talenten een bijdrage kan leveren.

Lynn deed een onderzoek naar de hoop en wanhoop binnen de milieu beweging. Haar laatste vraag aan Kees was, waar hij de kracht uit haalt en waar hij dankbaar voor is. Dat is een vraag aan ons allemaal.

Na dit gesprek werden we meegenomen in de presentaRe van Mieke van Opheusden, waarin ze vertelde over haar ervaringen met acRes voor behoud van de schepping. Ze heek benadrukt hoe groot het belang is om in verzet te komen. Het tegenhouden van een kolentrein door op de rails te gaan zi\en en dan gearresteerd te worden. Ze vertelde ook over de acRes bij de bruinkool mijnen in Lützerath, Duitsland. Als een mes gezet in moeder aarde.

Mieke liet ons haar angst, boosheid en verdriet voelen, over hoe wij als mensheid de schepping vernieRgen. Daarin is rouwen een belangrijk proces, als we niet rouwen stompen we af. Dit rouwen is te groot voor een mens alleen, daar heb je de gemeenschap voor nodig. Ze eindigde met haar bronnen van kracht, zoals dankbaarheid voor wat we nog hebben, het zijn in de natuur, het vieren van het leven. Ze nodigde ons uit om sRl te zijn en ons af te vragen: “Wat wordt er van mij gevraagd?”

De kinderen hebben heerlijk genoten van het zijn en spelen in het bos. Zondag hebben de kinderen geoefend in hoe het is om te leven als een natuurvolk in het bos, onder begeleiding van Wietske, die speciaal uitgenodigd was om de kinderen te begeleiden in deze ervaring.

We sloten het weekend af met onze Wijdingssamenkomst, die ook via zoom werd uitgezonden.

Een lied dat ons inspireerde was:

I’ve got peace like a river,
I’ve got peace like a river,
I ‘ve got peace like a river in my soul (2x)

I’ve got strength like a mountain,
I’ve got strength like a mountain,
I’ve got strength like a mountain in my soul (2x)

I’ve got love like a fountain,
I’ve got love like a fountain,
I’ve got love like a fountain in my soul (2x)

Met warme Vriendengroeten,
Peter Spreij
Schrijver van de Nederlandse Jaarvergadering

AV 2023

AV 2023

Wij hebben genoten van een weekend samen in het Natuurvriendenhuis in Bennekom bij onze eerste AV sinds 2019 waar wij fysiek bij elkaar konden zijn. Wij hebben het thema “Ubuntu en Duurzaamheid” onderzocht tijdens verschillende sessies.

 

Programma AV

Minuten zakenvergadering (alleen voor leden)

Video gesprek tussen Kees Nieuwerth en Lynn Finnegan (Ierland YM)

 Video Mieke van Opheusden waarin zij praat over haar directe acties met Extinction Rebellion

Zendbrief Algemene Vergadering 2023

 Epistle Netherlands Yearly Meeting 2023

 

Pax aanwezigheid bij de Feminist March

Als Quakers lopen wij samen met Pax bij de Feminist March in Amsterdam. Hieronder meer informatie.

Wanneer?

5 maart 2023

Waar?

De Dam, Amsterdam

Hoe laat?

13:00

Hoe laat verzamelen?

12:25

Waar verzamelen?

Bij het metrostation voor de centrale ingang van Amsterdam Centraal

Waarom? Vrede, vrijheid en democratie kunnen alleen bestaan in een gelijke wereld! Wanneer niet alle genders meegenomen worden in vredesprocessen, ontstaat er onstabiele vrede die makkelijk kan breken. Daarom organiseert PAX een Vredesblok tijdens de nationale Feminist March. Dan gaan we samen de straat op voor feministische vrede en steunen wij activisten wereldwijd die zich inzetten voor democratie, vrijheid en mensenrechten! 🪧

💪🏽

Meld je hier aan: https://paxvoorvrede.nl/nieuws/berichten/kom-naar-de-feminist-march-op-5-maart

Najaarsbijeenkomst

Licht in de organisatie: Vrede in onszelf en Vrede in het Genootschap

“Onze Vredesspieren trainen”

Lieve Vrienden

Hierbij nodigen we jullie uit voor de bijeenkomst in Amersfoort op 26 november.
De bedoeling is om verder te oefenen met onze Quakermanieren. Zoals op de bijeenkomst 2 oktober in Amsterdam.
We hebben het volgende programma bedacht, waar we flexibel mee omgaan. Hierdoor is er ruimte voor inbreng van de groep.
Graag aanmelden bij het secretariaat: secretariaat@quakers.nu

De Commissie Organisatie in het Licht bereidt een zinvol en mooi programma voor.

Alvast een impressie van Erik hoe we onze vredesspieren kunnen trainen!

Met Vriendengroet
Commissie Licht in de Organisatie Peter, Frieda en Marlies

Programma:


10.30 welkom met koffie en koek
11.00- 11.45 Wijdingssamenkomst
11.45-12.45 kleine groepen: gesprek vanuit de Stilte

Hoe ervaren we vrede in onszelf en hoe oefen je dat?

Welke vragen zouden we graag willen bespreken vanmiddag? 12.45 tot 13.30 Lunch: soep met eigen mee gebrachte boterhammen 13.30 – 14.30 plenair: Gesprek uit de Stilte (Vrede in het Genootschap) 14.30 – 15.00 Thee pauze
15.00 – 16.00 plenair. Gesprek uit de Stilte (??)
16.00 – 16.30 Afronding in Stilte

Vredesmeditatie

Meditatie betekent hier: met eigen gedachten en vanuit je persoonlijke levensvisie en/of geloof je richten op Vrede en Vrijheid

Iedere eerste en derde woensdag van de maand aanvang 19.00 uur

Na een korte inleiding
volgt een gezamenlijke vredes meditatie van ca.30 minuten

deur open vanaf circa 18.45

Stadhouderslaan 8 2517HW s’Gravenhage

aanmelden en informatie: doorzachtekracht@live.nl